კითხვა-პასუხი: საოჯახო დავები

პასუხგაცემული კითხვების პირველი ნაწილი: 

კითხვა: გამარჯობათ, მე მაინტერესებს არაქორწინებაში მყოფი მეუღლეებს ბავშვების წართმევის უფლება რა შემთხვევაში აქვს მამას? ბავშვები არიან 4 და 2 წლის.

პასუხი: ბავშვის წართმევის უფლება, როგორც ასეთი, არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ მეუღლეთა, ამ შემთხვევაში, მშობელთა უფლება და მოვალეობა, ორივე მათგანმა მიიღოს მონაწილეობა ბავშვის აღზრდაში.

შესაბამისად, თუ მშობლები ვერ მორიგდნენ იმის თაობაზე, თუ რა სიხშირით უნდა ნახოს ბავშვი თითოეულმა მათგანმა, მშობელს, რომელიც თვლის, რომ მისი უფლებები ირღვევა, სრული უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს. სასამართლო კი გადაწყვეტს, რომელ მშობელთან უნდა იცხოვრონ ბავშვებმა მუდმივად და რა სიხშირით შეიძლება ნახოს მეორე მათგანმა. ყოველივე ეს ხდება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს მონაწილეობით (ამჟამად ასეთია რესურს–ცენტრები) და ბავშვის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით.
თუ არ მიწყენთ, პირადად ჩემი რჩევა იქნება, რომ ერთმანეთში თავად მორიგდეთ. მამას ისეთივე უფლება აქვს ბავშვებზე, როგორც დედას, მით უმეტეს, თუ თავად სურს მათ აღზრდაში მონაწილეობის მიღება. უფრო ხშირად, სამწუხაროდ, მშობლის უყურადღებობაა პრობლემა. თქვენს შემთხვევაში კი ეს პრობლემა ნამდვილად არ დგას. ბავშვის უფლება და ინტერესიცაა, რომ მას ურთიერთობა ორივე მშობელთან ჰქონდეს…

კითხვა: გთხოვთ დამეხმაროთ, მაინტერესებს ოჯახის შექმნის უფლება რა ასაკიდან აქვს ადამიანს, როგორც გოგოს, ისე ბიჭს?

პასუხი: დიდი სიამოვნებით დაგეხმარებით :)
ოჯახის შექმნის უფლება როგორც გოგოს, ისე ბიჭს (სქესს მნიშვნელობა არ აქვს) წარმოეშობა მას შემდეგ, რაც გახდება სრული ქმედუნარიანი ანუ სრულწლოვანი – თვრამეტი წლის.
თუმცა, დაქორწინების უფლება წარმოიშობა თექვსმეტი წლის ასაკიდანაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუცილებელია მშობლების თანხმობაც! მშობლების თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობასაც, რომელიც განიხილავს მშობლების უარის მოტივებს და შესაძლოა, მან დართოს ახალგაზრდებს დაქორწინების უფლება.
თუმცა, სასამართლოში საქმის განხილვის ხანგრძლივობა და პროცედურებიც უნდა მივიღოთ მხედველობაში, რომელიც შეიძლება, საკმაოდ რთული აღმოჩნდეს.
პირადად მე, თუ არასრულწლოვანი ხართ, თვრამეტი წლის შესრულებამდე მოცდას გირჩევდით.
წარმატებებს გისურვებთ! :)

კითხვა: gamarjobat,mainteresebs mwoblebis gardacvalebis wemdeg darza 2 sartyliani bina romelwichic dgemde ert erti da zxovrobs binawi ar miwvebs imis gamo mwoblebi me davkrzale da wen ak araferi gesakmebao makvs ty ara yfleba viko ert erti memkvidre rogor movikce gtxovt damexmarot rogor movikce

პასუხი: მოგესალმებით!

უპირველეს ყოვლისა, ვწუხვარ, რომ ასეთი უსიამოვნება შეგემთხვათ ოჯახის წევრთან. არცთუ იშვიათია შემთხვევები, როცა მემკვიდრეებიდან ერთ-ერთი იღებს საკუთარ თავზე მოხუცი მშობლების მოვლა-პატრონობას და შემდეგ მემკვიდრეებიდან სწორედ ის სარგებლობს უპირატესობით. უმეტესწილად, ასეთი საკითხები მემკვიდრეებს შორის მორიგებით წყდება ხოლმე, მაგრამ როგორც ჩანს, თქვენს შემთხვევაში ეს ვერ მოხერხდა.
როგორც შეკითხვის შინაარსიდან ვხვდები, თქვენს მშობლებს ანდერძი არ დაუტოვებიათ, შესაბამისად, კანონის საფუძველზე მემკვიდრეები სწორედ შვილები უნდა იყვნენ (ვვარაუდობ, რომ თქვენი მშობლების მშობლები გარდაცვლილები არიან) ანუ თქვენ და თქვენი და.

სამოქალაქო კოდექსის თანახმად, მემკვიდრე არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც ბოროტად არიდებდა თავს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას, ერჩინა მამკვიდრებელი, მაგრამ ეს გარემოება სასამართლო წესით უნდა იყოს დადასტურებული.

თქვენ – შვილები, ვალდებულნი იყავით, გერჩინათ შრომისუუნარო მშობლები. თუკი თქვენი და მიიჩნევს, რომ ამ მოვალეობას მხოლოდ ის ასრულებდა, თქვენ თავს არიდებდით მშობლების რჩენის მოვალეობას და სწორედ ამიტომ არ სურს თქვენთან სამკვიდრო ქონების გაყოფა, მან ამის დასადასტურებლად სასამართლოს უნდა მიმართოს. სანამ შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილება არ არსებობს, თქვენ უფლებას ინარჩუნებთ, იყოთ მემკვიდრე.

რაც შეეხება თქვენი მემკვიდრეობის უფლების განხორციელების შესაძლებლობას, თქვენ, თუკი თვლით, რომ ეს უფლება უსამართლოდ გეზღუდებათ, უფლებამოსილი ხართ, თავად მიმართოთ სასამართლოს.

თუკი რაიმე ინფორმაციის დაზუსტება გნებავთ, მომწერეთ კომენტარებში.

კითხვა: მაინტერესებს ბავშვის დედას აქვს თუ არა რაიმე იურიდიული უფლება ბავშვის მამას ან მის მშობლებს მოსთხოვოს არასრულწლოვანი შვილის საცხოვრებელი ადგილით მაინც უზრუნველყოფა, იმ შემთხვევაში თუ ბავშვის მამა და მისი მშობლები ვერ უზრუნველყოფენ ფინანსურ დახმარებას ბავშვის აღზრდისათვის (ამას ძირითადად აკეთებს დედა) და ბავშვის მშობლები ოფიციალურ ქორწინებაში არ იმყოფებიან.

აქამდე ცოლ-ქმარი ბავშვთან ერთად ცხოვრობდა ქმრის მშობლებთან, მათ სახლში, მათ კი სახლის გაქირავება გადაწყვიტეს, რის გამოც ფაქტიურად ბავშვის მშობლები იძულებული ხდებიან ქირით სხვაგან გადავიდნენ საცხოვრებლად, რაზეც ბავშვის დედას ფინანსური სახსრები არ ყოფნის.
ამ შემთხვევაში რა იურიდიული უფლება აქვს ბავშვის დედას თუ ბავშვის მამა მშობლებს საცხოვრებლით უზრუნველყოფას ვერ თხოვს?
გმადლობთ წინასწარ

პასუხი: გმადლობთ შეკითხვისთვის.
უპირველეს ყოვლისა, დავიწყოთ იმით, რომ ბავშვზე ზრუნვის მოვალეობა მშობელს აკისრია იმის მიუხედავად, არის თუ არა ქორწინება ოფიციალურად გაფორმებული. როგორც შეკითხვიდან ვხვდები, მამობა უკვე დადგენილია.
სამოქალაქო კოდექსი ადგენს როგორც მშობლების მოვალეობებს შვილების მიმართ, ასევე პაპისა და ბებიის მოვალეობებს არასრულწლოვანი შვილიშვილის მიმართაც, თუკი იგი დახმარებას საჭიროებს და არ შეუძლია, სარჩო მიიღოს მშობლებისაგან.
შემიძლია დანამდვილებით გიპასუხოთ, რომ ბავშვის დედას, როგორც შვილის წარმომადგენელს, უფლება აქვს, მოითხოვოს დახმარება როგორც ბავშვის მამის, ისე მისი მშობლებისგანაც. თუკი ეს საკითხი ურთიერთშეთანხმებით ვერ წყდება, დედას უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს, მოთხოვნის სხვა გზას საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სასამართლო მხედველობაში მიიღებს ორივე მხარის ფინანსურ შესაძლებლობებს, ბავშვისათვის აქამდე გაწეულ დახმარებას და ყველა იმ ნიუანსს, რაც ბავშვის აღზრდის ხარჯებისა და სხვა მოვალეობათა განაწილებას შეეხება. შესაბამისად, სავსებით შესაძლებელია, ბავშვის რჩენის მოვალეობა დაეკისროს პაპასა და ბებიასაც, თუკი დადგინდება, რომ მშობლების სახსრები საამისოდ არასაკმარისია, ხოლო პაპასა და ბებიას საამისო პირობები აქვთ.
სამწუხაროდ, უფრო კონკრეტული პასუხის გაცემა ამ მოცემულობაზე დაყრდნობით მიჭირს.
გისურვებთ წარმატებებს!

კითხვა: გამარჯობათ!მაინტერესებს თუ მსჯავრდებული მეუღლე არაა თანახმა განქორწინებაზე ხოლო ცოლმა შეიტანა რეესტრში განცხადება ამ შემთხვევაში რა მოხდება..?

პასუხი:

გამარჯობა!

მეუღლეს უფლება აქვს შეიტანოს განქორწინებაზე განცხადება, თუკი მსჯავრდებულ მეუღლეს შეფარდებული აქვს თავისუფლების აღკვეთა არანაკლებ სამი წლით. ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ტერიტორიული სამსახური ატყობინებს მსჯავრდებულ მეუღლეს განცხადების შესახებ და ითხოვს მისგან ინფორმაციას, არის თუ არა დავა ბავშვების შესახებ, ქონების თაობაზე ან ალიმენტის გადახდევინებაზე. პასუხის მიღების ვადა არის არა უმეტეს სამი თვისა. თუკი ამ ვადაში სრს ტერიტორიული სამსახური მიიღებს თანხმობას მსჯავრდებული მეუღლისაგან, იგი დაარეგისტრირებს განქორწინებას.

თუკი მსჯავრდებული მეუღლისაგან სამი თვის განმავლობაში არ გაეცა პასუხი სააგენტოს შეტყობინებას, სააგენტო უფლებამოსილია, დაარეგისტრიროს განქორწინება.

ანალოგიურად, თუკი მსჯავრდებულ მეუღლეს შეფარდებული აქვს თავისუფლების აღვკეთა სამი წლით ან მეტი ვადით, სააგენტო უფლებამოსილია, დაარეგისტრიროს განქორწინება მისი თანხმობის გარეშეც. თუკი მეუღლეებს შორის არსებობს დავა ბავშვების, ალიმენტის ან ქონების თაობაზე, საქმე გადაეცემა სასამართლოს.

კითხვა: ჩემი ნათესავი ქალბატონი ქორწინებაშია, მაგრამ ფაქტიურად დიდი ხანია მეუღლესთან ერთად აღარ ცხოვრობს (2002 წლიდან). შესაბამისად, მას სურს განქორწინება მოახდინოს.

რასაკვირველია, გავეცანით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამის მუხლებს, მაგრამ აქ ერთი მომენტია პრობლემა: ქმარი უკრაინაში იმყოფება და ჯერ–ჯერობით თბილისში ჩამოსვლას არ აპირებს (ამბობენ, იქ სხვა ცოლი მოუყვანიაო, მაგრამ კანონიერად თუ უკანონოდ, ეს არ ვიცით).
ჯერ–ჯერობით მათ შორის რაიმე ქონებრივი დავის საკითხი არ დგას, შვილიც დიდი ხანია უკვე სრულწლოვანია და გათხოვილი.
რა არის აუცილებელი უკრაინაში მცხოვრები ქმრისაგან განქორწინებისათვის ? არსებობს თუ არა განცხადების ოფიციალური ფორმა (ბლანკი) განქორწინებაზე თანხმობის შესახებ ქართულად მაინც? უნდა იყოს თუ არა განცხადება უკრაინელი ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული?

პასუხი:

მოგესალმებით!
პირველ რიგში, შევნიშნავ, რომ თუკი თქვენი ნათესავის მეუღლემ მეორე ქორწინება ოფიციალურად გააფორმა ისე, რომ პირველი ჯერ კიდევ ძალაში იყო, ეს საქართველოს კანონმდებლობით, დასჯადი ქმედებაა.
მეორე – განცხადების ფორმა, რასაკვირველია, არსებობს, მაგრამ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში ორივე მეუღლე პირადად უნდა მივიდეს, რათა განქორწინება გააფორმოს. ასეთ განცხადებას სანოტარო დამოწმება არ სჭირდება.
გამოსავალი შეიძლება იყოს თქვენი ნათესავის მეუღლის ვინმეს სახელზე გამოგზავნილი მინდობილობა, რომლის შედეგადაც მის მიერ რწმუნებული პირი მისივე სახელით იმოქმედებდა, მაგრამ პირადად მე გირჩევდით, მიმართოთ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს. მომსახურება საკმაოდ გამარტივებულია, ზოგ შემთხვევაში ვიდეოზარითაც კი ხორციელდება და შესაძლოა, იქ გაცილებით მარტივი გზა შემოგთავაზონ.

გმადლობთ შეკითხვისთვის.

კითხვა: mogesalmebit!
minda chemi problemis shesaxeb mogiyvet da iqneb rame mirchiot!
deda da mama didixania gashorebulebi arian(12-14weli),magram ara oficialurad. mama sul ramdenime tve gvixdida aliments me da chems dzmas. magram chven ar gvichivlia. mamachemis mshoblebi gardacvlilebi arian,deda sul ramdenime tvis win gardaecvala. mamas mshoblebs mati qoneis datoveba chemi dzmistvis undodat,tumca mamam gadawyvita exla gayidos da usaxlod datovos chemi dzma. saxli jer kidev gardacvlili babuis saxelzea. aravitari anderdzi ar arsebobs.
mainteresebs tu shegvidzlia wili movitxovot an yadaga davadot saxls rata gayidvas xeli shevushalot? da tu shegvidzlia alimenti movitxovot is rac unda gadaexada da ar gadauxdia?
winaswar didi madloba

პასუხი: პასუხი:
მოგესალმებით!
უპირველეს ყოვლისა, დავიწყოთ ალიმენტით. მამათქვენი ვალდებული იყო, ალიმენტი ეხადა თქვენი და თქვენი ძმისათვის, სანამ არასრულწლოვნები იყავით. თუკი ასე არ მოხდა, თქვენ დღესაც გაქვთ უფლება, მიმართოთ სასამართლოს და მოითხოვოთ ალიმენტი, თუკი მამათქვენი მის გადახდას განზრახ არიდებდა თავს.
ხოლო რაც შეეხება მამათქვენის გარდაცვლილი მშობლების ქონებას, თქვენ, როგორც შვილიშვილებს მასზე უფლება არ გაქვთ. მამათქვენი, როგორც შვილი, ბებიათქვენისა და ბაბუათქვენის პირველი რიგის მემკვიდრეა და სწორედ ამას ენიჭება უპირატესობა ანდერძის არარსებობისას. შვილიშვილები მხოლოდ მაშინ შეიძლება იყვნენ გარდაცვლილი ბებიისა და ბაბუის მემკვიდრეები, თუკი სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის ცოცხალი აღარ არის მამკვიდრებლის მემკვიდრე მათი მშობელი. თქვენს შემთხვევაში კი ასე არ არის – მამათქვენი ცოცხალია და უფლება აქვს, ისე განკარგოს მემკვიდრეობით მიღებული მშობლების ქონება, როგორც თავად სურს.
მაგრამ, ვიმეორებ, რომ თქვენ და თქვენს ძმას, თუნდაც სრულწლოვანები იყოთ დღევანდელი მდგომარეობით, კვლავ გაქვთ უფლება მიმართოთ სასამართლოს ალიმენტის გადახდევინების თაობაზე.
მადლობა შეკითხვისთვის…

კითხვა: მოგესალმებით. როდესაც მეუღლეებს გააჩნიათ ქორწინების პერიოდში შეძენილი ქონება (თანასაკუთრება), ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევაში ამ მეუღლის წილ ქონებაზე მეორე მეუღლის გარდა მისი სხვა პირველი რიგის მემკვიდრეების უფლებაც ვრცელდება?
თუკი გარდაცვლილის მეუღლემ მოახერხა სამკვიდრო მოწმობის მიღება კანონით დადგენილ 6-თვიან ვადაში, ხოლო დანარჩენმა მემკვიდრეებმა (კერძოდ გარდაცვლილის დედ-მამამ) მხოლოდ ვადის გასვლის შემდეგ განაცხადეს მემკვიდროებაზე პრეტენზია, ასეთ შემთხვევაში მათ შეუძლიათ სასამართლოს მიმართონ ამ საკითხთან დაკავშირებით? და გარდაცვლილის მეუღლეს ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა იმის გამო, რომ თავის დროზე მხოლოდ მან მიიღო ქონება და არ განაცხადა დედამთილ-მამამთილის შესახებ

პასუხი: მოგესალმებით!
როდესაც ფიზიკური პირი გარდაიცვლება, ასეთ შემთხვევაში მის სახელზე არსებულ ქონებაზე უფლება აქვთ პირველი რიგის მემკვიდრეებს ანუ შვილებს, მეუღლესა და მშობლებს. თანასაკუთრების პრეზუმფცია, როგორც წესი, განქორწინებისას გამოიყენება.
სასამართლოსთვის მიმართვა, რასაკვირველია, ნებისმიერ პირს შეუძლია. თუკი დადგინდება, რომ მამკვიდრებლის მშობლებს ობიექტური გარემოებების გამო, მაგალითად, ინფორმაციის უქონლობის, შეუტყობინებლობის და ა.შ., არ შეეძლოთ მემკვიდრეობის უფლების განხორციელება, შესაძლოა, სასამართლომ მათ ეს უფლება აღუდგინოს. ყველაფერი საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზეა დამოკიდებული.

კითხვა: გამარჯობა,ასეთი კითხვა მაქვს.მამას ყავს პირველი ქორწინებიდან ვაჯი,ხოლო მეორე ქორწინებიდან მე და ჩემი და.მამას გარდაეცვალა დედა და მისი ერთადერთი მემკვიდრეა.როცა მამა ამ ქონებას გადაიფორმებს ამ ქონების გაყიდვას აპირებს და მაინტერესებს ამ ქონების გასაყიდად სამივე შვილის თანხმობა არის საჭირო? თუ უპრობლემოდ შეეძლება გაყიდვა?დიდი მადლობა წინასწარ

პასუხი: მოგესალმებით!
შვილებს მშობლების საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე უფლება წარმოეშობათ მხოლოდ მათი გარდაცვალების შემდეგ – ესაა მემკვიდრეობის უფლება. მშობლების სიცოცხლეში შვილებს მათ ქონებაზე უფლება არ აქვთ, შესაბამისად, მამათქვენს შეუძლია თავის სახელზე კანონის შესაბამისად დარეგისტრირებული ქონება მართოს საკუთარი შეხედულებისამებრ ან სურვილისამებრ განკარგოს იგი, რაც თავის მხრივ, გაყიდვის უფლებასაც მოიცავს. საამისოდ შვილების თანხმობა საჭირო არ არის.

კითხვა: aseti kitxva maqvs da gtxovt mipasuxot,mshoblebis gayrisas rodesac mat ar aqvt qorwinebis registracia bavshvze meurveobis ufleba qals ekisreba tu mamakacs?

პასუხი:

მოგესალმებით!
დავიწყოთ იმით, რომ მეურვეობის საკითხი ამ შემთხვევაში არ დგება. მეურვეობა უწესდება 7 წლამდე ასაკის ბავშვს, რომელსაც არ ჰყავს მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი.

რაც შეეხება განქორწინების შემთხვევას, მშობლების შეთანხმებაზეა დამოკიდებული, თუ ვისთან იცხოვრებს მუდმივად არასრულწლოვანი შვილი. მშობლებს უფლება აქვთ, მხედველობაში მიიღონ თითოეული მათგანის საცხოვრებელი პირობები, მატერიალური შესაძლებლობები და ა.შ., რათა განსაზღვრონ, თუ რა იქნება არასრულწლოვნისათვის მაქსიმალურად სასიკეთო. ამასთან, მშობელი, რომელთანაც ბავშვი მუდმივად არ იცხოვრებს, ინარჩუნებს უფლებასა და მოვალეობას, იზრუნოს შვილზე და მონაწილეობა მიიღოს მის აღზრდაში.

თუკი მშობლები ვერ შეთანხმდნენ, მათ უფლება აქვთ, მიმართონ სასამართლოს, რომელიც განსაზღვრავს ბავშვის საცხოვრებელ ადგილს ზემოთაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით და შესაძლოა, განსაზღვროს თითოეული მშობლის მოვალეობებიც.

კითხვა: gamarjobat.mainteresebs bina rogor iyapa tanacxovrebis dros?/////////tu aris erti spalna zala da loji….orma dzmam romlisacaa bina rogor unda gaiyon

პასუხი: მოგესალმებით!
თუკი ძმები ერთად ცხოვრობენ და ბინა საერთო საკუთრებაა, გაყოფა შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. შესაძლებელია როგორც ერთად ცხოვრება და კუთვნილი ფართის განსაზღვრა ურთიერთშეთანხმებით, ისე ბინის გაყიდვა და თანხის განაწილება. დადგენილი წესი არ არსებობს, ეს შეთანხმების საგანია.

კითხვა: გამარჯობა, ჩემს მეუღლეს წინა ქორწინებიდან ჰყავს 2 სრულწლოვანი შვილი, განქორწინებისას (15 წლის წინ) სასამართლომ მის ყოფილ მეუღლეს და იმ დროისათვის არასრულწლოვან შვილებს მიაკუთვნა საცხოვრელებლი ფართის უდიდესი წილი, ბინა გაიყიდა და ჩემი მეუღლე უბინაოდ დარჩა, თუმცა განქორწინებიდან 8-10 წლის შემდეგ ჩემმა დედამთილმა აჩუქა მას 2 ოთახიანი ბინა, სადაც ახლა ვცხოვრობთ მცირექლოვან შვილებთან ერთად.

მიუხედავად იმისა, რომ მის შვილებთან ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, არც ალიმენტის გადახდაზე და არც ალიმენტის ზემოთ ფინანსურ დახმარებაზე პრობლემა არ ყოფილა, ყოფილი მეუღლე იმურება რომ ამ 2 ოთახიან ბინას ადრე თუ გვიან გაყოფს და ჩემს მცირეწლოვან შვილებს უბინაოდ დატოვებს. გთხოვთ განმიმარტოთ აქვს თუ არა მას ამის თქმის სამართლებრივი საფუძველი და რა შემთხვევაში? მადლობა წინასწარ

პასუხი:

მოგესალმებით!
უპირველეს ყოვლისა, დავაზუსტოთ შემდეგი: პირველი ქორწინების მოშლის შედეგად ბინის ნაწილი მიეკუთვნა თქვენი მეუღლის ყოფილ მეუღლეს, როგორც თანასაკუთრება. რაც შეეხება შვილებს, მათ ამ დროისთვის მხოლოდ ალიმენტის მოთხოვნის უფლება ჰქონდათ და არა ე.წ. წილის.
თუკი აღნიშნული ბინა არის თქვენი მეუღლის სახელზე, თქვენი შვილები მისი გარდაცვალების შემდეგ თქვენთან ერთად ჩაითვლებიან მემკვიდრეებად. თუმცა, მხედველობაშია მისაღები პირველი ქორწინებიდან შეძენილი შვილების უფლებაც მემკვიდრეობაზე. ასეთ შემთხვევაში მათაც შესაძლოა, ჰქონდეთ უფლება, მოითხოვონ სამკვიდრო წილი ბინიდან. რაც შეეხება თქვენი ქმრის ყოფილ მეუღლეს, მას არავითარი მოთხოვნის უფლება აქვს, კუთვნილი ქონება თანასაკუთრებიდან მან უკვე განქორწინებისას მიიღო.

სირთულეების თავიდან ასაცილებლად თქვენს მეუღლეს ვურჩევდი, დაეწერა ანდერძი, სადაც დააზუსტებდა, რომ თქვენს მიერ აღნიშნული ბინა მისი გარდაცვალების შემდეგ დარჩება თქვენს შვილებს.

კითხვა: ჩემი ბიძაშვილი შორდება მეუღლეს, რომელთანაც 18 წელი გაატარა, თუმცა ქორწილი რეგისტრირებული არ ყოფილა მათ ჰყავთ ორი შვილი, ორივე მამის გვარზეა. რამდენად ეკუთვნით ბავშვებს წილი? გარდა ამისა, თანაცხოვრების პერიოდში მან (ცოლმა) გაყიდა საკუთარი ბინა რათა თანხა მოხმარებოდა მეუღლის (ქმრის, ანუ სადაც ცხოვრობდნენ) ბინის რემონტს. ამას თუ აქვს მნიშვნელობა? მაინტერესებს როგორ ხდება წილების გადანაწილება, ბინები (აგარაკი და სახლი) მისი მეუღლის (ქმრის) სახელზეა რეგისტრირებული, თუკი სარჩელის შეტანამდე, მისმა ქმარმა სახლების პერერეგისტრაცია დედის სახელზე მოახდინა, ასეთ შემთხვევაში თუ იქნება შესაძლებელი მაინც წილის მოთხოვნა? და ბოლოს, ეკუთვინთ თუ არაბავშვებს ალიმენტი?

პასუხი:

პირველ რიგში, “ბავშვების წილი”, როგორც ასეთი, არ არსებობს. შვილები არიან მშობლების მემკვიდრეები მათი გარდაცვალების შემდგომ, ხოლო მშობლების სიცოცხლეში მათი ქონებიდან არაფერი ეკუთვნით, თუკი მშობელმა თავად არ გადაწყვიტა რაიმე ქონების დარეგისტრირება შვილის სახელზე.
მეორე – არარეგისტრირებული ქორწინების შემთხვევაში მეუღლე ქონებიდან წილს ვერ მოითხოვს, ვის სახელზეც უნდა იყოს ქონება რეგისტრირებული.
მესამე – არასრულწლოვან შვილებს მშობლებისგან აუცილებლად ეკუთვნით ალიმენტი; თუკი მშობლები ალიმენტის ოდენობაზე ვერ შეთანხმდნენ, ამას სასამართლო გადაწყვეტს.

განქორწინებისა და მეუღლეთა თანასაკუთრების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია იხილეთ:
https://temidas.wordpress.com/2011/03/08/registracia/
https://temidas.wordpress.com/2011/03/04/meughleta-tanasakutreba/

კითხვა: მაინტერესებს რა თანხები დამჭირდება რომ სარჩელი შევიტანო სასამართლოში ალიმენტთან დაკავშირებით.არ ვიმყოფები ქორწინებაში,ბავშვი უკვე 4 თვის არის.მამა მეხმარებოდა თანხით ორსულობის პერიოდში,ბავშვს გვარიც მისცა და მიგზავნიდა ფულსაც.ახლა კი უარს ამბობს მამობაზე და დნმ-ს ითხოვს.მაყენებს სიტყვიერ შეურაწყოფებს.ჩემი ოჯახი უარს ამბობს ბავშვზეც და ჩემზეც.იძულებული ვარ მივმართო სასამართლოს რადგან ბავშვის მარტო რჩენა მიჭირს.მაინტერესებს სარჩელის აღძვრა უფასოა თუ არა.და სასამართლომ თუ დნმ-ი მოითხოვა თანხას ვინ გადაიხდის?

პასუხი: ალიმენტის თაობაზე სარჩელი სახელმწიფო ბაჟით არ იბეგრება ანუ უფასოა. სარჩელის ფორმა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან.
თქვენ სრული უფლება გაქვთ, მიმართოთ სასამართლოს და მოითხოვოთ ბავშვის მამისაგან ალიმენტი. შესაძლოა, სასამართლომ მოგთხოვოთ რაიმე ფორმით იმის დადასტურება, რომ თქვენ და ბავშვის მამა განსაზღვრული პერიოდი ცხოვრობდით ერთად, გქონდათ საერთო მეურნეობა და ა.შ. ყველაფერი საქმის მსვლელობაზეა დამოკიდებული.
თუკი მამობის აღიარება უკვე ნებაყოფლობით მოხდა, მამა მოვალეა, იზრუნოს ბავშვზე. თუკი მას მოგვიანებით გაუჩნდა რაიმე სახის ეჭვები, ამის მტკიცება უკვე მას ევალება და არა თქვენ. შესაბამისად, თუ ბავშვის მამისთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, შეუძლია, თავად დააფინანსოს დნმ-ის ანალიზი. თქვენ ამის ვალდებულება არ გეკისრებათ.

კითხვა: გამარჯობა. მეუღლე მყავს პატიმარი, ვიმყოფებით არარეგისტრირებულ ქორწინებაში, გვყავს შვილი. მინდა რომ მოვინახულო და ბავშვიც ვანახო. მაინტერესებს როგორ შემიძლია მისი ნახვა თანაც მაქვს ერთი პრობლემა, ეხლახანს გადაიყვანეს სხვაგან და არ ვიცი სად იხდის ამჟამად სასჯელს.მის ოჯახთან არ მაქვს კონტაქი ამიტომ თქვენ გთხოვთ დახმარებას, რომ დამაკვალიანოთ. როგორც ვიცი აუცილებელია ქორწინების რეგისტრაცია რათა შევძლო მისი მონახულება, როგორ ხდება ეს პროცედურა ისე რომ მის ოჯახთან არ მომიხდეს დაკავშირება? მადლობთ წინასწარ

პასუხი: მოგესალმებით!
აუცილებლად დააზუსტეთ, სად იხდის თქვენი მეუღლე სასჯელს და დასახმარებლად მიმართეთ ამ დაწესებულების ადმინისტრაციას. ქორწინების რეგისტრაციას ოჯახის ინფორმირება არ სჭირდება. სამწუხაროდ, უფრო დეტალური ინფორმაციით ვერ დაგეხმარებით.

კითხვა: gamarjobat! gankorcinebulebi vart erti celia oficialurad, alimentze shevxmtamdit me da chemi kofili meugle da kovel tve 300 lars vugzavni shvils. exla kofili meugle meubneba gichivleb da konebas gagikofo! rogor movikce da ra kanonieri ufleba makvs rom gamovikeno? gankorcineba chemi motxovnit ar kofili da arc gamigdia! tviton mokida bavshvs xeli da dedachemtan unda vicxovroo da shenc camodio! me uari ganvacxade. es aris gankorcinebis mizezi!alimenti ar shemickvetia dgemde vugzavni! mainteresebs ras damakisrebs sasamartlo savaravudod?

პასუხი: მოგესალმებით!
უნდა მოგახსენოთ, რომ განქორწინების მიზეზს და ინიციატივას მნიშვნელობა არ აქვს. თუკი ქორწინება ოფიციალურად წყდება, ასეთ შემთხვევაში მეუღლეებს შორის თანასაკუთრება თანაბრად იყოფა. თანასაკუთრება არის მეუღლეების მიერ თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონება გარდა იმ ქონებისა, რომელიც ერთ-ერთმა მეუღლემ მიიღო მემკვიდრეობით ან აჩუქეს.
უფრო ვრცლად მეუღლეთა თანასაკუთრების შესახებ იხილეთ აქ: https://temidas.wordpress.com/2011/03/04/meughleta-tanasakutreba/

კითხვა: გამარჯობათ.იქნებ მირჩიოთ როგორ მოვიქცე.ოფიციალურ ქორწინებაში ვარ 1995წლიდან მაგრამ 5წლის შემდეგ დავშორდით და 2 შვილს მე ვზრდიდი.განქორწინება ამ დრომდე არ გაგვიფორმებია.მე 2007წელს შევქმენი მეორე ოჯახი,რა თქმა უნდა არა რეგისტრირებული და გვყავს საერთო შვილი,4წლის არც ამ მეუგლესთან გამიმართლა,რადგან აგმოჩნდა მრავალჯერ ნასამარტლევი და თანაცხოვრების პერიოდშიც მოიხადა სასჯელი,რომლის დროსაც გვერდში ვედექი და არ მიმიტოვებია მორალურად.გატავისუფლების შემდგომ აუტანელია მასთან ერთად ცხოვრება,ყველამ მიატოვა,მშობლებმა არაფერი დაუტოვეს,მის ძმას გადაუფორმეს მთელი ქონება,უსახლკაროდ დარჩა…სახლი რომელშიც მე ვცხოვრობ ჩემი საკუთრებაა და მის გაცნობამდე მქონდა შეძენილი.მაინტერესებს სახლის გაყიდვის შემთხვევაში ხომ არ ექნება უფლება მომედაოს და წილი მომთხოვოს?და კიდევ,მინდა დავაკისრო ალიმენტი რომ დამეხმაროს შვილის გაზრდაში.ამ დროისთვის არც საცხოვრებელი აქვს და არც სამსახური.მეც სოციალურად დაუცველი ვარ.როგორ მოვიქცე და ვის მივმათო?

პასუხი: მოგესალმებით!
არა, თქვენს მეუღლეს არავითარი უფლება აქვს თქვენს უძრავ ქონებაზე.
თუმცა, ზოგადად, თქვენი საკუთრების უფლების დაცვის მიზნით, თუკი ბინა აქამდე არ გაქვთ რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, სჯობს დაარეგისტრიროთ.

მშობელს ყოველთვის აქვს ვალდებულება, შვილის სასარგებლოდ იხადოს ალიმენტი. თეორიულად თქვენც გაქვთ უფლება, მოსთხოვოთ მეუღლეს ალიმენტის გადახდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება ამ თანხის ამოღება, თუკი თქვენს მეუღლეს ფიზიკურად არ გააჩნია საამისო სახსრები.
თუკი მაინც მიმართავთ სასამართლოს და ის თქვენს სასარგებლოდ გამოიტანს გადაწყვეტილებას, თქვენს მეუღლეს ალიმენტის გადახდა დაეკისრება მას შემდეგ, რაც გაუჩნდება შემოსავალი, მაგალითად, თუკი დასაქმდება და ანაზღაურებას მიიღებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენ ალიმენტის მოთხოვნის უფლება კვლავ გექნებათ, მაგრამ თუკი თქვენს მეუღლეს ქონება არ გააჩნია, შეუძლებელი იქნება ამ გადაწყვეტილების აღსრულება.

კითხვა: gamarjobat roca dedas bavshvis movla ar sheudzlia anu gartulebuli epilefsia aqvs mainteresebs bavshvi vis ekutvnis agsazrdelad tan chemgan wavida xeli ar gvaqvs mowerili bavshvi chems gvarzea.

პასუხი: თქვენ უფლება გაქვთ, მიმართოთ სასამართლოს, რათა ბავშვის დედა ცნონ ქმედუუნაროდ. ასეთ შემთხვევაში, სასამართლო, დიდი ვარაუდით, ბავშვის აღზრდას მიანდობს ბავშვის მამას. თუმცა, თუკი დედა არ წარმოადგენს საფრთხეს ბავშვისთვის და ანგარიშს უწევს საკუთარ ქმედებებს, მას, ალბათ ექნება უფლება, შეინარჩუნოს ურთიერთობა შვილთან.
სამწუხაროდ, ცალსახა პასუხის გაცემა ძნელია, რადგან სასამართლო ფაქტების შეფასების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვვარაუდობ, რომ ზემოთაღნიშნული გარემოებები აუცილებლად იქნება მიღებული მხედველობაში.

კითხვა: gamarjobat.var 30wlis myavs meugle da ori shvili vcxovrob sidedris kutvnil binashi, myavs mshoblebi da 23wlis dasaojaxebeli zma. mshoblebs aqvt sami kerzo bina mainteresebs maqvs tuara upleba movitxovo raime wili binebidan da tu sheicvala kanoni savaldebulo wiltan an memkvidreobastan dakavshirebit?

პასუხი: სანამ თქვენი მშობლები ცოცხლები არიან, სამკვიდრო წილს ვერ მოითხოვთ. სავალდებულო წილი ისევ არსებობს, მაგრამ სამკვიდრო და სავალდებულო წილის მოთხოვნა მამკვიდრებლების სიცოცხლეში შეუძლებელია. თქვენს მშობლებს აქვთ უფლება, სურვილის შემთხვევაში განახორციელონ ქონების ჩუქება თქვენს სახელზე.

506 thoughts on “კითხვა-პასუხი: საოჯახო დავები

 1. gamarjobat,erti kitxva maqvs da dzalian gtxovt damexmaret. var 17 wlis viyavi arakanonier qorwinebashi myavs 2wlis bavshvi, vapireb mamastan ertad sazgvargaret wvasvlas.bavshvis mama armadzlevas tanxmobas rom sazgvarze gadaviyvano da shemidzlia tuara bavshvi gadmoviyvano chems gvarze

  პასუხი
  • გამარჯობათ! მეუღლემ მიმატოვა მცირე წლოვან ბავშვთან ერტად და სხვა ქალთან წავიდა და იმასთან ერთად ცხოვრობდა.. ახლა ვითხოვ განქორწინება და ალიმენტს.ალიმენტის გადახდა არ უნდა და მემუქრება რომ ბავშვს წამართმევს.. აქვს თუ არა უფლება ბავშვი წამართვას?

   პასუხი
   • რას ნიშნავს ბავშვის წართმევა?
    სასამართლო გადაწყვეტს ალიმენტის ოდენობას და იმასაც, ვისთან უნდა იცხოვროს მცირეწლოვანმა ბავშვმა, თუ მშობლები ამაზე ვერ შეთანხმდებიან. სასამართლო მხედველობაში მიიღებს თითოეული მშობლის ახსნა-განმარტებას და გადაწყვეტს ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ალიმენტს, ეს არის ბავშვის აღზრდაში მონაწილეობის ერთ-ერთი ფორმა, რაც თითოეული მშობლის ვალდებულებაა. არც ერთ მშობელს აქვს უფლება, მეორეს წაართვას ბავშვი, ბავშვს აქვს უფლება, ცხოვრობდეს და იზრდებოდეს ოჯახში.

  • gamarjoba chemi muli araopicialur qorwinebashi iyo 4 weli yavs 2 bichi didi xania gashorda meugles da tavad archens bavshvebs mamas ar miugia arasdros bavshvebis materialur daxmarebashi monawileoba.tavad chemi muli sazgvargaretaa wlebia yavs ziza uxdis tanxas da bavshvebi arian pinansurad uzrunvelyopilni mas ardadegebze mounda bavshvebis wayvana magram yopili meugle ar azlevs nebartvas mainteresebs ra kanoni icavs am shemtxvevashi chems muls risi upleba aqvs da ra kanoni icavs bavshvebis mamas romelic wlebis manzilze ar naxulobs shvilebs daxmarebaze laparaki xom zedmetia momweret tu sheizleba da kidev me rogorc natesavs chemi mulis saxelit tu shemizlia mivmarto sasamartlos alimentis motxovnis taobaze radgan chemi muli ver axerxebs chamosvlaS DA KIDEV 2WELI VER DABRUNDEBA SAQARTVELOSHI

   პასუხი
   • gamarjoba chemi muli araopicialur qorwinebashi iyo 4 weli yavs 2 bichi didi xania gashorda meugles da tavad archens bavshvebs mamas ar miugia arasdros bavshvebis materialur daxmarebashi monawileoba.tavad chemi muli sazgvargaretaa wlebia yavs ziza uxdis tanxas da bavshvebi arian pinansurad uzrunvelyopilni mas ardadegebze mounda bavshvebis wayvana magram yopili meugle ar azlevs nebartvas mainteresebs ra kanoni icavs am shemtxvevashi chems muls risi upleba aqvs da ra kanoni icavs bavshvebis mamas romelic wlebis manzilze ar naxulobs shvilebs daxmarebaze laparaki xom zedmetia momweret tu sheizleba da kidev me rogorc natesavs chemi mulis saxelit tu shemizlia mivmarto sasamartlos alimentis motxovnis taobaze radgan chemi muli ver axerxebs chamosvlaS DA KIDEV 2WELI VER DABRUNDEBA SAQARTVELOSHI

   • Gamarjobat…var ganqorcinebuli.myyac patara bavshvi cxovrobs dedastan..sasamartlo naxvis dgeebi momca…magra ver vtaxmdebit me da yopili coli rom..roca chemi naxvis dge iqneba bavshta da cudi amindi daemtxveva dge shemicvalos…rogor moviqce

  • Gamarjoba… Mainteresebs bavshvis ayvanastan dakavshirebuli uflebebi Chemi mshoblebi 50s gadacilebulebi arian magram mat surt shvilis ayvana mainteresebs tu aris asakobrivi zgvari bavshvis ayvanis shemtxvevashi da tu aqvs ayvanis ufleba rodesac am ojaxshi aris ori arasrulwlovani bavshvi.. Imedi maqvs damexmarebit

   პასუხი
  • gamarjoba maintereseb chemi dzma gashorebulia 5 welia meugles yavt 1 gogona 7 wlis xan anaxebda xan ara exla 2 welia bavshvs agar anaxebs sheitana sasamartloshi da socialebi rom iyvnen mattan ese utxres loti da narkomani iyovo ara da msgavsi araperi yofili bavshvsac atqmevines rom mama ar unda da sheudzliat damtkicebis gareshe mamas ipleba ar mosces sasamartlom naxvis.

   პასუხი
 2. gamarjobat, var sazgvargaret da minda gankorcineba gavaketo chems meuglestan, meugle tanaxma da mec ar gvakvs dava gankorcinebae , da kvkavs arasrulclovani bavshvi, arc bavshvze ar gvkvs pretenzia, da sad sheidzleba moxdes es gankorcineba sasamartloshi tu, sajaro reestrshi sadac korcineba gavaketet?, cinascar madlobt

  პასუხი
  • თუკი დავა არ არსებობს, სასამართლო არ არის აუცილებელი. შეგიძლიათ მიმართოთ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (იუსტიციის სახლს).

   პასუხი
 3. gamarjobat mainteresebs chems qmarze da dedamtilze iyo bina gaformebuli,shemdeg chems muls daschirda da gadaupormes. 2welia agar imyopeba saqartveloshi da tu sheudzlia tavisi dis gareshe chemma qmarma bina gadmoipormos…. madlobt

  პასუხი
  • თუ საკუთრება თქვენი მულის სახელზეა რეგისტრირებული, მხოლოდ მისი თანხმობით არის შესაძლებელი საკუთრების რეგისტრაციის სხვა პირისათვის გადაცემა.

   პასუხი
 4. gamarhobat.erti welia myavs meugle,ver gauget ertmanets da gadavwyvitet ganqorwineba.aranairi dava ar gvaqvs da mainteresebs vis mivmartot rom ganqorwinebaze xeli movawerot?ra aris satiro amistvis da ra dro chirdeba amas?gtxovt mipasuxot

  პასუხი
  • ერთობლივად მიმართეთ უახლოეს იუსტიციის სახლს, თან იქონიეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები. პროცედურა საკმაოდ მარტივია.

   პასუხი
 5. gamarjobat kidev me minda ragac gkitxot.ganqorwinebis shemdeg xelaxali xelis moweris shemtxvevashi sxva adamiantan aucilebelia miutitot rom es aris meore qorwineba?anu ise tu sheizleba qorwinebis mowmobis ageba rom faruli iyos pirveli qorwineba?

  პასუხი
  • კანონით არ არსებობს მოთხოვნა, რომ მეუღლეს პირველი ქორწინების შესახებ აცნობოთ. რაც შეეხება ფარულობას, განქორწინების სააქტო ჩანაწერი აუცილებლად ინახება სამოქალაქო რეესტრის არქივში. მარტივად რომ ვთქვათ, თუკი თქვენი პირველი ქორწინების ფაქტი გამჟღავნდა, ეს კანონის წინაშე პრობლემას არ შეგიქმნით, თუმცა, პირადი უთანხმოების წარმოშობის ალბათობა ამ შემთხვევაში კანონის მიღმა დგას და მხოლოდ თქვენი გადასაწყვეტია, როგორ მოიქცევით. წარმატებებს გისურვებთ.

   პასუხი
   • გამარჯობა,1 წელია ბავშვები(11წლის და 3 წლის), ყოფილმა ქმარმა წამართვა და არცკი მანახებს,1წელია სასამართლო მიდის მაგრამ იწელება რადგან ბავშვთა ფსიქოლიგი ვერ მოინახა რომ გაესაბროს ჩემს 11 წლის გოგოს და ამ ფსიქ.დასკვნის საფუძველზე ჩატარდება სასამართლო.მაინტერესებს შესაძლებელია თუ არა რომ ამდენი ხანი ფსიქოლიგის გამო გაიწელოს ესე სასამართლო?ვის არ მივმართე და სად არ ვიყავი,რას მირჩევთ?ჩემი როგორც დედის უფლებები ხომ ირღვევა ამ დროს?ვფიქრობ მივიდე სადაც ბავშვები არიან და ბავშვები წამოვიყვანო,მაგრამ ყოფილი არაკანონიერი ქმარი ხელს შემიშლის და არ გამომატანს ბავშვებს,მოხდება ჩხუბი,ამ შემთხვევაში რას მირჩევთ?1 წელია ერთხელაც კი არ მანახა ბავშვები

 6. გამარჯობათ. მოხდა ისე რომ უსახსრობის გამო ვერ ვიხდი ალიმენტის სახით დაკისრებულ თანხას.. ვარ უმუშევარი და არანაირი ქონება არ რეგისტრირდება ჩემს სახელზე. რა სანქციებია გათვალისწინებული ამის კონკრეტიკა მაინტერესებს. ქონებას ყადაღას რის საფუძველზე ადებენ და რანაირად. მითუმეტეს თუ შვილი ცხოვრობს დედასთან და ასევე არის მის კმაყოფაზე.

  პასუხი
  • შვილის დედასთან ცხოვრებისა და მის კმაყოფაზე ყოფნის ფაქტი არ გათავისუფლებთ ალიმენტის გადახდის ვალდებულებისაგან. თუკი დადასტურდა, რომ თქვენ არ გაგაჩნიათ სამუშაო ადგილი ან რაიმე ქონება, სანქცია არ დაგეკისრებათ, მაგრამ თქვენი დასაქმების შემთხვევაში ვალდებული იქნებით, არასრულწლოვანი შვილის სასარგებლოდ ალიმენტი გადაიხადოთ. თუკი თვლით, რომ ალიმენტის ოდენობა შეუსაბამოა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასთან, შეგიძლიათ, მიმართოთ სასამართლოს.

   პასუხი
 7. mogesalmebit dzann rtul problemashi var chema dam aigoo valebi procentiani da aqvs did tanxaze da ver vgebulobt ristvis dachirda an sad miaq es puli tan rac dasapiqrebelia puli nasesxebi aq kovelgvari qonebis da sabutebis gareshe gtxovt momcerot ra gamosavali vipovo am situaciidan rom es paqti gairkves bolomde da agar ganmeordes didi madloba cinascar

  პასუხი
  • საკმაოდ რთულია პასუხი. ზოგადად, ფულის სესხების შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებულია, თანხა დააბრუნოს. თუკი მსესხებელი, ამ შემთხვევაში – თქვენი და, სრულწლოვანია, ის თავად არის პასუხისმგებელი საკუთარ ვალდებულებებზე.

   რაც შეეხება იმას, რომ მსგავსი ფაქტი აღარ განმეორდეს, თქვენ მხოლოდ ის შეგიძლიათ, აუხსნათ თქვენს დას, რომ თავის აღებულ ვალდებულებებზე მხოლოდ ის იქნება პასუხისმგებელი და ოჯახის სხვა წევრები არ არიან ვალდებულნი, მისი ვალები იხადონ. შესაბამისად, უხერხულ მდგომარეობაში თავის ჩაგდება არ არის მიზანშეწონილი. ეს საკმაოდ პირადი საკითხია და აჯობებს, ოჯახის შიგნით გაარკვიოთ. წარმატებებს გისურვებთ!

   პასუხი
 8. gamarjobat, chems meugles yavda colshvili, cols gashorda, bavshvi izrdeba dedastan, magram sasamartlom daakisra meugles alimenti romelsac ver ixdida, magram chemi meuglis deda bavshvs yvelanairad uzrunvelyopda. amjamad bebiam anu chemi meuglis dedam gadawyvita bavshvis tavistan wamoyvana, magram bavshvis deda uarzea. ramdenad aris shansi rom sasamartlom bavshvi mamas miakutvnos, da kidev im dagrovili aliments ra bedi eweva gadaaxdevineben tu ara? da ramdenad gaitvaliswinebs mosmartle arasrulwlovani bavshvis nebas rom mas bebiastan unda

  პასუხი
  • ეს ისეთი საკითხია, რომ მაქსიმალურად იქნება მხედველობაში მიღებული ბავშვის ინტერესები და მისი ასაკის გათვალისწინებით, სასამართლომ, შესაძლოა, ბავშვის ნებაც მიიღოს მხედველობაში.
   რაც შეეხება ალიმენტს, სასამართლოს გადასაწყვეტია, თქვენი მეუღლე გათავისუფლდება ალიმენტისაგან თუ არა. იმ შემთხვევაში, თუკი ბებია შვილიშვილს უზრუნველყოფდა (აქვე განგიმარტავთ, რომ ეს მისი არა მხოლოდ კეთილი ნება, არამედ ვალდებულებაც იყო. სამოქალაქო კოდექსის 1225-ე მუხლის თანახმად, პაპა და ბებია, რომელთაც საკმაო სახსრები აქვთ, მოვალენი არიან არჩინონ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილიშვილი, რომელიც დახმარებას საჭიროებს, თუ მას არ
   შეუძლია სარჩო მიიღოს თავისი მშობლებისაგან). ზოგადად, მამა ვალდებულია, ალიმენტი იხადოს შვილის სრულწლოვანების მიღწევამდე. სასამართლო მხედველობაში მიიღებს არსებულ ფაქტებს და ბავშვის ინტერესების უპირატესი გათვალისწინებით გამოიტანს გადაწყვეტილებას.

   პასუხი
 9. გამარჯობათ თუ პიროვნება 15 წელია ერთი და იგივე მისამართზე ცხოვრობს რეგისტრაციის გარეშე(დარეგისტრირებულია მხოლოდ როგორც აბონენტი ) და სხვა საცხოვრებელი ფართი არ გააჩნია აქვს თუ არა სახელმწიფოსგან მიიგოს ნებართვა ბინის დაკანონებაზე(ბინა სახელმწიფოსა და ედვნილთა სამინისტროს თანამფლობელობაშია პიროვნება დევნილი არაა) წინასწარ გიხდით მადლობას.

  პასუხი
 10. გამარჯობა მაინტერესებს ეკუთვნის თუ არა საცხოვრებელი ფართი მეუღლეს განშორების შემთხვევაში თუ ოფიციალურად არ ყოფილა მათი წორწინება რეგისტრირებული . ან ეკუთვნის თი არა საცხოვრებელი ფართი არარეგიდტრირებული ქორწინებიდან დაბადებულ ბავშვებს , თუ ცოლ-ქმარი 18 წელი ერთად ცხოვრობდა და შემდეგ გაიყარნენ. კონკრეტული შემთხვევა აეთია ცოლ-ქმარი გაიყარა 18 წლის თანაცხოვრების შემდეგ ქმარს დარჩა 2 ბინა და ცოლი და ბავშვები(18 და 12 წლის) ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობენ)

  პასუხი
 11. მოგესალმებით, რამდენიმე კითხვა მაქვს

  მე და ჩემი მეუღლე ამ ეტაპზე ვართ გაშორებულები (თითქმის მე-4 თვე დაიწყო) თუმცა ოფიციალურად ხელი არ გვაქვს გაწერილი, გვყავს ერთი შვილი.

  საცხოვრებელი სახლი სადაც ვცხოვრობდით მერგო მემკვიდრეობით და ვარ პირდაპირი მეკვიდრე ანუ შვილი.
  მაინტერესებს აქვს თუ არა ჩემ ყოფილ მეუღლეს აღნიშნულ ბინაზე გაყოფის პრეტენზია.
  იმ შემთხვევაში თუ საქმე სასამართლომდე მივიდა შეიძლება თუ არა რომ ეს ბინა გამაყიდინონ მის სასარგებლოდ.

  და მეორე საკითხი, ბიძამ ჩუქების წესით გადმომცა სახლი, შეიძლება თუ არა ამ სახლზე ქონდეს რაიმე სახის პრეტენზია.

  მადლობა

  პასუხი
 12. gamarjobat. var martoxela deda. chemi shvii 6 tvis rom iyo me da chemi meugle gavshordit. shevtanxmdit alimentis gadaxdaze 100 larze. ogond sasamartlos gareshe. 6 celi kargad ixdida exla ki 5 tvea rac meubneba armakvso. 3 celi chemi shvili ar unaxia. mas kide 2 shvili yavs da magis gamo ver vacvebi.
  da kide alimentis momateba rom vtxove damemukra shvilis cartmevit. shesadzlebelia camartvas tu- (me vmushaob magram saxli ar makvs da nakiravebshi vcxovrob)? ikneb mitxrat rogor movikce da vis mivmarto. didi madloba da bodishit aseti gaulagebeli sityvebistvis

  პასუხი
  • მხოლოდ სასამართლოს აქვს უფლება, გადაწყვიტოს ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის საკითხი, მხედველობაში მიიღება, თუ როგორ ასრულებს მშობელი შვილის წინაშე მის ვალდებულებებს, რამდენად ზრუნავს მის გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებაზე და სხვა. ცალსახა გარანტია, რომ სასამართლო სწორედ ასე გადაწყვეტს და არა სხვაგვარად, არ არსებობს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მშობელს, რომელთანაც ბავშვი არ ცხოვრობს, აქვს მის აღზრდაში მონაწილეობის უფლება და ვალდებულება. ბავშვის “წართმევას”, როგორც ასეთს, კანონმდებლობა არ იცნობს.

   პასუხი
 13. Gtxovt mipasuxet am kitxvaze,anu mama armyavs tveebis viyavi gashorden iman sxva coli moiyvana da dedam gamzarda, axla 22is var coli moviyvane da shvilic myavs dedastn momivida kamati da upleba tu maqvs saxli ro gamiyos sasamartlom? Zalian gtxovt mipasuxet. Madloba winaswar

  პასუხი
  • თუ უძრავი ქონება დედათქვენის სახელზეა, არ გაქვთ უფლება. უმჯობესია, სასამართლომდე ეს საკითხი მორიგებით დაასრულოთ.

   პასუხი
 14. gamarjobat.zalian rtul situaciashi agvmochndi, gtxovt gamarkviot…5 celia vimkofebi araregistrirebul korcinebashi chems meuglestan,moxda ise rom me shevizine bina chemi danazogit da vinaidan sakartveloshi ar vimkofebodit chem mazlze gaformda, exla roca chamovedit chemma mazla gamiketa am konebis chukeba, martshi gaxdba erti celi,da vinaidan chems kofil meuglestan makvs usiamovneba da davshordit exla chemi mazli sasamartlos gamokenebit martmevs binas, amzamad gvakvs sasamartlo procesebi am binastan dakavshirebit, gtxovt gamarkviot aris tu ara imis sashishroeba rom bina camartvan.

  პასუხი
  • თეორიულად, თუკი ბინა თქვენს სახელზეა გაფორმებული, მისი ჩამორთმევის საფუძველი არ არსებობს. სასამართლო აუცილებლად მიიღებს მხედველობაში საქმეში არსებულ ყველა მტკიცებულებას.

   პასუხი
 15. გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ მიპასუოთ! დედას ყავს 2 შვილი და ამბობს რომ სახლსში არყავს თავისთან ჩაწერილი, არამიდ ბავშვები მიწერილები არიან. სახლის მფლობელი თავად დედაა, ამ შემთხვევაში დედამ რომ თქვას არმვაძლევ ჩემს შვილებს სახლსო კანონი ვის უფლებას დაიცავს?

  პასუხი
  • დედა არ არის ვალდებული, თავის სიცოცხლეში მისცეს ვინმეს რაიმე თავისი ქონებიდან (ეს არ ეხება არასრულწლოვანი შვილების რჩენის ვალდებულებას). ქონების გაყოფაზე საუბარი მხოლოდ მამკვიდრებლის (დედის) გარდაცვალების შემდეგ შეიძლება.

   პასუხი
 16. Gamarjobat,meuglestan 10 celi vimyopebodi araregistrirebul qorcinebashi, gvyavs 3 arasrulclovani shvili,6 celia davshordit,am xnis mandzilze bavshvebtan paqtiurad aranairi urtiertoba ar aqvs,Roca shvilebi darekvas cdiloben telepons tishavs da ar ekontakteba mat.arc alimenti gadauxdia arasdros.axlaxan chems bichs pasporti daschirda da mamis tanxmoba mostxoves,miuxedavad imisa rom shevatyobinet da avuxenit saqmis vitareba,aranairi yuradgeba ar gamouchenia.mainteresebs maqvs tu ara kanonit bavshvebze sruli meurveobis motxovnis upleba.
  Dokumentebtan xshirad mamis xelmocerasac gvtxoven is ki rogorc yoveltvis ignorirebas gvicevs.minda rom es problema movagvaro.
  Cinascar gmadlobt yuradgebistvis.

  პასუხი
  • მოგესალმებით!
   თუ გსურთ, რომ თქვენს მეუღლეს მშობლის უფლება ჩამოერთვას, ეს მხოლოდ სასამართლოს უფლებამოსილებაა.

   პასუხი
   • გამარჯობათ,7ცელია ვიმყოფები არარეგისტრირებულ ქორცინებაში,ამ ხნის განმავლობაში ვცხოვრობდით ჩემს მშობლებთან,უკვე რანდენიმე თვეა დავშორდით,გვყავს ერთი სვილი,მემუქრება რომ ბავშვს ცამართმევს,არის არაერტხელ ნასამართლევი,აქვს პირობითი,არ აქვს მუდმივი საცხოვრებელი და სამსახური ბოლო სასჯელი მოიხადა ნარკოტიკების მოხმარების გამო.მე მაქვს სამსახური ვცხოვრობ მშობლებთან და მაქვს ყველა პირობა ბავშვისტვის კარგი გარემოს სექმნის,მაინტერესებს სასამართლოს შემთხვევაში რამდენად აქვს მას ბაშვის ნახვის უფლება,ჩემი მოტხოვნა იქნება ჩემს გარეშე არ ნახოს ბავშვი ცამოთვლილი მიზეზების გამო/

   • Gamarjobat.moklet aseti kitxva maqvs .davshordit me da chemi meugle . aranair qorwinebashi ar viyavit ubralod ertad daviwyet cxovreba Roca shvili gveyola. Mamobac ar undoda mteli orsuloba marto gavatare.mxolod bavshvis dabadebis shemdeg daviwyet czovreba ertad.mogvianebit mosca bavshvs mamoba da gvari.I’m shemtxvevashi tu ar momca tanxmoba bavshvis sazgbargaret gayvanaze risi gaketeba shemidzlia.

 17. gamarjobat.me mainteresebs roca oficialurad wyvili ganqorwinebulia da yavt 6wlis bavshvi,mama bavshvs ar aqcevs yuradgebas,ertad shedzenil saxlshi cxovrobs mama romelic aris sashinlad motamashe.bavshvi am momentshi cxovrebs dedis mshoblebtan..deda ki ramodenime tvea sazgvargaret wavida shvilis interesebis gamo da surs bavshvis wayvana.razec schirdeba mamis tanxmoba magram mama tavidan tanaxma iyo exla ki ratomgac uars acxadebs tanxmobis daweraze.gtxovt mipasuxot rogor unda moiqces am shemtxvevashi bavshvis deda,rogor sheudzlia shetanxmebis migweva da bavshvis wayvana kanonieri gzit..

  პასუხი
 18. გამარჯობათ მაინტერესებს როდესაც ცოლქმარი აღარ იმყოფებიან ქორწინებაში 2 წელია. ქორწინების პერიოდში ყავთ ორი საერთო შვილი. განქორწინების შემდეგ ბავშვები დედასთან ცხოვრობენ სხვა ქალაქში, დედას სურს საზღვარ გარეთ წასვლა შვილებთან ერთად, არის თუ არა შესაძლებელი და რა შემთხვევაში თუ ყოფილი მეუღლე ამის წინააღმდეგია.

  პასუხი
 19. gamarjobat.myavs qmari da ori bichebi.saxli meuglis saxelzea gapormebuli magram im saxlshi cxovrobs dedmtili da mazli misi ojaxit.maqvs tu ara upleba movtxovo dedamtils an tundac mazls rom miviyo wili im ojaxidan romelshic chemi qmari umcrosi shvilia da chawerilic aris colshviltan ertad .qorwinebashic orive vimyopebit .mazls ki xeli ar aqvs meuglestan mowerili da am ojaxshi cxovrobs colshiltan ertad .ra uplebebi gamachnia da ra sheidzleba mivigo kanonis mixedvit winaswar didi madloba

  პასუხი
 20. გამარჯობათ. მყავს 3 თვის ბავშვი. მამამის დავშორდი როცა ვიყავი 2 თვის ორსული. ოფიციალურ ქორწინებაში არ ვყოფილვართ. მინდა მოვითხოვო ალიმენტი. მაინტერესებს სად შეიძლება ამის გაკეთება, ან საერთოდ შეიძლება თუ არა. აქვს პირობითი. დარჩენილი აქვს რამდენიმე თვე. დროებით უმეშევარია

  პასუხი
 21. პიროვნება უხდის თუ არა ვინმეს ალიმენტს როგორ შეიძლება გადავამოწმოთ?

  პასუხი
 22. გამარჯობა, გმადლობთ საინტერესო და საჭირო ვებ-გვერდისთვის. განქორწინების შემთხვევაში ცოლს აქვს თუ არა პრეტენზის იურიდიული საფუძველი რემონტისთვის დახარჯულ თანხაზე მაშინ როდესაც ბინა ქმარზე იყო გადაფორმებული, მამის მიერ ნაჩუქარი? ბინა რემონტის პერიოდში ეკუთვნოდა ჩემს ბიჭს, რომელსაც მე ჩუქებით გადავუფორმე. ახლა ისევ ჩემს სახელზე გადმოაფორმა ეს ბინა. ამას გარდა, მაინტერესებს იურიდიულად ბავშვი თუ შეუძლია დატოვოს ჩემმა ბიჭმა. ამჟამად არ აქვს რეგულარული სამსახური, მაგრამ თუ ჩვენ, მისმა მშობლებმა უძრავი ქონებით და ფინანსურად შევეხიდეთ მას, ამას აქვს თუ არა მნიშვნელობა სასამართლოსთვის?

  პასუხი
 23. gamarjobat me maineresebs ramdenad sheudzlia chems yopil meugles bavshvebi caiyvanos tavistan saxlshi paraskevidan kviramde rodesac patimrobidan axali gamosulia rodesac ar vendobi radgan bavshvebs ar naxulobs arapers uketebs erti celia titqmis gamosulia da samjer naxa sul magram radgan me ar vendobi da meshinia game bavshvebis gateva mamastan unda mxolod gamamcaros 6celia dashorebuli var celicadnaxevari vicxovre arc xeli maqvs mocerili arc jvari meore bavshvi chems gvarzea 3tvis orsuli davshordi mere ki daijires axla gamosuli arc ki naxulobs vexvecebni arapers uketebs mxolod aqcenti aqvs gadatanili cayvanaze mitxarit gtxovt ramdenad sheudzlia caiyvanos bavshvebi tu me amis uplebas ar vadzlev naxvis vadzlev ubralod cayvanis da game gatevisas ara ra gavaketo aset situaciashi madlobt cinascar daxmarebistvis

  პასუხი
 24. გამარჯობათ, ვიმყოპები არაოფიციალურ ქორწინებაში უკვე მესამე წელი ხდება,მყავს ბავშვი წლი ნახევრის და აქვს მამის გვარი,ვაპირებთ ოჯახის დანგრევას თუმცა ბავშვის მამა მემუქრება რომ ბავშვს არ გამატანს..მაინტერესებს ბავშვის წამოყვანის შემთხვევაში რისი გაკეთების უფლება აქვს მამას..და მოურიგებლობის შემთხვევაში ,თუ შეიტანა სასამართლოში სარჩელი ბავშვის მეურვეობის შესახებ ,შესაძლოა თუ არა რომ ბავშვის მეურვეობა მამას მიანიჭონ..წინასწარ გიხდით მადლობას

  პასუხი
 25. გამარჯობათ, მაინტერესებს რა ასაკამდეა ვალდებული მამა უხადოს შვილს ალიმენტი?

  პასუხი
 26. gamarjobat,sasamartlom daminishna alimentis tanxa,magram ver vixdi srulad,mainteresebs ra shedegi sheidzleba moyves amas,an tu shemidzlia am tanxis dakanoneba ,romelsac vixdi realurad

  პასუხი
 27. Gamarjoba,var 20 wlis myavs ori shvili qmartan var opicialur qorwinebashi da ertmanets ver gavuget da ganqorwineba gvinda.vcxovrobdit mamamisis saxlshi chem qmarze gapormebuli araris arapeli mamamtilzea yvelaperi gapormebuli saxli manqana miwebi…a.sh.mainteresebs shemidzlia tu ara wili movtxovo?

  პასუხი
 28. ძააან გთხოვთ მიპასუხეთ აუცილებლად. აი რა მაინტერესებს იცით? გრეენ კარტა მოგებული მაქ და მეორე წელია ამერიკაში ვცხოვრობ არასრულწოლვანი ვარ 16წლის. ეხლა ვკითხულობდი და საქართველოს კანონმდებლობით შემიძლია მშობლების თანხმობით ქორწინება ხოდა დავუშვათ თბილისსში ჩამოვედი მოვაცერე ხელი ერთ გოგოსთან და დავქორწინდით.მერე მე ამერიკაში რო წავიდე როგორ შეიძლება რო წამოვიკვანო ჩემთან ამერიკაში? აი რაუნდა ვქნა რო წამოვიკვანო? თავის ხოდით უნდა შევიდეს საელჩოში და წამოვიდეს თუ ჩემთან ხელი რო აქვს მოწერილი რამე სხვა თემა იქნება და შეეძლება უფრო ადვილად წამოსვლა? თუ რაუნდა ვქნა რო წავიკვანო მითხარით. მოქალაქე არვარ მაგრამ გრეენ კარტა მაქვს. დამეხმარეთ აუცილებლად ძალიან მჭირდება! მადლობა წინასწარ.

  პასუხი
 29. გამარჯობათ.

  ჩემი მეგობარი მეუღლესთან არ ცხოვრობს დაახლოებით ერთი წელი, თუმცა ჯერ კიდევ ოფიციალურ ქორწინებაში არიან. ქმარი განქორწინებაზე თანახმა არ არის, მაინტერესებს როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ მდგომარეობაში, რა დოკუმენტაციაა საჭირო, შესაძლებელია თუ არა განქორწინება ერთი მეუღლის თანხმობის შემთხვევაში?
  წინასწარ გმადლობთ

  პასუხი
 30. makvs eseti problema me da chei meugle 6tvea dashorebulebi vart gvyavs 1 clis bichi ar mindoda sakme gankorcinebamde misuliyo da tavs vikavebdi magram exla sitvacia gamoscorebis magivrad zalian daizaba ufro konkretulad ro vtkva ar ushlidi chem meugles mosuliyo bavshvi enaxa da konoda mastan urtiertoba magram yovel mosvlaze sakomflito sitvaciebs kmnis ukve zalian bevrjer moxda es zalian vnerviulob bavshvis gamo ver getyvit bavshvs ukve ra riakciebi emarteba rogorc ki xma magla vlaparakobt gonia isev vchxubobt bavshvis gazrdashi deda mexmareb aranairi daxmareba ar arsebobs mamamisigan minda gankorcineba gavaketot da mainteresebs 1 clis bavshvi romelic amav droulad zuzuti ikvebeba miscemen tu ara mamas uflebas mamam caiyvanos da 4dge magas yavdes amaze zalian vnerviulob da gtxovt mirchiet rogor da ranairad gavaketo

  პასუხი
 31. მოგესალმებით, გთხოვთ მიმითითოთ გვერდი სადაც შესაძლებელია ამომწურავი პასუხის გაცემა ან განმიმაროთ, თუ ვის რჩება ბინა და როგორ ნაწილდება ჩემი პირადი საკუთრება განქორწინების შემდეგ და თუ ეკუთვნის მეუღლეს ჩემი ბინიდან რამე წილი იმ შემთხვევაში თუ მე წინააღმდეგი ვარ? გმადლობ

  პასუხი
 32. გამარჯობათ. მაინტერესებს რადენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს სასამართლო დავა ბავშვზე (6 წლის) მეურვეობის მინიჭების საკითხზე დედისთვის თუ დედის უფლებები აშკარად ირღვევა.

  პასუხი
 33. გამარჯობათ. mshoblebtan maq utanxmoeba da am utanxmoebis gamo momicia saxlidan camosvla pexvdime colita da ori mcireclovani shvilit aseve maq utanxmoeba dedmamishvilebtan.amjamad vcxovrob megobris saxlshi.maqvs raime cilis motxovnis upleba tu shegidliat ro damexmarot.gmadlobt

  პასუხი
 34. ra shemtxvevashi sheidzleba bavshvze meurveoba gadavides mamaze ganqorwinebis shemdeg? sasamartlos gzit ganqorwinebis shemtxvevashi,tu dedam moitxova mamas ar anaxon bavshvi da miaxlovebac aukrdzalon,rogor iqneba daculi deda da shvili shemdeg rom ar moxdes mamis mxridan dashineba,muqara da a.sh da ra finansebtanaa dakavshirebuli aseti sasamartlos procesis warmatva da advokatis ayvana

  პასუხი
 35. gamarjobat mainteresebs tu sheidzleba aseti ram meuglem sheitanos sarcheli roca opicialur qorwinebashi vart da uchemod gadacxdes sasamartlo ganacheni ganqorwinebaze roca chemamde aranairi cerilobit momartva ar kopila sasamartlodan gmadlobt

  პასუხი
 36. gamarjobat mainteresebs roca opicialur qorcinebashi vart sarcheli sheitanos meuglem da sasamartlom gadacxvetileba miigos ganqorcinebaze chems gareshe roca chemamde sasamartlodan araperi mosula saertod gamocxadebis shesaxeb gmadlobt

  პასუხი
 37. gamarjobat … bavshvis mama wasulia sazgvargaret, me ragac mizezebis gamo wamosuli var qmris ojaxidan da vimyofebi mshoblebtan ukve weliwadnaxevaria… “dedamtils” da “mamamtils” am xnis ganmavlobashi arc ki ucdiat bavshvis naxva da am bolo dros moindomes rom vanaxo tuarada memukrebian sasamartloti.. vici rom sasamartlo uflebas adzlevt rom bavshvi naxon da mainteresebs me ramdenad mekneba chivilis ufleba im shemtxvevashi roca sasamrtlo daunishnavt naxvis saatebs da chemgan janmrtelad wayvanil bavshvs momiyvaneben gaciebuls.. am shemtxvevashi mekneba raime ufleba rom mat avukrdzalo bavshvis naxva? gtxovt mipasuxooot

  პასუხი
 38. გამარჯობათ…მაინტერესებს თუ ორივე მხარე თანახმაა განქორწინებაზე ალიმენტის გადახდა შეიძლება სასამართლოს გარეშე რომ დაეკისროს ?

  პასუხი
 39. მიწის ნაკვეთი მაქვს სანახევროდ ნაყიდი მეზობელთნ ერთად.გზა რომელიც ამ ნაკვეთს ეკუთვნის არის მათ მხარეს.ისინი არ მაძლევენ გზით სარგებლობის უფლებას,რადგან ჩვენსკენ არისო და აქვთ გადაღობილი.მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება ვისარგებლო გზით და თუ მათ აქვთ უფლება გზის ჩაღობვის?(მაშინ როცა სანახევროდ გვაქვს ნაყიდი ნაკვეთი) თუ გზით სარგებლობის უფლება მაქვს მაინტერესებს.დაახლოებით რა სიგანის ფართობი მეკუთვნის გზასთნ მისასვლელად მათ მხარეს.გთხოვთ მიმითითოთ რომელი მუხლით ვხელმძღვანელობთ ამ შემთხვევაში. გმადლობთ პასუხისთვის

  პასუხი
 40. gamarjobat rodesac mama ar mushaobs alimenti ekisreba
  mitumetes deda umizezod aris wasuli saxlidan
  da miwers sachivars isets ro araa martali.. bavshvtan bevrjer mivedi da ar manaxes damimales, patrulma oqmi amomiwera.. bavshvs armachvenebdnen. bevrjer mivedi bavshvtan sachmelebit da pampersit. da tan bankshi angarish gauxseni 18 wlamde ver aigebs.. me amjerad shemosavali ar gamachnia.. cilsac mwamebs ro me misi oqro movipare. arada lombardshi vipove ro mis saxel da pirad nomerzea gapormebuli

  პასუხი
 41. ვარ არასრულწლოვანი მაქვს ოჯახური პრობლება 1თვეა ვიმყოფები ჩემს მშობლებთან ქორწინებაში ყოფნის დროს შევიძინეთ 3 ავტომობილი განაცხადი არ გამიკეთებია სასამართლოში ამ 1თვის მანძილზე 3ვე ავტომობილი გადაფორმებული იქნა სხვის სახელზე მაგრამ მაქვს დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ ეს სამივე მანქანა ეკუთვნოდა ჩემს მეუგლეს ამ შემთხვევაში მეკუთვნის თუ არა მე წილი?

  პასუხი
 42. gamarjobat.vimkofebi am jamat qorwinebashi magram ertat ar vcxovrobt gvyavs 2,6 tvis bavshvi am jamat vcxovrobt rusetshi meugle ormagi moqalaqea ru_saq,me maqvs sam wliani sabuti rusetshi cxovrebis rac mimtavrdeba ert weliwadshi vapirebt ganqorwinebas da dges dgeobit bavshvsac ar manaxeben tavidan ramdenimejer vnaxulobdi kvelafers vadzlevdi bavsvs da exla arc manaxeben da amboben ro vsio sabuti ise damtavrdeba bavshvs ver maxav da vegarasodes ganaxebto me provokacias ar avkvebi mara rac shexeba movitxove ro bavshvis dabadebis metrika moecat ro bavshvis saxelze angarishi gamexsna bankshi da magazec civi uari mitxres magram me bevri tu naklebi finansebi gavwie da bavshvis dabadebis metrika mainc gavakete axali da bankshic gauxseni angarishi aranair molaparakebaze ar modis bavshvi chem gvarzea da minda kvelanairat davexmaro bavshvs da ar madzleven amis sashvalebas,qorwineba gvaqvs saqartveloshi gaketebuli tavis tavat ganqorwineba mand mixdeba mara bavshvis bedi magevlebs me me rusetisken vegar gamoval imito ro sabuti mimtavrdeba da eseni bavshvs mand ar chamomikvanen da me ar var darwmunebuli ro chemi shvili usafrtxot iqneba amis damadasturebeli sabutebi maqvs da gtxovt mirchiot ra gzas mivmarto an rogor gadawkdeba es saqme romel ojaxshic imkofeba bavshvi sistematiuri spori kvirili da ase shemdeg bevri ram rac araris mizan shewonili arc aravistvis mitumetes bavshvistvis da rac mtavaria bavshvi aris rusetis moqalaqe

  პასუხი
 43. erti shekitxva maqvs tu shegidzliat ro damexmarot taoprivat bankshi maq davalianeba 1 welia ar gadamixdia radgan sashualeba ar mqonda da exla saarbitajo purceli momitanes taoprivat bankisgan gadanawilwbaze ar mtanxmdebian da mtliani tanxa ar maqvs momces shvidi dge vada da rogor unda moviqce ?

  პასუხი
 44. გამარჯობათ. მაინტერესებს, რა ასაკიდან არის სავალდებულო შვილების ჩაწერა მამისეულ კუთვნილ სახლში?

  პასუხი
 45. გამარჯობათ. მაინტერესებს,განქორწინების შემთხვევაში, რამდენად აქვს უფლება მამას მოითხოვოს 3 წლის ასაკის შვილის ღამით წაყვანის ან რამდენიმე დღით დედის გარეშე წაყვანის უფლება, თუკი ბავშვი იზრდება დედასთან და მამას მხოლოდ რამდენიმე საათით ხედავს თვეში ერთხელ, შესაბამისად მამასთან ურთიერთობა უჭირს.

  პასუხი
 46. გამარჯობათ. მაქვს ასეთი კითხვა ორი წელია გავსშორდი მეუგლეს,ბავშს არ მანახებდა ერთი წელი.შევიტანე სასამართლოში სარჩელი როგორც იქნა მოუგე და მოსამართლემ მომცა 2 დგე გამის თევით. ბავშს ვზდი მშობლების სახში სადაც გაიზარდა ყველაფერს მე ვაკეთებ ბავშვისთვის ექიმებიდან დაწყებული ტანსაცმლით დამთავრებული ყველაფერს ვყიდულობ ბავშ არ აკლია არაფერი.ყველგან სადაც საჭიროა თანხას მე ვიხდი ბავშვისას. ამჯამად ვარ უმუშევარი.ქონება არაფერი გამაჩნია საკუთრებაში საერთოდ.ვარ მიკრო მეწარმე.შემოსავლების სამსახურიდან გამოვითხოვე ცნობა რომ 2013–2015 წლის მიხედვით {დასაბეგრი შემოსავლის შესახებ ინფორმაცია არ ფიქსირდება} ამჯამად მომტხოვა ალიმენტი სასამართლომ დამაკისრა 70 ლარი.არ მაქვს რომ ვიხადო..არ გადახდის შემთხვევაში რა მელის ???? ბავშს დგემდე ვპატრონომ არ ვარ უარზე.მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 47. Mogesalmebit. Meugles pirveli qorwinebidan kavs ori shvili. Daakisres alimentebi. Meugle ixdida iqamde sanam bavshvebi chventan gadmovidodnen sacxovreblad.chven vuvlit da vixdit stsavlis qiras.mainteresebs am shemtxvevashi wlebis shemdeg rom mainc moitxovos bavshma alimentebi ra gadatskvetilebas miigebs sasamartlo.tsinastsar madloba

  პასუხი
 48. Gamarjobat deda chemi damitova bina anderdi dacera ro rac gamachnia toveb chem kalishvils . Da chemi dzma ikidan exla cils txovs . Damexmaret rame ekutnis vinme icis advakatebshi viare mitxres ekutnis. da gamikvirda me damitova magas rato ekutnis

  პასუხი
 49. gamarjobat var coltan gashorebuli myavs 4 wlis bavshvi vixdi aliments 80lars 3 welia rac gavshordi da ar manaxeben bavshvs shevitane sarcheli da movige damrtes neba bavshvi vnaxo kvirashi 2 dge bagshi da shemdeg saxlshi wamoyvana tveshi 2jer dgiis saatebshi bagshi gadavedi da ramdenjerac gadavedi ar mimishves bvshvtan radgan chemi eshinia chems shvils da movaxdendi psiqologiur zewolaas boloos ki gavige rom chems yopil cols xelaxla agudzravs saqme rata sasamartlo gadawyvetileba gaauqmebinoos var umushevari da ar shemidzlia alimentis gadaxda myavs meore qorwinebashi 2 wlis shvili mirchiet ra gavaketo

  პასუხი
  • gamarjobat var coltan gashorebuli myavs 4 wlis bavshvi vixdi aliments 80lars 3 welia rac gavshordi da ar manaxeben bavshvs shevitane sarcheli da movige damrtes neba bavshvi vnaxo kvirashi 2 dge bagshi da shemdeg saxlshi wamoyvana tveshi 2jer dgiis saatebshi bagshi gadavedi da ramdenjerac gadavedi ar mimishves bvshvtan radgan chemi eshinia chems shvils da movaxdendi psiqologiur zewolaas boloos ki gavige rom chems yopil cols xelaxla agudzravs saqme rata sasamartlo gadawyvetileba gaauqmebinoos var umushevari da ar shemidzlia alimentis gadaxda myavs meore qorwinebashi 2 wlis shvili mirchiet ra gavaketo

   პასუხი
 50. ვარ რძალი მე და ჩემი მეუღლე პატარა ბავშვთან ერთად გამოგვაგდო სახლიდან დედამთილმა.ქონება დედამთილის სახელზეა.მაქვს თუ არა უფლება ერთი ოთახი მაინც მივიღოთ მე და ჩემმა მეუღლემ სადაც ვიცხოვრებთ.აქვს თუ არა ჩემს ქმარს მოითხოვოს დედამისის სიცოცხლეში ქონების ნაწილი სადაც იცხოვრებს ან თანხით გადაგვიხადოს დედამთილმა.

  პასუხი
 51. 1962 წელს გარდაიცვალა დიდი ბაბუა.რომლის ქონება დარჩა არაკანონიერ მემკვიდრეებს.მე ვარ შვილთაშვილი.ჩემი ბებია ცოცხალია.აქვს თუ არა მას ქონების მოხოვნის უფლება როგორც ერთადერთ კანონიერ მემკვიდრეს და რა საფუზველზე შეიძლება ამდენი წლის მერე მოვითხოვოთ ქონება.თავის დროზე ბებიას გერებმა მუქარით შეუშალეს ხელი მემკვიდრეობის მიღებაში.ეს ბინა დიდ ბაბუას გადაეცა როგორც სამხედრო პირს შსს დან.შსს არქივსი იქნება საბინაო წიგნი და გამოგვადგება თუ არა ეს დოკუმენტი.ბებიას აქვს დაბადების მოწმობა.მაგრამ მშობლების დაბადების მოწმობები არ იძებნება არქივში.შეგვიშლის თუ არა ხელს ამ დოკუმენტების არქონა.

  პასუხი
 52. მაინტერესებს ანუ კანონი თუ ითვალისწინებს მორალურ პირობებს ან ცოლ-ქმრის დაშორების შემთხვევაში რა ხდება შვილები ამბავს როგორ წყვითავს კანონი თუ ერთმანეთში ვერ თანხმდებიან ოჯახის წევრები?

  პასუხი
 53. შეუძლია თუ არა კანონით ქორწინებაში ცოლს და ქმარს, ცოლს ყავდეს მეორე საყვარელი ანუ იგივე როგორც მეორე ქმარი, ძველი კომონისტური კანონებით?

  პასუხი
 54. გამარჯობათ. თქვენთან მაქვს კითხვა. ვარ გათხოვილი უკვე 2 წელია და ეს დრო ვცხოვრობდით ჩემს მშობლებთან, მაგრამ ისე მოხდა რომ დედაჩემმა ბინიდან გამოგვაგდო.. დედაჩემს აქვს ბინა გაფორმებული და მამაჩემსაც აქ კერძო სახლი, რომელიც არ აქ გაფორმებული.. ასევე მყავს უმცროსი და, არასრულწლოვანი.. მაინტერესებს წილის მოთხოვნასთან დაკავშირებით სასამართლოში მცირე შანსი თუ მაქ მოგების.. და ზოგადად როგორ ხდება ეს პროცესი ?

  პასუხი
 55. გთხოვთ მიპასუხოთ, 2010 წელს დაეკისრა ალიმენტის გადახდა, ხელფასის 20 პროცენტი ანუ 100 ლარი, ახლა გავიგეთ რომ ხელფასი აქვს 1100 ლარი, მინდა გაიზარდოს ალიმენტის ოდენობა, გთხოვთ მიპასუხოთ როგორ მოვიქცე?

  პასუხი
 56. გამარჯობათ მყავს ორი შვილი ორი წელია ქმარს გავშორდი სასამართლომ დააკისრა ალიმენტის გადახდა მაგრამ საერთოდ გაუჩინარდა ერთი წელია არ გამოჩენილა საერთოდ საქართველოდან წასულია მე არ მაქვს იმის საშუალება რომ ბავშვები მარტოს ვარჩინო, ვცხოვრობ მშობლებთან ნაქირავებ ბინაში, მხოლოდ მამა მუშაობს რომელმაც ერთი წლის განმავლობაში სამჯერ გადაიტანა ინფაქტი. ახლობელმა მითხრა რომ ასეთ დროს შეიძლება ადამიანი დაკარგულად გამოაცხადონ და ბავშვებს პენსია დაუნიშნონ. თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ და ამიხსენით ეს როგორ ხდება და როგორ მოვიქცე.მადლობა.

  პასუხი
 57. gamarjobat. dzalian gtxovt upasuxod ar damtvot. dzalian mjirdeba tkveni daxmareba rom gavigo ra shemidzlia. me da chem shvilis mamas argvkonia xeli motserili. mkavs shvili ukve 17 tslis xedab ivlishi, shvilis mamas davshordi savadmkopodan gamotseris dros, dabadebis motsmoba mamobis damadasturebeli sabutic momces, metrikastan ertad, mas mere me chemi megule arshemitsuxebia dgemde movedit. mteli amdeni tslis ganmavlobashi mamamisi kuradgebas ar akcevda arcki naxulobda, exla minda rom alimenti davakisro da ragavaketo arvici bavshvi ukve didia makvs tuara upleba..? rom alimentis taobaze sarcheli sheivtano an saertod ra tanxa mjirdeba imistvis rom sasamartlos mivakitxo, amdeni xnis shemdeg shevdzleb alimentis dakisrebas
  gtxovt mipasuxet, 😦

  პასუხი
 58. Gamarjobat. Uamravi ojaxuri davebis niadagze gamqorcineba msurveli rogor unda moiqces? Aucileblad samoqalaqo reestrs unda mimartos xom? Da aucilebelia rom orive ertad mividnen iq? Iqneb damakvalianot rogor xdeba da amomwuravad (shezlebisdagvarad) mipasuxot. Madloba winaswar

  პასუხი
 59. გამარჯობათ, მეუღლემ მიმატოვა მცირე წლოვან ბავშვთან ერთად,სხვა ქალის გამო და წავიდა სახლიდან და რაგაც პერიოდი ცხოვრობდა იმ ქალთან.. ვითხოვ განქორწინებას და ალიმენტს,განქორწინებაზე თანახმაა მაგრამ ალიმენტის გადახდაზე არ არის თანახმა და კიდევ აქეთ მემეუქრება რომ ბავშვს წამართმევს.. აქვს თუ არა ულება ბავშვი წამართვას? ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ !

  პასუხი
 60. გამარჯობათ. ჩემი ახლობელი იმყოფება საზგვარგარეთ ყავს შვილი არასრულწლოვანი როლმელიც დედასთან ყავს დატოვებული მაგრამ, ბავშვს ყველანაირად ეხმარება.ბავშვის მამასთან კანონიერ ქორწინებაში არ ყოფილა მაგრამ ცხოვრობდნენ ერთად ბავშვის დაბადებიდან წელიწადი და რამოდენიმე თვე. მამას აქვს დანიშნული ალიმენტი და აქვს უფლება ბებიას წაართვას ბავშვი და არ მიცეს ნახვის უფლება ან დედას ჩამოსვლის შემდეგ არ მიცეს ბავშვთან ცხოვრების უფლება? წინასწარ უღრმესი მადლობა

  პასუხი
 61. გამარჯობათ. მაინტერესებს განქორწინებისას სანამ სასამართლო გაიმართება ერთ-ერთმა მეუგლემ ქონება სხვას გაუფორმა იმ მიზნით რომ მეორე მეუღლე ქონების გარესშე დაეტოვებინა. ამ შემთხვევაში რა ხდება, როგორ შეიძლება სერთო ქონების უკან დაბრუნება?

  პასუხი
 62. mogesalmebit, minda chems problemaze giambot,da tan mainteresebs ra uflebebit shemidzlia visargeblo. oficialurad qorcinebashi arvimyofebodi ,roca davshordi chems meugles, dzaladobis safudzvelze ris gamoc ganvacxade araertxel policiashi. ramodenimejer moxda chveni sherigeba policiis dzalit, magram sabolood mainc davshordit. mashin shvidi tvis orsuli gaxldit. depresiisa da stresis gamo mqonda naadrevi mshobiaroba. bavshvic problemuri daibada, ris gamoc oci dgis ganmavlobashi reaminaciashi gvecva. me mqonda kontaqti amastan dakavshirebit chems meuglestan, magram man arisurva chemi mosmena da sazgvargaret archia casvla. xazs gausvam imasac, rom arc tavisi ojaxis cevrebidan yofila raime mcdeloba ,rom bavshi moekitxat an ramenairad dagvxmareboden, tundac finansurad. bavshvs gvaric ki armisca. amitom bavshvi davicere chems gvarze. sadgaca eqvsi tvis shemdeg moxda isev chveni sherigeba,amjamad oficialurad. chven movaceret xeli da bavshvsac mivecit mamis gvari, magram am qorcinebam argastana didxans da exla vshordebit. mudmivi konfliqtebis gamo ojaxshi da mainteresebs ganqorcinebis shemdeg ra uflebebit shevdzleb sargeblobas bavshvtan dakavshirebit da aseve ra uflebit isargeblebs bavshvis mama. bavshvi exla clinaxevrisaa. cinascar gixdit madlobas

  პასუხი
 63. მოგესალმებით,
  ჩემი ალხობელი იმყოფება ოფიციალურ ქორწინენაში, მაგრამ უკვე 14 წალია მეუღლესთან არ ცხოვრობს და არც აქვს ინფორმაცია, სად იმყოფება (ვარაუდობს, რომ საქართველოში არც არის). აინტერესებს, როგორ უნდა მოხდეს განქორწინების პროცედურა. ვის მიმართოს, ანუ რომელ ინსტანციას?
  P.S. შვილი სრულწლოვანია, საერთო ქონება არ აქვთ (ქონბრივი ან სხვა ტიპის დავა არ წარმოშობილა)
  პატივისცემით,

  პასუხი
 64. mainteresebs ramdeni wlidan sheudzlia bavshvs bavshvta saxlshi wasvla tu is ojaxshi tavs zedmetad gznobs da tu sheudzlia dedobis uflebis chamortmeva dedistvis tu is mas psqologiur zians akenebs gtxovt mipasuxot madloba winaswar

  პასუხი
 65. გამარჯობა! ჩემი მდგომარეობა ასეთია, ჩემი მშობლები ერთმანეთს გასცილდნენ როცა მე ვიყავი 2 წლის. მამა ჩვეულებრივ იხდიდა ალიმენტებს, სხვა ცოლი არ მოუყვანია და არც შვილები ჰყოლია მეტი, მან თავის სოფელში, ეზოში სადაც დაიბადა და გაიზარდა ააშენა სახლი სადაც ამჟამად ცხოვრობს მისი და (რომელიც გაუთხოვარია) და არ მიშვებს შინ, მაინტერესებს მე, როგორც მამის ერთადერთი მემკვიდრე მაქვს თუ არა წილის უფლება ამ სახლზე? მადლობთ.

  პასუხი
  • გამარჯობა! ჩემი მდგომარეობა ასეთია, ჩემი მშობლები ერთმანეთს გასცილდნენ როცა მე ვიყავი 2 წლის. მამა ჩვეულებრივ იხდიდა ალიმენტებს, სხვა ცოლი არ მოუყვანია და არც შვილები ჰყოლია მეტი, მან თავის სოფელში, ეზოში სადაც დაიბადა და გაიზარდა ააშენა სახლი სადაც ამჟამად ცხოვრობს მისი და (რომელიც გაუთხოვარია) და არ მიშვებს შინ, მაინტერესებს მე, როგორც მამის ერთადერთი მემკვიდრე მაქვს თუ არა წილის უფლება ამ სახლზე?(მამა გარდაჩვლილია) მადლობთ.

   პასუხი
 66. გამარჯობა,თუ შეგიძლიათ შემდეგ კითხვაზე მიპასუხოთ, უსაზღვროდ მადლიერი დაგრჩებით!მყავს უკანონო ქორწინებიდან 2,7 წლის შვილი.ბავშის მამა ეროვნებით თურქია, და ამჟამადაც იმყოფება თურქეთში. მას აქვს სურვილი მისცეს გვარი ბავშვს,აღიარებს,უყვარს,ყურადღბას აქცევს,მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხდება მისი საქართველოში ჩამოსვლა,ვერც ბავშვის ტრანსპორტირებას ვახერხებ.თანაც ჩემი შვილი საქართვეოს მოქალაქეა და არვიცი რამდენად შესაძლებელია თრქეთში გვარის მიცემის პროცედურის განხორციელება.ჩემი კითხვაა, შეუძლია თუ არა ბავშვს მამამ გვარი თურქეთიდან მისცეს და რა ორგანო განახორციელებს ამას?რა არის საჭირო ამისათვის?

  პასუხი
 67. Gamarjobat kitxva maqvs maseti .chems dad aqvs aseti problema 17 clis ojaxi paqtiurad daingra socialuri qselis mesijobis gamo ris gamoc qmarma xalatshi mosdo brali da camoukena ultimatumebi caartva teleponi.razec iko isedac shezxuduli axla kide uaresi pirobebis sheqmnas apirebs dabrunebis shemtxvevashi.bavshvebi amjsmad imkopebian mamastan .da tviton chemi da chventan .imis miuxedavad imisa rom sitkvierad ar zxudavs paqtobrivad mainc gamodis rom shezxudulebi arian roca bavshvebi mainc itxoven dedastan kvelapris miuxedavad uprosi gogo 16 clisaa da patara gogo 10 clis .rogor moviqcet am shemtxvevashi exla chamovtvli ultimatimebs .saxlidan gasvlis upleba araaqvs skoladhic ki.panjarastan ara .skolis mshoblebtan urtieroba .mezoblebtan gamarjobis tqmac ki akrdzala.da colqmrul urtiertobazec ki uari tkva roca miuxedavad imi rom mas kavs sakvareli romlis taobazec kvelam icis .dzalian gtxovt mirvhiot rame rogor moviqcet madloba didi

  პასუხი
 68. გამარჯობა.მიანტერესებს თუ სახლი ცოლის სახელზეა ქმრისგან ნაჩუქები გადაფორმებული და ამ ქმრის შვილს ოღონდ სხვა მეუღლისგან,აქვს რამე წილზე პრეტენზია ან უფლება რომ მოითხოვოს?თუნდაც ამ ქმრის გარდაცვალების შემთხვევაში რა უფლებები ვრცელდება იმ შვილზე რომ განმიმარტოთ ეს შეგიძლიათ?თან ის შვილი ამ სახლშია ჩაწერილი და ეს მას რამე უპირატესობას აძლევს და რა უპირატესობას?გმადლობთ.

  პასუხი
 69. და ეს ქმარი ედავება უკვე თავის მეუღლეს ამ სახლზე და ამ ქმარს რა უფლებები აქვს ან შეუძლია თუ არა თავისი ქონების დატოვება მისი შვილისთვის რა შემთხვევაში შეუძლია და რა შემთხვევაში ვერ ექნება პრეტენზია ქონების ნაწილზე მის შვილს?სახლი ცოლზეა გაფორმებული ანუ ჩუქება გააკეთა ქმარმა წელიწადზე მეტია.ასევე სახლის გაყიდვის უპირატესობის უფლება ვის აქვს ვის შეუძლია ამ შემთხვევაში?

  პასუხი
 70. გამარჯობა! ვაპირებ ბინის გაყიდვას რომელიც დედამ მაჩუქა 2 წლის წინ,მაინტერესებს რამდენი წლის მერე შემიძლია ბინის გაყიდვა ან გაჩუქება! მადლობა

  პასუხი
 71. gamarjobat! 6wlis win damegupa 24 wlis shvili.darha 3 tvis biji.2 wlis shemdeg rdzalic da bavshvic waikvanes mshoblebma.bavshvis naxvaze koveltvis gvecmneba problema magram mainc vaxerxebdit.bavshvsac dzalian ukvarvart.4-5 tvea rac rdzali gatxovda.am sakitxsac shegnebit miudecit da vcdilobt rom normaluri gvcondes gatxovil rdzaltan,magram amaod.rdzalma gagvicxada rom bavshvis deda me var da tu survili ar mecneba verasdros ver naxavt bavhvso.mainteresebs macvs tu ara kanonit bavshvis naxvis upleba. hven mteli hemi ojaxi mzad vart bavhvis meurveoba avigot hvenze da araperi ar movaklot hven obol bijs.gtxovt rcheva momecit da pasuxi gamagebinet.gaitvaliswinet isic rom rdzals meore cmris ojaxi saxlshi ar ushv eben da bavshvs daawowialeben xan sad da xan sad,da saertod bavshvis kvelanair uplebebs argveven. gmadlobt kuradgebistvis.

  პასუხი
 72. Gamargobat maintetesebs ojahi damengra me vmushaobde sasvargaret turketshi sami celi. Chemma kopilma kmarma chems ar kopnashi daibruna tavisi kopili coli romelmac ugalata tavis kmars isini sami clis colkmari ikvnen. 18 clis mere sherigdnen. Me kanonieri coli var amjamad davibruneb tuara ojahs sahli makvs mhedvelobashi. Ra kanonia mainteresebs rogor daubruno chems shvils sahli chven usahkarod davrchit araslulclovan shviltan ertad. Maintereseb

  პასუხი
 73. გამარჯობათ. შევეცდები კარგად ჩამოვაყალიბო ჩემი შეკითხვა. ვცხოვრობთ საკუთარ სახლში. (არ არის იტ.ეზო.) გარშემო 2 ოჯახი და ასევე ჩვენც ვართ ერთ მისამართზე ანუ ნომერზე. მიუხედავად იმისა რომ ცალ ცალკე ეზოები გვაქ მიწა არის სამივე ოჯახის თანაფარდობაში. გვინდა რომ გამიჯვნა გავაკეთოთ ყველამ მაგრამ სამწუხაროდ ამ 2ივე ოჯახის ბინები არის გარდაცვლილი მშობლების სახელებზე. და შესაბამისად ვერ ვაკეთებთ. თუ შეიძლება იქნებ ამიხსნათ რა ვქნათ? და კიდევ ისიც მაინტერესებს შეგვიძლია თუ არა ჩვენი სახლის გაყიდვა გამიჯვნის გაკეთების გარეშე? მადლობა.

  პასუხი
 74. მინდა მეუღლესთან გაცილება ის არაა თანახმა არ გვაქვს არავითარი ქონებრივი დავა მე ვცხოვრობ უცხოეთში .მაინტერესებს მისი თანხმობის გარეშე რა შანსები მაქვს

  პასუხი
 75. gtxovt mipasuxot me da chemi shvilis mama oficialur qorwinebashi ar vart magram 10welia ertad vart mis saxlshi ki 6welia vcxovrob.amjamad chveni urtiertoba koshars gavs.xvdeba vigac gogoss icvleba damokidebuleba chven shoris.apirebs saxlidan gadasvlas idzaxis mizwzad dasvenebas marto minda cxovrebao.gvyavs 5wlis shvili romelsac mama ugonod uyvars.me vtxove binit uzrunvelyofa risi sashualebac aaqvs.vtxovw tundac dagiraveba.is uarzea daechit am saxlshio romel saxlshic cxovroben misi 2 dzma da deda.aq mis saxlshi cxovreba warmoudgenwlia bavshvi umamod tan me rogor unda vicxovro iq sadac tviton ar aris .vtxov binis dagiravebas rom calke gadavide da bavshvi mshvid garemoshi gavzaedo.mirchiet rogor moviqce mivmaeto sasamartlos da ra sheidzlwba rom amiti gadawydes?

  პასუხი
 76. var araoficialur qorwinabashi,chemi meugle mshobiarobis shemdeg imyofeboda fsiqiatriul saavadmyoshi bavshvs dabadebidan me vuvli.axla rogorc vici meugle shedarebit kargadaa da itxovs bavshvs da ar agiarebs chems uflebebs.amdenixnis ganmavlobashi misi ojaxis wevrebi ar dainteresebulan bavshvis mdgomareobit romelsac vmkurnalobdi. mainteresebs aqvs tu ara ufleba rom wamartvas da amikrdzlos naxva?

  პასუხი
 77. გამარჯობათ.19წლის.ვარ თურქზე გათხოვილი.მაქვს ოთურ მაიზი,მოქლაქეობა არმიმიღია,მყავს 3თვის ბავშვი. მაინტერესებს ჩემ გვარზე როგორ გადმოვიყვანო ბავშვი.ვაპირებ განქორწინებას,ბავშვს აქვს თურქული მოქლაქეობა რა უნდა გავაკეთო რომ ბავშვის უფლება მარტო მე მქონდეს ჩემი მეუღლე კი ამაზე რათქმაუნდა უარს აცხადებს.

  პასუხი
 78. Gamarjobat. erti welia arc gardamecvala deda. Vart 2 memkvidre. Dedam anderdzith saxli dautova chems arasrulwlovan shvilebs. Vinaidan amjamad vcxovrob finethshi notariustan anderdzi chemma dam miitana. Mas notariusma auxsna, rom ekuthvnis wili. Axla is ithxovs tavis wils. Gthxovth, gamarkvioth ramdenad samarthliania misi mothxovna? Da tu samarthliania ra vadebshi unda mivmarthoth sasamarthlos?
  Pativiscemit,
  Nino

  პასუხი
 79. კითხვა მდგომარეობს შემდგომში როგორც სრულწლოვანს მაქვს თუ არა მოვითხოვო წილი მმამისგან და რამდენად დიდი შანსია პროცესის მოგების?

  პასუხი
 80. გამარჯობათ!

  მე მაინტერესებს ესეთი რაღაც, მინდა უძრავი ქონების გადაფორმება რომელიც მემკვიდრეობით დარჩა კომლის წევრებს, მაგრამ აქედან ერთერთ წევს არ აღმოაჩნდა პირადობის მოწმობა, ბავშვების დედას, არც პირადი ნომერი მაგრამ კომლში მითითებული არის, ძველი არქივიდან რაღაც ჟურნალში ნახეს რომ დაბადებისას ეს ქალბატონი გატარებულია ბიოლოგიური დედის გვარზე, კომლში და დანარჩენ საბუთებში კიდევ მითითებულია იმ გვარით რომელსაც მთელი ცხოვრებაა იყენებს, მე მაინტერესებს რა უნდა გავაკეთოთ რომ ამ ადამიანმა შეძლოს კომლის სხვა წევრებთან ერთად ამ უძრავი ქონების გადმოფორმება. იმედია დამეხმარებით

  პასუხი
 81. gamarjobat .mainteresebs..var qorwinebashi weliwadi da 5 tvea myavs 6 tvis shvili mshobiaorbidan 5tvea rac qmris ojaxshi ar vcxovrob ..qmris mshoblebtan ojaxuri konfliktis gamo..bavshvis yvela xarji chemze da chems mshoblebzea qmris mxare ar ighebs monawileobas, gvaqvs tu ara ufleba movitxovot qonebis gayofa me da chema meughlem misi mshoblebisgan….meughle umushevaria droebit

  პასუხი
 82. gamarjobat .mainteresebs..var qorwinebashi weliwadi da 5 tvea myavs 6 tvis shvili mshobiaorbidan 6tvea rac qmris ojaxshi ar vcxovrob ..qmris mshoblebtan ojaxuri konfliktis gamo..bavshvis yvela xarji chemze da chems mshoblebzea qmris mxare ar ighebs monawileobas, gvaqvs tu ara ufleba movitxovot qonebis gayofa me da chema meughlem misi mshoblebisgan….meughle umushevaria droebit

  პასუხი
 83. gamarjoba var qeti 13 wlis vxdebi aprilshi deda da mama arian gashorebulebi 10welia ramdenime wlis ukan iyo sasamartlo chemi meurveobis taobaze da dedachemis saxelit sheitanes sarcheli arada deda saberdznetshi imyofeboda da exlac iq aris 10welia daiwyo ar minaxiaa 2015wels 2jer var dalaparakebuli ar mirekavss dasxvadasxva mizezebi dzalian minda mamastan cxovreba 7klasshi var iqa var da mamaze var damokidebuli momzadebis fuls mama migzavnis da damatebit fulsac migzavnis romelsac me ve vxmarob sadac vcxovrob iq sachmeli rom ar aris mamachemis gamogzavnil fuls xmaroben mcemen da ase shemdegg da rogor unda moviqce rom mamastan davrcheee sasamartlo gaimarteba? me maqvs tu ara ufleba mamastan vicxovro ? daushvat meurvem ichivla bebia aris dedis deda da rame problema xom ar sheemtxveva mamas?

  პასუხი
 84. gamarjobat,tu shegidzliat damexmarot da amixsnat,11 var saberdznetshi ,2009 cels gavakete sabutebi saberdznetshi politikuri thavshesapari mivige,saberdznetis kanonit sabutebshi icereba gvari saxeli mamis saxeli da dedisac.dedachems dabadebis mocmobashi ecera marusia da vedzaxdit cialas.roca sabutebi gavakete axlobelma vinc shemivso anketa imitom rom dedachemis saxeli sabutebit ar icoda chamicera ciala da aq yvela sabutshi miceria ciala.ra unda gavaketo rom davamtkico rom ciala da marusia iyo erti da igive adamiani? cinascar gixdit madlobas

  პასუხი
 85. გამარჯობათ 🙂 როცა ბებია გარდაიცვლება დარჩება ქონება და ყავდა მას შვილი რომელიც ბებისს სიკვდილამდე გარდაცვლილი იყო, და ცხოვრებაში დედაშვილი იურიდიულად გაყრილები იყვნენ. შეუძლიათუ არა შვილიშვილებს მოითხოვონ მემკვიდრეობა ან წილი ბებიის ქონებიდან (ან ვისზე გადადის(ბებიას დარჩა დები) მადლობთ დახმარებისთვის 🙂

  პასუხი
 86. gamarjobat..me 273 muxlit gamasamartles da sami wlit chamomertva avtomanqanis martvis ufleba, mas shemdeg 2 welze meti gavida da tveebi makvs darchenili..mainteresebs tu aris shesadzlebeli chamortmeuli martvis mowmobis droze adre agdgena..

  პასუხი
 87. გამარჯობა. სახლი გაფორმებული იყო ერთ ცოლ-ქმარზე და მათი სიკვდილის მერე ბინა დარჩათ შვილებს, ოთხ დას, აქედან ერთ-ერთი და დაიღუპა და დარჩა შვილი, და ცხოვრობს ამ ბინაში. მაინტერესებს ბინა როგორ ნაწილდება, რომელიმე დამ თუ იჩივლა აქვს უფლება თავის წილი მიიღოს?თუ სამივემ უნდა იჩივლოს?

  პასუხი
 88. gamarjobat meugles davcildi ramodenime tvea da is gadavida regionshi tavis mshoblebtan sacxovreblad.gvyavs 4clis shvili romelic tan caiyvana dedam.am xnis mandzilze rac casulia chemi meugle roca bavshvze vekitxebi rames pasuxebs ar mcems da tu gamcems isic sxvebis charevis shemtxvevashi.roca bavshvis mdgomareobas vekitxebi an gacivebuli aris tu an bagshi ratom ar cavida bavshvi arc mashin mcems pasuxs da isev idzulebuli vxdebi kide sxvebis meshveobit gavacemino pasuximainteresebs amis upleba ramdenad akvs mas?es imdenad damgleli da gamagizianebelia chemtvis rom ukve vpikrob imaze rom bavshvi camoviyvano da chemtan myavdes.dzalian mida bavshvis agzrdashi mivigo monacileoba radgan dedamisi ver agzrdis srulyopilat bavshvs.mainteresebs sasamartlo ramdenad itvaliscinebs dedis ganatlebis xarisxs?dedam romlmac ar icis vin dacera deda-ena sheudzlia tu ara mas gazardos chems gareshe bavshvi?

  პასუხი
 89. გამარჯობათ,ვარ 16 წლის.ჩემი მშობლები განქორწინებულები არიან. მამაჩემს არასდროს გადაუხდია ალიმენტი.თუ მივმართავთ სასამართლოს, რა ძალით მოხდება იმ თანხის ანაზღაურება (და თუ მოხდება საერთოდ)?

  პასუხი
 90. gamarjobat,var coltan gashorebuli opicialurad erti celia am xnis ganmavlobashi me kvelanairad vexmarebodi pinansurad ritic shemezlo , exla apirebs alimentis motxovnas, dgesgeobit var umushevari sheuzlia tu ara moitxovos alimenti? kopil meugles aqvs smenastan dakavshirebit problema shemizlia tu ara movitxovo bavshvis agzrfa me?

  პასუხი
 91. გამარჯობათ, მაინტერესებს როცა ცოლქმარი შორდება ერთმანეთს, გაყრის მიზეზი მოქმედებს თუარა ბავშვის ნახვაზე? გთხოვთ გამეცით პასუხი,
  გმადლობთ

  პასუხი
 92. გამარჯობათ მოგესალმებით ,ჩემს მოკლე ამბავს გეტყვით და იქნებ დამეხმაროს ვინმემ არ მინდა ჩხუბი და კამათი თავს ვიკავებ ყველანაირად რომ რაიმე სისულელე არ გავაკეთო მყავს სამი შვილი ვარ ცოლთან გაშორებული სულ რაგაც 1რთი წელი იქნება სავარაუდოთ .მომივიდა უწყება ალიმენტებზე არ გამაჩნია არც სამსახური და არც საცხოვრებელი საკუთარი რომ რაიმეთი დავეხმარო .ისე გაჩენის დგიდან სამივე ჩემი გაზზდილები არიან და ნუ ჩემი დები მეხმარებოდნენ ტანსაცმლებიტ ფინანსურად ყოველთვის და ასე შემდეგ ყველაფერში დგემდე . რომ ვერ ვიხდი ალიმენტებს ამის გამო ცდილობს რომ არ მანახოს ბავშვები მარიდებს ყველა ნაირად .უშლის ბავშვებს ჩემტან მოსვლას ურთიეერთობას არანაირი სასამართლო დადგენილება არ არის ჯერჯერობით რომ დაკისრებული მაქს ალიმენტზე გადასახადი და არც ის რომ არ მაქს უფლება ბავშვების ნახვა არ ნახვა როგორ მოვიქცე რავქნა აგარ ვიცი რომ ვეჩიდაო ჩემტვის ცუდი და ბავშვებს რომ არ მანახებს ეგ საერთოდ მკლავს გეხვეწებით რაიმეთი დამეხმარეთ რომ ჩემი ცოლის ტვინამდე მივიდეს რომ ბავშვები უმამოდ ცოდოები არიან როგორც უდედოთ , ვერანაირი კუთხით ვერ მიუდექი რომ აზრი შეიცვალოს და ბავშვები არ გაჩყლიტოს იმით რომ არ მანახებს ,საერთოდ არ ფიქრობს ბავშვების ფსიქოლოგიაზე

  პასუხი
 93. გამარჯობა, ცოლთან, რომელთანაც არ ვიმყოფებოდი ოფიციალურ ქორწინებაში, მყავს მცირეწლოვანი შვილი. 4 თვის წინ საკუთარი ნებით, შვილთან ერთად წავიდა დედის ოჯახში გამომიცხადა დაშორების ულტიმატუმი. ვარ უმუშევარი, კერძო საკუთრება არ მაქვს, მხოლოდ მამაჩემის მანქანა მაქვს გენერალური მინდობილობით. დედაჩემი მასწავლებელია (აქვს 300 ლარამდე ხელფასი), მამაჩემი პირველი ჯგუფის ინვალიდი და ბებია უსინათლო პირველი ჯგუფის ინვალიდი (88 წლის). ჩემი ყოფილი მეუღლე აპირებს სასამართლოში სარჩელის შეტანას, მაინტერესებს დამაკისრებენ თუ არა ალიმენტს და რა რაოდენობით.

  პასუხი
 94. gamarjobat,erti kitxva maqvs tqventan,chemi daqali qmarma orsulad ro iyo ise miatova,xeli mowerili ar aqvt,mainteresebs bavshvi dabadebisas mamis gvarze sheidzleba gamoviyvanot?mamis dauswreblad?
  k

  პასუხი
 95. 20wlis var da mamachemi elementaruls sakitxebzec ki sul mcems gavtxovdi da qmars gavshordi magram tu rame cudadd moxvda chemze tvalshi mainc mcems psiqikurad daavaadmyopdi vkurnalobdi nevropatalogtanac magram ra azri aq os mainc tavisas agrzelebs bavshvobidan tu rame ar moewonaaa sul mcems da mcems ar vici ravqnaaa ras mirchevt tqven

  პასუხი
 96. gamarjobat var 31 clis mkavs ori mcireclovani bavshvi meore qorcinebidan .meuglestan oficialurad arvart daqorcinebuli .bina chemi dedamtilis saxelzea chemi dedamtili 5 tu 6 celia sazgvargaretaa gadaparuli mainteresebs shemidzlia tu ara movitxovo bavshvebistvis cili saxlis da finansuri daxmareba

  პასუხი
 97. vcxovrob dedastan da imis gamo ro bavshvebi mcoreclovnebi arian ver vaxerxeb samushaod gasvlas deda ki 71 clisaa da mas verutoeb radgan vershedzlebs mati movlas meuglestan gashorebuli var . tviton arsad armushaobs dedamisis kmakofazea . sazgvargaret kavs da is ugzavnis .bina akvt es bina dedis saxelzea mama gardacvlili kavs . gtxovt mitxarit shemidzlia tu ara movtxovo mat cili da davakisro valdebuleba ro bavshvebi uzrunvelkon finansurad

  პასუხი
 98. gamarjobat. 5wlis win damegupa meugle, davrchi 2 arasrulwlovan shviltan ertad, qorwinebashi registrirebuli at viyavi mxolod jvrisweris mowmoba makvs, dadzabuli situaciis shemdeg mulma da dedamtilma miisakutres bina da sxva udzravi qoneba… miuxedavad imisa rom dedamtilma chem shvilebze gaaketa samemkvidreo, masshi moixsenia meuglis pirveli qorwinebidan shvili romelic srulwlovania. me am memkvidreobit ver vsargeblob, ar makvs saxsrebi rom varchino shvilebi …. rogor moviqce mirchiet? ra s hemidzlia ro gavaketo eset situaciashi ? gmadlobt

  პასუხი
 99. გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ. ვარ მეუღლესთან ჯვრისწერით შეუღლებული არ გვაქ ხელო მოწერილი. ეხლა მიზეზთა გამო გავშორდით მაგრამ ჯვირწერა ძალაშია. აქვს თუა რა ჩემ მეუღლეს სხვა ქალთან ხელის მოწერის უფლება.

  პასუხი
 100. ჩემი მსობლები ფულის გამო ჩხუბობენ და არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე გთხოვთ მიპასუხეთ

  პასუხი
 101. gamarjobat, kitxva maqv erti, vapireb tirkmlis donorobas, operaciis shemdeg chems jamrtelobas an sicocxlis xangrdzlivobas raime saprtxe xom ar daemuqreba, tu shevdzleb chveulebrivi cxovrebis ritmshi chajdomas?

  პასუხი
 102. gamarjobat eseti kitxva maqvs chemi megobari ara oficialur qorwinebashi imyofeboda tavis meuglestan rac dacilda aris sami tve mama ar achvenebs shvils ar atans da emuqreba atasi ramit mainteresebs tu aqvs amis ufleba rom ar achvenos dedas bavshvi da rogor moviqcet vis mivmartot

  პასუხი
 103. გამარჯობათ ეხლა გავიგე რომ ვარ ნაშვილები .. ვერ ვეკთხები გამზდელ დედას და მამას რამეს არ მონდა ტკივილი მივაყენო …. რა გავაკეთო რომ გავიგო ვინ არიან ნამდვილი მშობლები …..

  პასუხი
 104. გამარჯობათ ამჟამად ქორწინება ვარ და მინდა განქორწინება რათა ვარ ძალადობის მსხვერპლი მყავს სამი შვილი 5ის 4ის და 2 წლის ძალიან გთხოვთ მირჩიეთ რამე ამასთან 6წელია რაც დაოჯახებული ვარ და ასეთი ფაქტები ბევრჯერ განმეორდა მეუღლე კი წინააღმდეგა განქირწინების როგორ მოიქცეს?

  პასუხი
 105. გამარჯობათ ამჟამად ქორწინება ვარ და მინდა განქორწინება რათა ვარ ძალადობის მსხვერპლი მყავს სამი შვილი 5ის 4ის და 2 წლის ძალიან გთხოვთ მირჩიეთ რამე ამასთან 6წელია რაც დაოჯახებული ვარ და ასეთი ფაქტები ბევრჯერ განმეორდა მეუღლე კი წინააღმდეგა განქირწინების როგორ მოვიქცე?

  პასუხი
 106. Gamarjoba … Me da chems yofiL meugLes dgemde xeLi gvaqvs moceriLi da aseve chaceriLi var im binashi sadac dgemde is cxovrobs da misi sakutrebaa …mainteresebs am shemtxvebashi risi ufLeba maqva qonebastan dakvshirebit ??gtxovt damexmarot radgan xshirad bavshvebis cartmevit memuqreba da vshishob misi materiaLuri mdgomareobidan gamomdinare amas shedzLebs …me var umushevari da mshoblebis kmayofaze vinaidan bavshvebi patarebi myavs da ver vtoveb versad ro vimushao …mainteresebs es tuaxdena gavLens sasamartLoze imdenad ro chems ufLebebs safrtxe sheuqmnas …aseve mis gvarze var dgemde …

  პასუხი
  • Gamarjobat erti kitxva maqvs tu sheidzleba damexmaret otxi celia gacilebulu var qmars magram oritvis ukab gavakete ganqorcineba da alimenti.myavs 6 clis shvili aranair yuradgebasa ar agcevda bavshvs da arc ki ekontaqteboda bavshvis gayvana minda qveynidan da mjirdeba tanxmoba mamas verc vpoulob da verc ukavshirdebi.da ramdenad shemidzlia da maqvs upleba movipovo tanxmoba bavshvze rom shevdzlo qveynidan gayvana

   პასუხი
 107. გამარჯობა, 2008 წლიდან ვიმყოფები არაოფიციალურ ქორწინებაში, მყავს 2 შვილი და ვარ მესამეზე ორსულად , ოფიციალური ხელფასი.მეუღლეს არ უფიქსირდება თუმცა აქვს კერძო ბიზნესი თვეში დაახლოებით 7000 ლარი შემოსავალი, თუმცა ოფიციალურად არ ფიქსირდება არსად , ამ შემთხვევაში მინიმალური გადასახადი ალიმენტი რა იქნება ?

  პასუხი
 108. გამარჯობათ მაინტერესებს როგორ და სად შემიძლია განქორწინების საბუთის აღება ან გაკეთება

  პასუხი
 109. მოესალმებით.მაინტერესებს თანამესაკუთრეობით ბინის შიდა განვადებით შეძენა რამდენად სარისკოა,ბოლომდე გადახდის შემთხვევაში გადმოფორმდება ბინდა ,რაც 2 წელიწადში იქნება შესაძლებელი.

  პასუხი
 110. gamarjobat meuxlestan 3celia ganqorcinebuli var,vcxovrob sazxvargaret,bavshvebi saqartveloshi bebia da babusatan arian,yofilma meuxlem chemi txovnit gauketa vizebi da momca mindobilobac,ukve biletebi viyide am dreebshi unda chamovide magram man gadaifiqra umcrosi shvilis mocema,rogor moviqc ar vici,bavshvebi orive unda chamomiyvaos erevanshi,magram mitxra pataras ar gamatans bavshvs viza aq chartymuli ra sheilzlia gavaketo kanonit ,mirchiet xvrtis gulistvis!

  პასუხი
 111. gamarjobat ar var qorwindbashi da myavs shvili erti shvili firvel.qmartan myavs amas me vzrdi rac gamacia vazlev mamamis ert orjer damexmara fuladad exla ki mayenebs sheuracyofas mashantajebs mastan tu ar viknebi baganas zamartvevs da chemze shemosavliznia mushaobs me soc dauc dli martoxels vasheuzlia shvilis artmeva

  პასუხი
 112. გამარჯობათ,ვარ 20 წლიან ქორწინებაში,ჩემს მეუღლეს აღარ უნდა ჩემთან ცხოვრება და მთხოვს განქორწინებას მაგრამ მე უარს ვეუბნები,დამემუქრა სასამართლოთი,რა მოხდება გთხოვთ აღმიწეროთ პროცედურები სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემდეგ ,თუკი მე უარზე ვარ.

  პასუხი
 113. გამარჯობათ..თუ შეუღლებული წყვილი ერთმანეთს ვერ შეეწყო,ცოლი ადგა და წავიდა სახლიდან??ქმარს კი განქორწინება უნდა და ცოლი ეუბნება არ მოგიწერ ხელსო?აქვს თუ არა უფლება ცოლს ხელი არ მოუწეროს?(ცოლი არის ნერვებით დაავადებული და ქმრის მთელ ოჯახს აშანტაჯებს და ემუქრება გაგამწარებთ,გაგამწარებთო,შვილი არ ყავთ ქორწინებიდან,მასთან თანაცხოვრება კი შუძლებელია)

  პასუხი
 114. გამარჯობა… ვარ მეუღლეს გაცილებული ვიყავით არაოფიციალურ ქორწინებაში გვყავს საერთო 6 წლის შვილი …ბავშვი 1 წლის და ერთი თვის იყო როცა საკუთარი ნებით მიატოვა დაწერა ხელწერილი, რომ თითქოსდა ფინანსური შეუძლებლობის გამო ვერ გაზრდიდა…შემდეგ შერიგება მთხოვა 2 თვის შემდეგ შევრიგდით..შერიგების შემდეგ ისევ დატოვა შვილი და წავიდა ხელწერილი ისევ დატოვა… მანამდე შევამჩნიე როგორ ესაუბრებოდა თავის ყოფილ შეყვარებულს მიუხედავათ ამისა ვაპატიე თუმცა როგორ ვთქვი წავიდა…პერიოდულად ბავშვს ნახულობდა ზოგჯერ ვატანდი კიედეც ერთი დღით..გასულ წელს წავიდა უცხოეთში ცხრა თვეზე მეტია ბავშვი არ უნახავს მხოლოდ ჩემი ძმისგან და მამაჩემისგან იღებდა ინფორმაციებს ინტერნეტის საშუალებით. 1 კვირაა რაც ჩამოვიდა საქართველოში შევთანხმდით რომ ბავშვს წაიყვანდა ერთი დღით თუმცა ბავშვმა არ გაყვა (დედა სხვანაირი ეჩვენა ხელებზე და თითებზე ტატუირება აქვს გაკეთებული) ნოტარიულად დავაწერიე ხელწერილი სადაც აღიარებს რომ ჩემს მიერ რამოდენიმეჯერ იყო შემჩნეული ამორალურ საქციელში ასევე ხელწერილში იმასაც ამბობს რომ ბავშვის საცხოვრებელი ადგილსამყოფელი განმესაზღვროს მე ანუ მამას.
  ყველა ზემოთ ჩამოთვლილიდან სასამართლოში ჩივილის შემთხვევაში რამდენად არის შანსი,რომ საცხოვრებელ ადგილსამყოფელად დედის საცხოვრებელი სახლი განუსაზღვროს …გთხოვთ მიპასუხოთ…წინასწარ გიხდით მადლობას..

  პასუხი
 115. გამარჯობათ! ქალი ცხოვრობდა მამაკაცის ოჯახში სამოქალაქო ქორწინების გარეშე 1 წელი და 5 თვე.ხელი არ ქონდათ მოწერილი . დაორსულების პირველივე დღეებში ქალმა განაცხადა, რომ არც დედამთილი მინდა, არც ქმარი, ბავშვი მინდოდაო და წავიდა სახლიდან. 6 წლის შემდეგ კი სასამართლოში სარჩელი შეიტანა მამაკაცის წინააღმდეგ, ბავშვს გვარი და მამისსახელი მიანიჭოს და ალიმენტის სახით ყოველთვიურად 300 ლარი გადაიხადოსო. 3 თვის ორსული წამოვედიო, ცრუმოწმეებმაც წერილობით დაადასტურეს ეს. ქალი სოფლიდანაა, მისი ოჯახი მატერიალურ შეჭირვებას არ განიცდის, ბიძაც ბიზნესმენი ყავს. სოფელში აქვთ სახლკარი, მიწა, ძროხები. თბილისში ძმის მიერ დაქირავებულ სახლში ცხოვრობს. ძმა მანქანის ხელოსანია, თავადაც მუშაობს. მამაკაცი კი დასუფთავებაში მუშაობს, დაახლოებით 380 ლარზე და არჩენს მოხუცებულ, ავადმყოფ მშობლებს, რომლებსაც ყოველდღე ესაჭიროებათ რამოდენიმე ძვირი მედიკამენტი. ოჯახს იგი ორსული არ უნახია. მემკვიდრე სურდათ და მორალური ტკივილი მიიღეს. რა არის შესაძლო გამოსავალი?

  პასუხი
 116. tu sheizleba mipasuxot. alimentis dakisrebis shemdeg meuglestan shevrigdi ( ar gagviuqmebia sasamartlo gadawyvetileba). vxcovrobdit or welze meti ertad.ramdenime tvis win wavida mshoblebtan da exla itxovs am or weliwad naxevris periodis aliments. maqvs tu ara ufleba sasamrtloshi shevitano rom es tanxa ar gadavixado…madloba.

  პასუხი
 117. gamarjobat dzalian gamixarda Rom rogorz ikna vipove gverdi sadaz xalxi am temaze ama tu im rcevas idzleva .me vzxovrob avstriashi qalaq venashi ukve sami zelia raz cem yopil arakanonier meugles gavshordi ra tkma unda misi survilit man cem cinaagmdeg misa zru cvenebebi polizias imis taobaze Rom me mas vzemdi da zudat vekzeodi raz simartles ar sheizavs amis gamo poliziam miigo gadazyvetileba Rom gamovesaxlebine binidan romeliz cems mier iyo nakiravebi mere zota xanshi amas moyva is Rom akaurma saojaxo sasamartlom amikrzala bavshvebtan urtiertoba kontakti sanam ratkma unda sasamartlo gamozieba damtavrdeboda raz zelizadnaxevari gagrzelda am drois ganmavlobashi akrzaluli mkonda bavshvebtan yvelanaeri kontakti erti risi sashualebaz momzes spezialur shexvedris egred zodebul besuchcafeshi unda menaxa bavshvebi raz saatobrivad 50 euro girda isiz or kvirashi ertxel sixshirit am zelizad naxevris shemdeg rogorz ikna sasamartlom mivida im zomamde Rom mixvdnen Rom dedis mier mizemuli cveneba ar sheesabameboda simartles miuxedavat amisa akaurma arasrulzlovanta dazvis samasxurma egred zodebulma jugendamtma dgemte Mainz dedas dautova uplebebi cemi Didi brzolis shemdeg raz ratkma unda dzalian dzviri damijda rogorz janmrteloba ise pinansuri mxarez mivige imis upleba Rom bavshvebi vnaxo im dros roza es dedas surs anu isev imaze damokidebuli. vipikre saqartveloshi sxva kanonebia metki da akaurma qartulma saelcomaz rogorz informacia momazoda tu deda sheezdeba bavshvebtan ertad sakartveloshi mogzaurobas da mas ar ekneba tan cemgan minijebuli ufleba imisa Rom cven saerto shvilebtan ertad datovos saqartvelos sazgvari ar akvs ufleba es gaaketos magram ratomgaz dges 18.8.2016 mat cveulebrivad gadakvetes sazgvari yovelgvari problemis gareshe anu rasaz ak miigebs sasamartlo gadazyvetilebas es mokmedebs saqartveloshiz ? raz meoremxriv saqartvelos saelco ucxo kveyanashi migebul gadazyvetilebas saqartvelos mokalakeze ar znobs anu amit imas mivxvdi Rom risi imedi mkonda Rom sakartveloshi Mainz shevzleb shvilebis dabrunebas mand saertod aravis ar anagvlebs maintersebs dzalian rogor gadakvetes sazgvari cemi uflebis gareshe cemma shvilebma da ratom ar moitxova aeroportis samsaxurma agnishnuli dokumenti romeliz unda iyos notariusis mier damtkizebuli

  პასუხი
 118. გამარჯობათ, ქმარს სურს განქორწინება, რომელსაც დედისგან მემკვიდრეობით აქვს მიღებული ქონება, და განაცხადიც განქორწინებაზე შეიტანა ქმარმა, ცოლს თუ ეკუთვნის წილი , და თუ არსებობს გამონაკლისები, გასათვალისწინებელი სიტუაციები, მაგ. ის რომ ქმარმა იძულებული გახადა ცოლი სახლიდან წასულიყო

  პასუხი
 119. gamarjobat…samwuxarod gavqorwindit,moitxova alimenti 300 lari da sasamartlom 160 damidgina..arcerti ar veswrebodit da advokatebi iyvnen uflebamosilebi…gadawyvetilebis mere advokattan ramdengerme misvlisas mainteresebda angarishi sad da rodis unda gadamericxa tanxa,magram sul meubneboda cemiadvokati rom gvetyvian gvetyviano amasovashi meore saagsruleblo momivida rom titqos aliments ar vixdidi da gamovida ise rom ar vikavi tanaxma arada aqet vixvewebodi gadamaxdevinet metqi(es cems advikats)yofil meugklestan zalian cudi urtiertibqa maqvs samwuxarod da arc kii ucdia shetanxmeba..exla 160 larze damatebit vixdi 171,2 +1 lars momsaxureobis sakomisios!!??es fuli cems sviltan ar midis samwuxarod da 12.2 lars mas davumatebdi ar ercivna?gtxovt mitxrat ratom ar misces cems advocats cemi svilis angarisi an ratom momatyua cemma advocatma???ramizani hqonda mainc romme mexada fuli saaxruleboshi damatebit?

  პასუხი
 120. gamarjobat. dzalian qtxovt damexmaret tqven mainc ra gadavwyvito ar vici. var gatxovili araoficialurat myavs shvili 24 seqtembers xdeba 2 wlis da chem gvarzea chemi shvili. adre ertmanec vxvdebodit da vqonda urtiertoba davfexdzimdi da ro gaigo aborti gaiketeo da me ar gavikete imitom chemtvis miuxebelia aborti gavachine gvari miveci martalia xelfasi 300 lari maqvs da plus pensia maqvs mara me chemi shvili 1 naxevramde gavzarde da vzrdi exlac isic mexmareba. exla mapatie vapatie da vcxorobt ertad ramodenime dxis ukan meubneba bavsh chemi gvari minda mivceo da me meshinia ro bavsh gvari misces ramodenime weli dxe araqvs mnishveoba ramdeni xanshi moxdeba davshordet da wamartvas. an gvars mimaceminebo an es saxli datoveto ar vici ra gadawyvetileba mivixo qtxovt damexmaret mirchiet ra gavaketo me visac velaparake sheno gvari ro misceo da mere eg wagartvaso sasamartloshi 300 lari xelfasi gaqvs ar daakmayofildebao da wagartmeveno plus pensionerixaro da mamas dautovebeno bavsh da qtxovt pasuxi mitxarit ra gavaketo

  პასუხი
 121. გამარჯობათ თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ რა უფლებები მაქვს ჩემი სრულწლოვანი ქმედუუნარო შვილის უძრავ ქონებაზე და როგორ შემიძლია გამოვიტანო იმ ბინიდან წილი რაგან ჩემი შვილი ვერ იყენებს თავის წილ სახლს და იმ ქონებას მისი თანამეწილე ხმარობს.

  პასუხი
 122. გამარჯობათ… ბავშვს შეუძლია თუ არა თავისი ფეხით წავიდეს ბავშვთა სახლში? თუ შეუძლია ეს როგორ შეიძლება მოხდეს?

  პასუხი
 123. Gamarjobat,, tu shegidzliat damexmaret var 22 wlis myavs megobari 15 wlis gogona romelic dedam saxlidan gamoagdo mama cixeshia romelsac 25 weli akvs misjili. Risi gaketeba shemidzlia bavshvta saxlidan gamosayvanad ramdenad makvs ufleba masze meurveobis agebis?

  პასუხი
 124. მოგესალმებით! მამობის დადგენის შემთხვევაში, რა უფლებები გააჩნიათ არასრულწლოვან ან/და სრულწლოვან შვილებს მამის მიმართ. დავუშვათ, მამას გააჩნია საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, მაგრამ არ მუშაობს და შესაბამისად არ გააჩნია შემოსავალი – ასეთ შემთხვევაში რა შეუძლიათ მოთხოვონ შვილებს.

  პასუხი
 125. Gamarjobat mainteresebs 6tvea qorwinebashi var da ganqorwineba minda qmari ucxoelia da gaiqca turqetshi da mimatova rogor moviqce am shemtxvevashi ra damjirdeba shvili ar gvyavs arc arapers vitxov ubralod gaiqca da kavshiri ar maqvs rogor ganvqorwinde

  პასუხი
 126. gamarjobat. meuglestan var nebayoflobit ganqorwinebuli, gvyavs ori araslurwlovani shvili, orive mshobeli vitvlebit meurved. mainteresebs, chems gareshe tu sheudzlia mamas shvilebis meurveoba momanichos me, sasamartlos gareshe da ra shemtxvevashi? winaswar gixdit madlobas.

  პასუხი
 127. gamarjobat vcxovrob chemi shvilis mamis saxlshi bavshvis gamo rommelic arakanonierad gavachine ..qorwinebashi ar vart ubralod gvinda ertad wamovzardot bavshvi magram dzalian cudad meqcevian gansakutrebit chemi shvilis mama mexeba xelitac . ar mishvebs chemtan saxlshi imitoro jer ver gaviyobt bavshvs pataraa 8 tvis arada mastan yopna chemtvis sheudzebeli da gausadzlisi xdeba rogor moviqce am shemtxvevashi yvelanairi midgoma vcade, gtxovt mipasuxot

  პასუხი
 128. გამარჯობათ,მაქვს გარდაცვლილი მეუღლისგან დატოვებული მინდობილობა სახლზე,და მაინც ვერ ვახერხებ უპრობლემოდ გაფორმებას საკუთარ სახელზე ..

  პასუხი
 129. Gamarjobat. Bavshvis camokvana minda dedisgan, radgan deda araqcevs satanado kuradgebas bavshvs. Bavshvi 8clisaa, meugle galatis gamo gaushvi saxlidan. Cxovrobs naqiravebshi ar mushaobs tavisi deda archens. Ramdenat makvs shansi ro sasamartlo movigo? Gtxovt mipasuxod. Me ucravi da mocravi qoneba gamachnia maqvs stabiluri shemosavali, bavshze anabari makvs gaxsnili alimentis mzgavsat isec vaqcev kuradgebas bavshs. Me vitxov shvilma chemtan iscavlos da dasvenebis dros ikos dedastan, magram kovelive amazededa cinaagmdegia bavshvis chemtan gadmokvanaze, sasamartlos calit chemi txovna dakmakopilebuli ikneba? Gtxovt mipasuxod. Bavshvs chemtan uda amavdros.???

  პასუხი
 130. გამარჯობათ.გთხოვთ დამეხმაროთ.მყავს ორი შვილი არასამოქალაქო ქორწინებით.მამამ ბავშვები მიატოვა მეორე საერთოდ არუნსხავს მხოლდ გვარი მისცა და გადაიკარგა.სასამართლოსში სარჩელი შევიტანე ორ მოსმენაზე არ გამოცხადდა შემდეგ ავადმყოპობის გამო ვერ დავესწარი სასამართლოს და დაიხურა სრჩელი არცერთი რომარ გამოვცხადდით.ექვსი წელია მეორე არასამოქალაქო ქორწინინებაში ვარ მინდა ბავშვები მეორე ქმრის გვარზე გადავიყვანო დამეხმარეთ არმინდა ბავშვებმა სიმართლე გაგაიგონ . ყველას მამა ის გონიათ.გთხოვთ დამეხმარეთ .

  პასუხი
 131. anderzit mivige qoneba dedisgan, chemi gardacvalebis shemdeg,chemi qoneba gadava meugles da shvilebis sakutrebashi.chemi meuglis shvils pirveli qorwinebidan romelic sxva qveyanashi yavs da aris sxva qveynis moqalaqe,aqvs ufleba wilis motxovnis tavisi mamis wilidan?

  პასუხი
 132. gamarjobat me naqvs aseti sekithva, meuglestan msurs ganqorcineba.arsebobs udzravi qoneba meuglis sahwlze registrirebuli, migebuli samkvidro mocmobit, magram me shevitane didi cili am gonebis garemontebash, faqtiurad tavidan avashene kreditebt mopovebuli tanhebit, yvela es krediti gamotanilia chems sahelze, da chems mieraa gadahdili. tu aris shesadzlebeli am pirobebshi sasamartlo davis niadagze arsebuli qonebis cilis migeba?da kido erti niuansia gasatvaliscinebeli es qoneba am jama aris tanamplobelobis pirobebshi, anu ar aris realuri gayopa carmoebuli.

  პასუხი
 133. Gamarjobat.1999 wels chemi meuglis mamidashvilis shvils daxmarebis xeli gavuwodet chavweret chvens komlshi fartis gareshe rom misamarti hqonoda da pasporti gaeketebina saberdznetshi wasasvlelad. Agmochnda rom axla chems shvils ver uformebs papamisi mis gareshe radgan yofila mowile anu memkvidre. Ase gvitxres sabutebi ar aris da aq ase weriao. Ra sheidzleba gavaketot da Rogor moviqcet rom memkvidreoba darches shvils an shvilishvils da ara dis shvilishvils. İqneba dagvakvalianot. Winaswar didi madloba

  პასუხი
 134. მოგესალმებით.
  კითხვის შინაარსი ასეთია: მსურს მივიღო შვილიშვილზე მეურვეობა, ჩემი შვილიშვილი არის 11 წლის მე კი 60 წლის ბებია.
  ოჯახური ვითარება შვილიშვილის: დედა გარდაეცვალა ერთი წლის წინ, მამა იმყოფება არალეგალურად ევროპაში, ის უკავშირდება შვილს იშვიათად და მისი ზუსტი მდებარეობა თუ რომელ ევროპის ქვეყანაში იმყოფება არავინ იცის. მამას არ გააჩნია არანაირი სახსარი მისი შვილის სარჩენად, ბავშვს ამჯამად მამის მხრიდან დიდი ბებია ბაბუა უვლის რომლებიც 80 წელს გადაცილებული მოხუცები არიან, მე მისი გარდაცვლილი დედის მშობელი ვარ და ვიმყოფები ევროპაში ლეგალურად სამუშაო უფლების მქონე საბუთით, მაგვს ქირით აღებული 75 კვადრატული მეტრის ბინა ევროპაში, რომელშიც ვიმყოფებით 4 ოჯახის წევრი, ხელფასი კი განისაზგვრება ოფიციალურად 900 ევრო და სრულად კი 2000 ევროს გამოვიმუშავებ ამას ემატება ოჯახის ერთერთი წევრის ხელფასიც რომელიც 600 ევროს შეადგენს ოფიციალურად. ბავშვს ყოველ თვიურად ვეხმარებით მატერიალურად, როგორც ჩვენ ასევე მისი მამის მშობელი რომელიც ასევე ევროპაში იმყოფება თავის სრულწლოვან, შვილთან ერთად რომელიც ინვალიდია და დახმარების გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია. მამის გარეშე ვერ ვახერხებთ ბავშვის წამოყვანას ევროპაში ყველა ევროპის საელჩომ ბავშვი დაბლოკა და ვიზა არ გასცეს მასზე, მიუხედავათ იმისა რომ ბავშვზე მამისგან მინდობილობა მოვიპოვეთ საზღვრის დატოვების უფლებით. ერთადერთი გზა ბავშვის წამოსაყვანად მეურვეობის გადმოცემა რჩება რაზეც მამა უარს აცხადებს.
  მამას გააჩნია სახლი სოფელში რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ბავშვის ცხოვრების ნორმებს, იქ მისი ბაბუა მამისმხრიდან ცხოვრობს და უპირობოების გამო ბავშვს მის დიდ ბებია ბაბუასთან ტოვებს ღამის გასათევად, ბაბუას მისი მეუღლე ( როგოც ზემოთ მოგახსენეთ ბავშვის ბებია მამის მხრიდან) არჩენს ევროპიდან. ბავშვი ყოველ დღე გადის 10 კილომეტრს მარშუტით მარტო რათა სკოლაში დაესწროს გაკვეთილებს.
  მაინტერესებს ასეთი პირობების გათვალიწინებით შესაძლოა თუ არა მოვიპოვო მეურვეობა, ან და თუ არის შესაძლებელი სხვა რაიმე გზით ბავშვის გადმოყვანა საზღვარზე ოფიციალურად ჩემს მიერ? რა შესაბამის ორგანოებს უნდა მივმართო?
  წინასწარ გმადლობთ>>>

  პასუხი
 135. გამარჯობათ,
  თუ შეიძლება თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონების გაყოფა ერთ-ერთი მეუღლის გარდაცვალების შემდგომ? ამავდროულად ეს ქონება იმ გარდაცვლილის სახელზე აღარ ირიხხება. გარდაცვალებამდე დაახლოებით 7 თვით ადრე აჩუქა შვილს.

  პასუხი
  • უკეთესად რომ ავხსნა ცოლ-ქმარი ცხოვრობდნენ ცალ ცალკე. ცოლი საზღვარგარეთ და ქმარი საქართველოში. რეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში ქმარმა შეიძინა საცხოვრებელი ბინა. ქმარს ყავს შვილი. ქმარმა გარდაცვალებამდე 7 თვით ადრე ეს ბინა აჩუქა თავის შვილს. ცოლმა აღძრა სარჩელი თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონების გაყოფის მოთხოვნით და ითხოვს იმ გაჩუქებული ბინის 1/2 ის მესაკუთრედ ცნობას. სარჩელის აღძვრის უფლება ბუნებრივია აქვს, მაგრამ რამდენად არის ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა??

   პასუხი
 136. Gamarjobat.chem dzmas yavda meugle da ori shvili 8wlis tanaqorwilebis shemdeg ertmanets dashordnen magram xeli ar gauweriat.rdzali bavshvebtan ertad dedastan gadavida chemi dzma alimentis saxit fuls yoveltve uxdis,ertad shedzenili qoneba ar gaachniat.erti wlis win damegupa mshonlebi da qonebq me da chem dzmas gvergo aqvs tu ara rdzals ufleba wili moitxovos chemi mshonlebis memkvidroebidan ?grxovt momwerot?

  პასუხი
 137. გამარჯობათ..ძალიან დამეხმარებით თუ მიპასუხებთ.განქორწინებული ვარ.მივდივარ სამუშაოდ შემიძლია ბავშვის წაყვანა?კოფილ მეუღლეს ვუთხარი მაგრამ უარს მეუბნება.არც არანაირ ყურადღებას არ იჩენს ბავშვის მიმართ.რა გავაკეთო.ბავშვს მამასთან ცხოვრება არ უნდა.ბავშვი 4 წლის არის.

  პასუხი
 138. sakartvelos mokalakem mivige turketis mokalakeoba. sakartvelos iusticis saxls mivmarte gancxadebit rom mimego ormxrivi mokalakeoba. rogorc ki mokalakeoba damibruna prezidetma shemiwkda pensia var 65 wlis asakis pensia. gtxovt mipasuxot mekutvnis tu ara sakartveloshi asakis pensia.
  nana

  პასუხი
 139. gamarjobat vimkofebi registrilebul qorwinebashi minda bavshvtan ertad wavide sazgvargaret meugle ki ar madzlevs mindobilobas shemidzlia tu ara mindobilobis gareshe wakvana?

  პასუხი
 140. amdros iwva fsiqiatriul saavadmkofoshi aris agricxvaze aris nasamartlevi aqvs jamrtelobis problema rogorc fsixikurad aseve fizikurad.ra shemtxvevashi shemidzlia bavshvis meunreoba avigo sakutar tavze da am shemtxvevashi damjirdeba tuara sasamartlo?madoba winaswar

  პასუხი
 141. gamarjobat, tqveni rcheva mjirdeba, chems deidashvils gardaecvala mama romelsac aqvs tbilishi saxli. saxlshi dzmishviltan da dzmiscoltan ertad cxovrobda, dzmishvili idzaxis ro saxli mis saxelzea da ro mikida sicocxleshi bidzam. sheudzlia daibrunos saxli shvilma?

  პასუხი
 142. Gamarjobat , chemi shvili 13 wlis aris da cxovrobs chem mshoblebtan radganac me vcxovrob italiashi. Exla gadavwyvite gameketebina sabuti da wameyvana chemtan magram mamam uari mitxra. Mama ar exmareba arafershi da daje arc naxulobs xolme. Ra shrmidzlia gavaketo rom bavshvi waviyvano an bavshvs tu aqvs exla ufleba ganacxados rom chemtan unda cxovreba da chem gvarze gadmosvla. Madloba winaswar

  პასუხი
 143. mokled agixsnit situacias me da chems qmars gvaqvs xshiri ojaxuri kompliqtebi aris dzaladobac chemzec da bavshvzec. ertxel shevitane sasamartloshi saqme cemis faqtze da sasamartlom damikmayofila ganacheni chems sasargeblod gamoitanes umaglrsi sasjeli mices magram ojaxis dajinebuli txovnit shevri da meuglis pirobit rom cemas shewyvetda moxda uaresoba bavshvzec daiwyo dzaladoba minda xeltavidan shevitano ganqorwinebaze sachivari da movitxovo bavshvis meurveobac eseti kitxva maqvs tu maqvs ufleba bavshvs gvari shevucvalo da mamis gvari agar qondes da ra sabutebi damchirdeba im shemtxvevashi tu ki ganqorwinebaze uars ambobs

  პასუხი
 144. გამარjობათ? განქორწინებული ვარ ცოლთან ოფიციალურად, გვყავს 3,5 წლის შვილი, ჩემი მეუღლე მეორედ გათხოვდა და ჰყავს თვეების შვილი მეორე ქორწინებიდან, მეორედ დაქორწინებამდე ყოფილი ცოლი ცხოვრობდა დედამისთან, ხოლო ამჟამად მეორე მეუღლესთან ხოლო ბავშვს ზრდის დედამისი(ჩემი ყოფილი სიდედრი), ყოველთვე სიდედრის საბანკო ანგარიშსზე შემაქვს 500 ლარი ხოლო ბავშვის ნახვაში მიქმნიან პრობლემებს, ამჟამადა ვნახულობ მხოლოდ კვირა დღეს 12-20 საათამდე, ბავშვი ითხოვს ჩემთან ღამე დარჩენას რის უფლებას არ მაძლევენ! კანონით თუ დედასთან არ ცხოვრობს შვილი და ზრდის ბებია, მაქვს თუ არა უფლება ბავშვი გავზარდო მე და დედამის მიჰყავდეს ამოდენიმე დღით – ჩემთან შეთანხმებით? აქვს თუ არა უფლება შემიზღუდონ ბავშვის ნახვის საათები ან/და დღეები?

  პასუხი
 145. gamarjobat mainteresebs chem da camovida meuglis binidan imitomrom sheurackofis garda arafers eubnebodnen da bavshvic camikvana gvainteresebs aqvs ufleba moitxocos sacxovrebeli farti rata chventan aris da vicrot vart da tviton ki msxvili bizmesmenebi arian da icoda es kvelaferi ro ragacas motxovda meugle da kvela koneba rogorc tviton izaxis gadauformebia dedamisze da aqvs gofos ufleba any meugles moitxocos sacxovrebeli fart

  პასუხი
 146. არ ვიცი საიდან დავიწყო და გკითხოთ ისეთი დიდი ოჯახური პრობლემა ძალიან გთხოვთ რომ მირჩიოთ ან მასწავლოთ სად მივმართო მქონდა 12 წლიანი თანაცხოვრება მეუღლესთან იმდენად დაიძაბა ნელ ნელა ჩვენი ურთერთობა რომ სახლიდან გამოქცევა მომიწია და ბავშვები ისე მამასთან დარჩნენ მე აღარ დავბრუნდი შეშინებულმა ვერაფერს მივმართე და გადავწყვიტე საზღვარგარეღ წავსულიყავი და მუშაობა დაწყო ორიწელი ხდება ახლაც აქ ვარ ვბრძოლობ რომ ჩემი საკუთრი სახლი მქონდეს რომ ბავშვები ჩემთან მოვიდნენ მაინც მაგრამ ჩემი ქმარი ნახვის უფლებასაც არ მაძლევ იმის მუხედავად რომ არც წართმევას ვაპირებ და არც წამოყვანას იმიტომ რომ არ მაქ საშვალება მე ვითხოვ ნახვას კანონიერად როცა ჩავალ საქართველოში

  პასუხი
 147. gamarjobat ra minda romgkitxod saxli bebias saxelzea bebias sicocxleshi iyo gayopili bebia chvens ganayopshi cxovrobda da gardacvalebis shemdeg igive gayopilshi vart kanonit modaves raa uplebaaqvs tavidan moitxovos gayopa memkvidre mxolod ori dzmaa,da kidev mainteresebs ezo gayopili araaa da da ezos gayopa rogormoxdeba

  პასუხი
 148. kidev minda davamato saxs chixi emxroba ukana mxridan misamarti ki centralur quchazea da am misamartshze vart yvela daregistrirebuli da es misamarti tu gaiyopa ortolnawilad orivem winidan romchavidet

  პასუხი
 149. გამარჯობათ! დაქორწინებული ვარ მაგრამ დაახლოებით 20 წელია არ ვცხოვრობთ ერთად, ქორწინების შემდეგ მარტო 3 კვირა ვიცხოვრეთ ერთად. ამის შემდეგ კონტაქტი არ გვქონია საერთოდ და სად არის არც კი ვიცი, შვილები რა საკვირველია არ გვყავს. ეხლა მინდა განქორწინების გაკეთება და როგორ მოვიქცე.

  პასუხი
 150. Gamarjobat ,ra mainteresebs deda da mama arian qorwinebashi da ar cxovroben ertad mama rusetis moqalaqea da deda saqartvelosi,shvilebic saqartvelos moqalaqeebi vart mamis gardacvalebis shemdeg qoneba memkvidreobit dedaze gadavaa??tu ra moxdebaa??da kidev rac mamachems udzravi qoneba aqvs yvelaperi tavis dazea gapormebuli da mas sheudzlia mag qonebis misakutrebaa??

  პასუხი
 151. Gamarjobat tusheidzleba mipasuxet gardamecvala mama romelsac yavda manqana chven debs gvinda am manqanis gayidva jer eqvsi tve araris gasuli tu sheidzleba gadaformeba manamde tu eqvsi tvis gasvlas unfa davelodot?

  პასუხი
 152. გამარჯობათ!მაინტერესებს თუ ი მეუღლე არაა თანახმა განქორწინებაზე ხოლო qmarma შეიტანა რეესტრში განცხადება ამ შემთხვევაში რა მოხდება..?

  პასუხი
 153. Gamarjobat.var marto xela deda myavs ori arasrulclovani shvili.sasamartlos gadacyvetilebit yofil meugles daekisra tito bavshvze 100 laris gadaxda sul ramdenjerme gadaixada da shecyvita am shemtxvevashi rogor unda moviqce??

  პასუხი
 154. გამარჯობათ, ვიმყოფები საზღვარგარეთ, მეუღლესთან ვარ განქორწინებული, რომელიც ასევე იმყოფება საზღვარგარეთ, გვაქვს დავა არასრულწლოვან შვილზე, ბავშვი ამჟამად ცხოვრობს ყოფილი მეუღლის მშობლებთან, მაინტერესებს რამდენად მაქვს უფლება წამოვიყვანო საზღვარგარეთ შვილი, როცა მამა თანახმა არ არის.

  პასუხი
 155. Gamarjobat, chem axlobela yavs 8 clis bavshvi, cxovroben saxgvargaret, unda ganqorcindnen da qmari emukreba shvils cagartmevo, ra aris satiro rom kondes am gogonas imisatvis tom ahvili ar caartvan, madloba

  პასუხი
 156. gamarjobat..dzalian mainteresebs aseti ram..2013 wels davqorwindi da ert tveshi chemi meughle cavida moskovshi samushaod mere aghmochnda rom pexmdzimed var..kontaqti mqonda chem meughlestan chveulebrivad.. ukve dge dgeze rom unda gamechina chamovida chemi meugle da roca bavshvi gachnda man uaryo bavshvi vabshvi da mimatova dabadebistanave… 2 weli marto vzrdidi bavshvs mere chamovida da isev shevrigdit.9 tve vicxovret ertad da am tanacxovrebis mandzilze mcemda pizikurad da moralurad mamcirebda..memuqreboda da shevatyve rom psiqologiuri problemebi hqonda.avdeqi da wamovedi bavshvic wamoviyvane..mere bevrjer davibare iusticiis saxlshi ganqorwinebaze movida magram xeli ar momiwera bolos wavida da tviton michivla..exla itxovs 1 kviris 3 dges rom bavshvi magastan iyos 72 saati.bavshvs arunda sastikad da tan arc saxli aqvs sadac bavshvs waiyvans.mainteresebs ramdenad aqvs upleba rom 72 saati hyavdes mas bavshvi?

  პასუხი
 157. Gamarjobat aseti kitxva mak me cven dakvca memkvidreoba bebisgan anu bina vart samni me da cem dam uvari vtkvit memkvidreobaze da davamocmet notariusit sheidzleba tu ara am uarze gasacivreba da tua es kanonis dargveva

  პასუხი
 158. Gamarjobat, dzalin gtxovt mipasuxot, chemo mshoblebi shordebian 30wlis shemdeg, mamachemma korwinebamde mshenbare kooperatul binashi chado puli da daqorwinebis periodshi dedachemmac da mamachemac ert droulad dapares tanxa,tumca bina mamachemis saxelzea, mainteresebs dedachems tu ekutnis wili im binidan ganqorwinebis shemdeg, madlobt

  პასუხი
 159. Gamarjoba. Gtxovt, mipasuxot. Var meugles gashorebuli. Axlo momavalshi alimentze vapireb sabutebis shetanas. Ori mcirewlovani myavs, qal-vaji. Mainteresebs, im shemtxvevashi tu davsaqmdebi sadme da shemosavali meqneba, es alimentis odenobaze imoqmedebs? Manamde dasaqmebis, an alimentis dadgenis shemdgom dasaqmebis? Tua gansxvaveba.. madloba winaswar.

  პასუხი
 160. გამარჯობა, ვარ 25 წლის მყავს 2 მცირეწლოვანი შვილი. (ცოლსგაყრილი) ვცხოვრობ დედასთან და 6 დაძმასთან ერთად და მინდა რომ ამ სახლიდან რომელიც (მამამ დაგვიტოვა)ავიღო გარკვეული თანხა (წილი) და გადავიდე საცხოვრებლად ცალკე ჩემს შვილებთან ერთად . მითხარით კანონოით რამდენად შესაძლებელია რომ ამსახლიდან ჩემი კუთვნილი ავიღო და ცალკე ვაშენო ის რაც დამრჩა მამისგან.

  პასუხი
 161. Gmarjobat.Tu mama ar mushaobs da tavad colidan psiqologiurad im zomamde miiyvana rom tavis mokvla cada da amis shemdeg pizikiri mushaoba ar sheudzlia.tanac garkveuli periodi vuxdidit aliments isis bebia da babua.Exla kide problwma sheeqmba da vegar uxdian.Tu aqvt agmasruleblebs moviden saxlshi da babuis qonebas potoebi gadaugon da auqcionze gaitanon?

  პასუხი
 162. gamarjobat ra shemtxvevashi aqvs mamas bavshvebis ar gatnevis ufleba deaze?ojaxshi moxda bavshvebis hxubis shedegad kamati mamaim daicva umfrosi biji da ori imaze patara gogo danashaura me eseni davicavi gabrazda da gadmovida sityvier sheuracxofaze vapireb casvlas da bavshvebis cayvanas da rame safudzveli kanonit aqvs mamas rom dedas hamoartvas bavshvebi? gtxovt mipasuxot

  პასუხი
 163. Gamarjobat chems daqali aris gatxovili oficialurad magram ar uyvars qmari uyvars sxva mamakaci qmari cudat eqceva da ar patronobs tan yavs ori shvili, unda ro wavides im mamakactan romelic uyvars, ra moxdeba mashin shvilebi ro waiyvanos sheizleba? Tu aqvs uflebas waartvas shvilebi

  პასუხი
 164. Gamarjobar me mainteresebs maqvs tuara ufleba movitxovo wili sadac vcxovrob is saxli ar vici rogor magram bidzachemma gaiforma da saxlidan gamodzevebit memuqreba rogorc aseti babuachems mistvis ar gauformebia iqneb mirchiot rogor moviqce

  პასუხი
  • Gamarjobar me mainteresebs maqvs tuara ufleba movitxovo wili sadac vcxovrob is saxli ar vici rogor magram bidzachemma gaiforma da saxlidan gamodzevebit memuqreba rogorc aseti babuachems mistvis ar gauformebia iqneb mirchiot rogor moviqce

   პასუხი
 165. გამარჯობათ ! მე მაინტერესებს როცა ცოლ ქმარი შორდებიან და ამ დროს ხელი არ აქვსთ მოწერილი და ყავთ 2 ბავშვი რომლებიც არ არიან სრულწლოვნები ამ შემთხვევაში ბინის ნახევარი ეკუთნით თუ არა ბავშვებს ….. ბავშვებს მამის გვარი აქვთ.

  პასუხი
 166. gamarjoba! xelpasi damikadaga agsrulebis erovnulma biurom, sasamartlos gareshe. gamartivebuli wesit turme. amixsenit ra aris es an ra sachiro iyo gamartiveba rodesac me titonac mindoda sasamartlos winashe wardgena. rogor moviqce da sarcheli rogor shevitano? da shecherdeba tu ara yadaga chemi sarchelis warmoebashi migebisas? wianswar gixdit madlobas.

  პასუხი
 167. gamarjobat,tu sheidzleba mipasuxot ,erti wlis win gvshordi meugles,romeltanac sami weli vimyopeboid qorwinebashi,gvyvavs erti shvili,romelic gasarkvevia chemia tu ara,sasamartlom damakisra alimenti romelic ar gadamixdia kiarada ver vuxdi ,radgan arradamakmayopilebelia chemi janmrteloba,aravitari shemosavali ar maqvs,bina deedachemis saxelzea ,me ubralod chawerili var ,,chemi yopili coli amowerilia,dedam gadawyvita binis gayidva da exa mitxres rom turme mesakutrevar da sanam aliments ar gadavixdi binas ver gayidis deda,,aseti ram shesadzlebelia?aucileblad alimenti unda gadaixados dedam?dedas exeba es chemi problema an chemi amowera ratomar sheulia?gtxovt mipasuxot,,madloba winaswar

  პასუხი
 168. ბარი ჯონსის სესხი plc, ლეგიტიმური, რეპუტაციის და აკრედიტირებული კრედიტორების. ჩვენ ყველა სახის სესხს ვაძლევთ სწრაფად და მარტივად. ჩვენ გთავაზობთ კომერციულ და ბიზნეს სესხს ნებისმიერი თანხის, ვალის კონსოლიდაციის, სტუდენტური სესხის ან თქვენს მიერ შერჩეული ნებისმიერი სახის სესხის 3% საპროცენტო განაკვეთით. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა დაგვიბრუნოთ ამ ელ-ფოსტის მისამართზე barryjonesloanplc@gmail.com ქვემოთ მითითებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით:

  სახელი:
  გვარი:
  ქვეყანა:
  ქალაქი:
  გართობის სახეობა:
  მუდმივი მისამართი:
  დაბადების თარიღი:
  საფოსტო ინდექსი:
  სექსი:
  ტელეფონის ნომერი:
  ოჯახური მდგომარეობა:
  სესხის მიზანი:
  ყოველთვიური შემოსავალი:
  საჭირო სესხის თანხა:
  სესხის ხანგრძლივობა:

  პასუხი
 169. Gamarjobat! tu sheigizliat mipasuxot.. saxli aris chemi dedamtilis saxelze, me da chemi meugle vcxovrobt am saxlshi ( chemi meugle aris umcrosi), am saxlis garda iko kidev bina romelic aseve chemi dedamtilis saxelze iko, es bina gayida chemma mazlma dedamtilis tanxmobit da gavida calke, ikida sakutari bina im tanxit da cxovrobs calke…. axla akvs pretenzia im saxlzec sadac chven davrchit da vcxovrobt da ambobs rom am saxlidanac ekutvnis wili, minda agvnishno rom im gayiduli binis tanxa mtlianad caigo man da sheizlina mistvis sacxovrebeli…mainteresebs kanonit ramdenad akvs mas ufleba am saxlidanac moitxovos wili sadac axla me da chemi meugle vcxovrobt.. dedeamtili cocxalia

  პასუხი
 170. xeli mowerili ar gvaqvs.maidzuleben aq darchenas chemi mshoblebic,am dros vis da rogor mivmaro bavshvs ziani rom ar mivayeno.7 wlis aris da chveni kompliqit bavshsac zians vayenebt,amas mamamisi ver xvdeba da verc chemi mshoblebi,urme ase unda ianjo usiyvarulod ganatxovaris saxeli rom ar dagerqvas,ase rtulia cxovreba xom unda arsebobdes rame gza

  პასუხი
 171. Gamarjobat aseti kitxva maq qorwinebashi myop qals sxvizgan eyola shvili romelic mis gvarzea anu sxvisi shvili aq tu ara uplena ichvlos sasamartloshi da raxdeba am shemtxvevshi roca dadasturdeba rom misi shvili ara

  პასუხი
 172. Gamarjobat aseti kitxva maq qorwinebashi myop qals sxvizgan eyola shvili romelic mis gvarzea anu sxvisi shvili aq tu ara uplena ichvlos sasamartloshi da raxdeba am shemtxvevshi roca dadasturdeba rom misi shvili ara

  პასუხი
 173. Gamarjobat aseti kitxva maq qorwinebashi myop qals sxvizgan eyola shvili romelic mis gvarzea anu sxvisi shvili aq tu ara uplena ichvlos sasamartloshi da raxdeba am shemtxvevshi roca dadasturdeba rom misi shvili ara

  პასუხი
 174. საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი ევროკავშირის ერთერთ ქვეყანაში,
  შეუძლია საქართველოდან აწარმოოს განქორწინების პროცედურა?

  პასუხი
 175. გამარჯობათ. გთხოვთ დამეხმაროთ. შვილი მყავს. მაგრამ ცხოვრობს ბებიას და ბაბუს ოჯახს ანუ ყოფილ ცოლის მშობლებთან. ის კი გათხოვდა თურქეთში. ამჟამად მინდობილობა გაუკეთე და დედამისთან წასლის ნება მივეცი. მინდა რო შვილი ჩემთან იზრდებოდეს. ბავშ ჩემი თავი შეაძულეს. არც საჩუქრებს იტოვებს და საერთოდ არაფერი ჩემი არ უნდა. როგორ მოვიქცე?

  პასუხი
 176. gamarjobat maqvs oficialuri qorwineba meuglestan ar gvyavs saerto shvili meugles eyola sxva qaltan shvili romelic amjamad yofil meuglestan ar aris ganqorwinebuli sheudzlia tu ara chems meugles misces bavshvs gvari da memkvidreoba chemi tanxmobis gareshe am sgemtxvevashi ar arsebobs mtkicebuleba rom bavshvi chemi meuglisaa

  პასუხი
 177. gamarjoba!gtxovt gamcet pasuxi.bavshvebi izdebian mamastan,radgan dedas ar aqvs sacxovrebeli bina.mama ar alaparakebs dedas shvilebtan,gadakete yvela gza mattan dasakavshirebeli.telefonis nomrebi gamocvala.emuqreba dedobis chamortmevit.dedas dzalian unda shvilebtan urtiertoba.aqvs mamas ufleba,rom chamoartvas dedobis ufleba?

  პასუხი
 178. Garjobat erti shekitxva maqvs alimetis shesaxem me qmartam maqvs qorwinebis mowmoba da ganqorwineba mida myavs or wlis gogo da bavshvistvisac alimenti minda qmari ar mushaobs roca davqorwinded misi yvela qoneba tavis saxelad iyo registrirebuli exla deda misi tavis saxelad seucvala rom alimenti ar misces exla rogor unda mivce dagexmaret gtxov.

  პასუხი
 179. Gamarjobat. Mainteresebs myavda maminacvali 15celi dedachems xeli ar qonda mocerili am kactan es kaci daigupa da bina darcha upatronod,yavs naxevar da romelic ver amtkicebs rom namdvili da aris, me ra shemidlia gavaketo am binis shenarchunebistvis.rame patara shansi tu mainc maqvs, iqneb mirchiot rame

  პასუხი
 180. გამარჯობათ.ჩემი შვილი იხდის სასჯელს.ცოლთარ არ არის ქორცინებაში.ყავთ 7 თვის შვილი და არის დედის გვარზე მაგრამ დედამ ბავშვი მიატოვა და სხვასთან წავიდა არც კი ვიცი სადაა.მე მინდა გავიგო როგორც ბებიას როგორ შემიძლია ბავშვზე მეურვეობის მიგება.ან თუა ეს შესაძლებელი

  პასუხი
 181. ganarjiba! kitchen makes gankorcinebastan dakavshirebit binis gakopis Taobaze. var korcinebashi 11 Celi.ვცხოვრობდით სახლში რომელის მფლობელი მეუღლის დედაა. ჩაწერილი ვართ ყველა ამ ბინაში. განქორწინების შემთხვევაში როგორ შეიძლება ბინის გაყოფა, თუ ბინის მფლობელი დედამთილია და ეს ბინა მიღებული აქვს დედამისისგან ჩუქებით? მადლობა წინასწარ!

  პასუხი
 182. gamarjobat,10welia rac gardamecvala babua,romelmac sikvdilis win erti kvirit adre dawera anderdi sadac memkvidreebad me da chemi dzma dagvasaxela,magram ver moaswro daemtkicebina ,kanonierad.es anderdi dgesac shenaxuli gvaqvs,xel mowerilia babuas mier,sadac weria rom mis saxlis memkvidrrebad me da chem dzmas gvasaxelebs,kitxvs maqvs eseti,sheidleba tu ara misi anderdis damtkiceba rom namdvilad misi dawerilia?chatareba eqspertizis da shedareba sxva dokumentebtan sadac babuas xel mowera dapiqsirebuli?ramdenad kanonieri iqneba ?

  პასუხი
 183. გამარჯობა.ვიმყოფებოდი არაოფიციალურ ქორწინებაში გვყავს საერთო ქალიშვილი 15წლის.10წელია გაშორებულები ვართ.მამას მას შემდეგ არანაირი კავშირი არ ჰქონია შვილთან მე საზღვარ გარეთ ვმუშაობ და მინდა დროებით ბავშვის თან წაყვანა(ბავშვი ჩემს მშობლებთან იზრდება)მამამისი სასჯელს იხდის მის შესახებ მეტი არაფერი არ ვიცი..შემიძლია თუ არა ბავშვს მამის თანხმობის გარეშე ავუღო პასპორტი და გავიყვანო ქვეყნის გარეთ.მამამისი არასდროს არ დაინტერესებულა შვილით არც ალიმენტი არ მომითხოვია ერთადრეთი რაც მასთან აკავშირებს გვარია.

  პასუხი
 184. გამარჯობათ! ცოლს ოფიციალურად ვარ გაშორებული და გვყავს 4 წლის შვილი რომელიც განქორწინების შემდეგ ცხოვრობდა ცოლთან და ბებიასთან ხოლო თითქმის ერთი წელია რაც მეორედ გათხოვდა გააჩინა შვილი მეორე მეუღლესგან და გადავიდა მასთან საცხოვრებლად, ხოლო ჩვენი შვილი ცხოვრობს დედამისთან(ბებიასთან) და კვირაში ერთი ან ორი დღე მიჰყავს დედას თავისთან! ყოველთვიურად ვაწვდი 500 ლარს და შვილს ვნახულობ კვირა დღეს ისიც თუ ბებიამისი თანახმა! ჩემი ყოფილი სიდედრი სულ ცდილობს მანიოულირებას ბავშვით, არასდროს არ მითანხმებს ბავშვთან დაკავშირებულ საკითხებს როგორიცაა: ბაღის არჩევა, დასასვენებლად წაყვანა და ა.შ. ფაქტიურად ეგ წყვიტავს ყველა საკიტხის რადგან ბავშვს ზრდის ის!აქვს თუ არა ამის უფლება? მაინტერესებს თუ დედასთან არ ცხოვრობს ბავში მაშინ მე როგორც მამას მაქვს თუ არა უფლება ბავშვი საცხოვრებლად წამოვიყვანო ჩემთან და დედამისმა მოინახულოს როცა მას სურს? ან კვირის რამოდენმე დღეს იცხოვროს ჩემთან და რამოდენიმე დღე დედასთან? თუ მიმვმართავ სასამართლოს რა გადაწყვეტილებას ველოდო?

  პასუხი
 185. ჩემ სრულწლოვან (31 წელი) შვილს აქვს ონლაინ სასესხო კომპანიის ვალი, რომლის გადახდაც სასამართლომ დააკისრა.
  სახლი ჩემს სახელზეა, მაინტერესებს ამ შემთხვევაში დგება თუ არა ჩემი ქონება საფრთხის ქვეშ?

  პასუხი
 186. gamarjobat mainteresebs ganqortinebis shemdeg bavshvi ukve 4telia cxovrobs dedastan mama aranair finansur daxmarebas ar utevda tu ar chavtvlit rom ukida velosipedi da am tlebis mandzilze samjer gautia bavshvis dedas fuladi daxmareba bavshvis deda shvilis rchenisa da gazrdis miznit sami telia imkofeba sazgvargaret magram kovel 3-4 tveshi ertxel chadis saqartveloshi shviltan kovel tve gzavnis shvilistvis sajiro tanxebs mama aris nasamartlevi da amdeni tlebis mere itxovs rom raxan deda sazgvargaretaa da bavshvi deidastan izrdeba ojaxshi sadac cxovroben kidev ori bavshvi anu deidashvilebi da deidis meugle bavshvma icxovros chemtan avikvan dzidzas bavshvis mosavlelado razec deda kategoriul uarzea da ar unda sacxovreblad gaushvas mamasta ra sheidzleba moxdes kanonit da vis sheidzleba miakutvnon bavshvi? madlobeli dagchebit tu mipasuxebt dzalian mechqareba pasuxii

  პასუხი
 187. გამარჯობათ. მე ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩემს ქმარს ჩემთან გაცნობამდე ყოლია უკანონო შვილი,ანუ ეხლაც ყავს, აიძულეს თავის დროზე მისულიყო და მამობა დაეფიქსირებინა. ანუ დაბადების მოწმობაში ბავშვის მამად წერია ა რათქმა უნდა გვარიც აქვს,თუმცა გვარი დაბადებიდან 2 წლის მერე ასევე ბავშვის დედის მოთხოვნით,თითქოს რაღაცაში იყო საჭირო მიუცია. ეხლა კი ბავშვის დედა მუდმივად ითხოვს რაღაც ნებართვებს ბავშვის გაყვანაზე რაც აღიზიანებს ჩემს ქმარსაც და მეც. ალიმენტები რათქმა უნდა არ აკისრია. მაინტერესებს, უკანონოდ,არაქორწინებაში გაჩენილ ბავშვის დედს სჭირდება თუ არა ბავშვის ბიოლოგიური მამის თანხმობები,ასევე ქვეყნიდან გაყვანისთვის. და საერთოდ მეურვე როცა არ არის ჩემი ქმარი,რატომ უნდა სჭირდებოდეს მსგავსი რაღაცეები? დიდი მადლობა.

  პასუხი
 188. გამარჯობათ. მე ერთი შეკითხვა მაქვს. ჩემს ქმარს ჩემთან გაცნობამდე ყოლია უკანონო შვილი,ანუ ეხლაც ყავს, აიძულეს თავის დროზე მისულიყო და მამობა დაეფიქსირებინა. ანუ დაბადების მოწმობაში ბავშვის მამად წერია ა რათქმა უნდა გვარიც აქვს,თუმცა გვარი დაბადებიდან 2 წლის მერე ასევე ბავშვის დედის მოთხოვნით,თითქოს რაღაცაში იყო საჭირო მიუცია. ეხლა კი ბავშვის დედა მუდმივად ითხოვს რაღაც ნებართვებს ბავშვის გაყვანაზე რაც აღიზიანებს ჩემს ქმარსაც და მეც. ალიმენტები რათქმა უნდა არ აკისრია. მაინტერესებს, უკანონოდ,არაქორწინებაში გაჩენილ ბავშვის დედს სჭირდება თუ არა ბავშვის ბიოლოგიური მამის თანხმობები,ასევე ქვეყნიდან გაყვანისთვის. და საერთოდ მეურვე როცა არ არის ჩემი ქმარი,რატომ უნდა სჭირდებოდეს მსგავსი რაღაცეები? დიდი მადლობა.

  პასუხი
 189. გამარჯობა
  გჭირდებათ სწრაფი სესხი? ვალში ხართ? გაქვთ ცუდი საკრედიტო? ბანკებმა უარყვეს თუ არა სესხის დაწყება? ჩვენ ცუდი / ცუდი მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებს ვაძლევთ სესხებს საკრედიტო ქულა. ჩვენ გთავაზობთ როგორც ბიზნესს, ასევე პირად სესხებს თქვენი არჩევანის ხანგრძლივობასთან და მოკლევადიან პერიოდთან ერთად 2% -ით დაბლოკვისას ინდივიდუალურ და კომპანიებს შორის გაუქმების შემთხვევაში. ჩვენი სესხის პროგრამისტი სწრაფი და საიმედოა, დღეს ვრცელდება და დაუყოვნებლივ რეაგირებს. სესხები კარგად არის დაზღვეული, 100% გარანტირებული და კლიენტებს გარანტირებული აქვთ მაქსიმალური უსაფრთხოება. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM) და მიიღეთ სესხი დღეს.
  ელ-ფოსტა: (MAGRETJAMES321@GMAIL.COM)
  ქალბატონი მაგტრე ჯეიმს MD / CEO

  პასუხი
 190. გამარჯობათ მაინტერესებს თუ შეიძლება მესამე პირიც რომ იყოს ბავშვის მეურვე და თუ შეიძლება მაინტერესებს ეს როგორ ხდება და რა არის საჭირო.

  პასუხი
 191. Gamarjobat var socialurad daucveli 26wlis damegupa mhoblebi da damha 3patara dedmamihvili da 2hemi gogo sul 5bavhvs vzrdi marto armaq saxl kari var qirit nutu arheileba ro rame farti gamomikot xazeikebs problemaaq 6bavhvze da damexmaret gtxovt

  პასუხი
 192. გაამარჯობათ ვარ 17წლის მაინტერესებს მამასთან დაკავშირებით შემიძლია თუარა როცა 18ის გავხდები წილის მოთხოვნა

  პასუხი
 193. Gamarjobat erti shekitxva makvs var gatxovili 10 celia vcxovrobt kerzo saxlshi sadac 5 mesakutre arian tavdapirvelad saxli iko 140 gvadrati shemdeg me da chem meuglem mivashenet farti romelic gaizarda 160 gvadratit exla es mesakutrebi itxoven saerto fartis gakofas am shemtxvevashi me ra uflebebi makvs mexakutred chacerili ar var

  პასუხი
 194. gamarjobat me myavda meugle romeltanac gavshordi samjer da arcert shemtxvevashi me damnashave ar viyavi is tavisi survilit wavida saxlidan me is davichire ramdenjerme galatshi ara fizikurshi magram sxva mamakactan amis mcdelobashi arasrulfasovani adamiania cudi warsulis mqone da susti qcevis adamiania gvyavs axalshobili shvili da ar madzleven misi naxvis uflebas arundat bavshvs chemi gvari qondes da apireben chemi nebis gareshe aaketon es da minda sasamartloshi shevitano sarcheli meurveobis chamortmevis taobaze da bavshvi sacxovreblad gadmoviyvano chemtan radgan is ver uzrunvelyofs bavshvis movlas shesabamisad mas araferi gaachnia da cxovrobs dedis da bebiis kmayofaze aseve gaunatlebelia chamouyalibebeli da damoukideblad arafris keteba sheudzlia jamrtelia da invalidi araa magram shromisuunaroa da debili pirdaliri mnishvnelobit minda chema shvilma chemtan icxovros ramdenad maqvs amis gaketebis shansi da ra procedurebi unda gaviaro rom sasamartlos mivmarto saojaxo davebze fasiania tuara sashivris shetana da saertod rogor xdeba amis gaketeba

  პასუხი
 195. gamarjobat. meda chemi meugle da 2 mcireclivani shvili 4 celia vcxovrobt saxlshi romelic ramdenime tvis cin memkvidreobit miigo chemma dedamtilma. exla sheitana sarcheli rom saxlidan gagvagdos. arc me da arc chem meugles casasvleli sxvagan ar gvaqvs tan patara bavshvebit. raunda gavaketot da ra uplebebi gvaqvs am shemtxvevashi.

  პასუხი
 196. გამარჯობათ მაინტერსსებს განქორწინების შემთხვევაში ბანკში არსებული კრედიტიც იყოფა?

  პასუხი
 197. გამარჯობათ, როცა ცოლ-ქმარი შორდება ერთმანეთს ყავთ 2 წლის ბავშვი და ცოლი არ ითხოვს არაფერს,არც ალიმენტს უბრალოდ უნდა ბავშვი წაიყვანოს საზღვარგარეთ და მამა არაათანახმაა, ცოლს უნდა უჩივლოს სასამართლოში და მოითხოვოს სრული მეურვეობა ბავშვის . რამდენადაა შესაძლებელიი მეურვრობა დედასს გადაეცეს მთლიანად. ცოლ- ქმრის დაშორების მიზეზი არის ქმრის ღალატი, მუდმივი ალკოჰოლური მდგომარეობაში ყოფნა. ბავშვს არ აქცევს ყურადღებას იშვიათაად ძალიან ბავშვი გაახსენდეს.

  პასუხი
 198. Добрый день! Прошу помочь! Я вышла замуж 4 года назад, за месяц до свадьбы (бывшая любовница от которой у него растет сын) подала на алименты узнав что он женится. Мальчик болеет аутизмом. Одним словом супругу присудили 500 лари ежемесячно, и это тогда когда он на момент суда был безработный и по сей день официально нигде не работает. К нам уже приходили один раз приставы, забрали что было из техники. Прошел год и вот вчера опять опись. Помогите пожалуйста у нас растет двое деток. Как себя защитить?

  პასუხი
 199. gamarjobat. roca xar 9 weli ara oficialuri worwinebasi meuglis gardacvalebis semdeg vis ekutvnis misi qoneba tu ar arsebobs sxva memkvidre.
  ar yavs ojaxis wevri ra moxdeba rogor unda davimtkico misi qoneba.

  პასუხი
 200. Gamarjobat kitxva maqvs qonebastan dakavshirebit chems binashi vcxovrobdi 15 weli me mxolod chawerili viyavi gaformebuli ki chems mazlze iyo chems mamamtils undoda rom bina daetovebinat chemi mulistvis sikvdilamde ki chems muls moaswro da gadauforma mainteresebs tu sheizleba rom ukan davibruno??

  პასუხი
 201. მოგესალმებით კითხვა მაქვს და გთხოვთ მიპასუხოთ არაოფიციალური ქორწინებიდან მყავს ბიჭი რომელსაც აქვს მამის გვარი მძიმე თანაცხოვრებიდან გამომდინარე მომიწია გავცლოდი და ვინაიდან ვიყავი სრულიად დაუცველი ბავშვი მივაბარე ნათესავს და წავედი ემიგრაციაში ბავშვი იმ დროს გახდათ 6 თვის მამა რათქმა უნდა იყო საქმის ყურში და დასაწყისისთვის აკითხავდა ბავშვის შორი მანძილიდან იშვიათათ შემდეგ შეწყვიტა 9 წელი ვზარდე შვილი შორინ ვიხდიდი ბავშვის მოვლის ცალკე გადასახადს და მოგეხსენებათ ამა თუ იმ პრობლემიდან გამომდინარე დამაგვიანდა დაბრუნება ვეცადე მაგრამ მაინც მოკლეთ ვაპირებ შვილის წაყვანას ვინაიდან ვერ ვიპოვე სხვა გამოსვალი მამა არ წერს საზღვრის გადაკვეთის მინდობილობას არც იმაზე მთანხმდება რო აიღოს მამის მოვალეობა და მიხედოს შვილს მე არ გამაჩნია სახსრები დავბრუნდე და ვიცხოვრო საქქართველოში გთხოვთ მიპასუხოთ რა შემიძლია გავაკეთო რა უფლებები გამაჩენია მადლობა წინასწარ .

  პასუხი
 202. Gamarjobat.minda shekitxvit mogmartot.me da chem meughles gvyavs 3patara shvili.vart araoficialur qorwinebashi titqmis 5welia.gvaqvs finansuri problemebi.gvinda viswavlot da tan vimushavot rom cxovrebashi raimes mivaghwiot.gvainteresebs tu sheidzleba bavshvebze meurveoba bavshvebis mamis mshoblebs gadavabarot.rogorc vici saxelmeifo tito bavshvze 400lars gamoyofs datu sheidzleba rom chemma dedamtilma chaibaros bavshvebi garkveuli droit da saxelmwifom aunazghauros.ra kriteriumebi unda daakmayofilos chemma dedamtilma?ar minda bavshvebi sxva ojaxs miabaron aghsazrdelad

  პასუხი
 203. გამარჯობა . ჩემი მშობლები განქორწინებულები არიან. მე ვარ 12 წლის მყავს პატარა და 6 წლის . დედაჩემი საზღვარგარეთაა.მამასთან რამოდენიმე თვეა კონტაქტი არ გვქონია.განქორწინების დროს მამაჩემს დაეკისრა ალიმენტი რასაც თავს არიდებს.მე და ჩემს დას გვინდა რო რაც შეიძლება შორს ვიყოთ მამასგან. ფსიქოლოგიური და ფიზუკური ძალადობის მსხვერპლი ვიყავი მამასთან ყოფნის პერიოდში ჩემი და ნაკლებად . ეხლა დედაჩემის მშობლებთან ვცხოვრობთ.გვინდა რო დედასთან წავიდეთ საზღვარგარეთ,მამის გვარზე ვართ თანხმობას არ აძლევს ქვეყნიდან გაყვანისას და როგორ უნდა მოვიქცეთ რო დედასთან წავიდეთ?

  პასუხი
 204. გამარჯობათ,მოგიყვებით ჩემ პრობლემას,ადრე ჩემ მეუღლეს ყავდა ცოლი რომელიც გაშორდა ორი ბავშვით წავიდა და გათხოვდა იქაც გააჩინა ერთი შვილი,ჩემმა მეუღლემ მომიყვანა მე ცოლად ამის შემდეგ და გვყავს შვილი.ყოფილ მეუღლეს უხდის ალიმენტს ყოველ თვე 150 ლარს ორ ბავშზე,ეხლა სასამართლოში შეიანა განაცხადი რო არ მიხდიდაო და დააკისრა 2000 ლარი გადასახადი თან ყადაღა დაედო ჩემ მეუღლეს ბანკებზე,რა შეგვიძლია გავაკეთოთ და ადვოკატის ავანის შემთხვევაში გავიმარჯვებთ ამ საქმეს?

  პასუხი
 205. ჩვენ დამოწმებული, სანდო, სანდო, ეფექტური, დინამიური და სწრაფი
  საიმედო
  უძრავი ქონების თანადაფინანსება და ყველა სახის დაფინანსება
  კორპორატიული დაფინანსება
  დიდხანს
  მაქსიმალური თანხა შეადგენს ხუთიდან ორმოცი წელიწადს.
  ჩვენ გთავაზობთ ამ სესხებს და უფრო მეტს:

  * პირადი სესხები (არაუზრუნველყოფილი სესხები)
  * სესხები კომპანიებისთვის (არაუზრუნველყოფილი სესხები)
  * კონსოლიდაცია სესხი
  სათემო სესხი
  * დამლაგებელი
  თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ჩვენი ფინანსური შეთავაზებით, დაგვიკავშირდით
  ელექტრონული ფოსტის მისამართით. Eaglehomemortgage@outlook.com

  პასუხი
 206. Gamarjobat var gatxovili 2 welia ar vimyofebi oficialur qorwinebashi var fecmzimed velodebi baushvs ukve dge dgeze chemma meuglem roca gaigo chemi fexmzimobis ambavi mitxra moishore radgan ar gvaq saxsrebi ro gavzardot baushvio me ar movishore da roca 7 tvis fexmZime gavxdi man mimatova da mitxra ki chemi shvilia magram gvars ar mivcem da ar vepatronebio am shemtxvevashi rogor moviqce rom gvari mices baushvs sheidzleba deenemis analizi damchirdes da am analizis fuli vin unda gadaixados me tu chemma yofilmA meuglem da arsad ar mushaobs da alimentic minda movtxovo da ramdens dakisreben aliments

  პასუხი
  • Gamarjobat var gatxovili 2 welia ar vimyofebi oficialur qorwinebashi var fecmzimed velodebi baushvs ukve dge dgeze chemma meuglem roca gaigo chemi fexmzimobis ambavi mitxra moishore radgan ar gvaq saxsrebi ro gavzardot baushvio me ar movishore da roca 7 tvis fexmZime gavxdi man mimatova da mitxra ki chemi shvilia magram gvars ar mivcem da ar vepatronebio am shemtxvevashi rogor moviqce rom gvari mices baushvs sheidzleba deenemis analizi damchirdes da am analizis fuli vin unda gadaixados me tu chemma yofilmA meuglem da arsad ar mushaobs da alimentic minda movtxovo da ramdens dakisreben aliments

   პასუხი
 207. წაიყვანეს ბავშვი 40 დღისაა უკვე არ ვიცი სად ყავთ გამიწყვიტეს ყველანაირი კონტაქტი რაგავაკეთო ვის მივმართო რო ბავშვი ვნახო

  პასუხი
 208. გამარჯობათ,რა შემთხვევაში შემიძლია მეუღლეს (ქმარს) შეუზღუდო შვილზე უფლებამოსილება და გავხდე მთავარი მეურვე მე (დედა). ბავშვიარის არასრულწლოვანი.მეუღლე (ქმარი) ციხეშია.დაშორებულები ვართ.თუმცა თანაცხოვრების დროსაც ოფიციალურად არ გვქონია არც ჯვარი დაწერილი არც ხელი მოწერილი.არ დახმარებია ბავშვს არასდროს.ციხეში ზის ოჯახურ ძალადობაზე.სცემა საყვარელი და საყვარლის დედა.წინასწარ მადლობა

  პასუხი
 209. გამარჯობა.თუ ყოფილმა ქმარმა არ მომცა თანხმობა ,თუნდაც მისივე პრინციპის გამო შვილის ქვეყნიდან გაყვანის ამ შემთხვევაში რა ხდება? მისი უაზრო პრინციპების გამო უნდა ველოდო როდის შეუსრულდება 18 წელი? 🙂 ხომ უნდა არსებობდეს რამე გზა,ავტომატურად რომ ხდებოდეს გარკვეული დროის და უარის შემდეგ ყველაფერი

  პასუხი
 210. Gamarjobat, tu shegidzliat damexmarot me vimyopebi turketshi da vapireb saqartveloshi chamosvlas 5 welia gatxovili var magram xeli ar maqvs mowerili,gvinda xeli movawert radgan velodebit pataras, chemi meugle turqmenetis moqalaqea da sazgvarze gadmoushveben? Winaswar gixdit madolbas.

  პასუხი
  • Gamarjobat, tu shegidzliat damexmarot me vimyopebi turketshi da vapireb saqartveloshi chamosvlas 5 welia gatxovili var magram xeli ar maqvs mowerili,gvinda xeli movawert radgan velodebit pataras, chemi meugle turqmenetis moqalaqea da sazgvarze gadmoushveben? Winaswar gixdit madolbas.

   პასუხი
 211. Gamarjobat, tu shegidzliat damexmarot me vimyopebi turketshi da vapireb saqartveloshi chamosvlas 5 welia gatxovili var magram xeli ar maqvs mowerili,gvinda xeli movawert radgan velodebit pataras, chemi meugle turqmenetis moqalaqea da sazgvarze gadmoushveben? Winaswar gixdit madolbas.

  პასუხი
 212. gamarjobat ra mainteresebs dzma myavda da damegupa mis saxelze darchenilia miwis nakveti romelsac me vuvli dgemde me maqvs. aseve myavda meore dzma isic daigupa mis saxelze araferi iyo registrilebuli magraam shvilebi darcha am shemtxvevashi memkvidret me vitvlebi mxolod tu ara

  პასუხი
 213. გამარჯობა,
  ეს არის ინფორმირება საზოგადოების, რომ ქალბატონი Morgan Erica, კერძო სესხის კრედიტორების გაიხსნა ფინანსური შესაძლებლობა ყველასთვის საჭიროა ნებისმიერი ფინანსური დახმარება. ჩვენ სესხს ვაძლევთ 2% პროცენტს პროცენტული პირებისათვის, ფირმებისა და კომპანიებისთვის ნათელი და გასაგები პირობებით. დაგვიკავშირდით დღეს ელექტრონული ფოსტით, რომ მოგცეთ ჩვენი სესხის პირობები: (morganerica007@gmail.com)

  პასუხი
 214. Gamarjobat shvidi welia meugles dacilebulivar aliments vixdi da bavshvebtanac makvs urtiertoba magram kofili meugle gatxovda da ar minda chemi shvilebi mis ojaxshi izrdebodnen makvs tu ara ufleba movitxovo rom chemma shvilebma chemtan icxovron?

  პასუხი
 215. Mainteresebs dedas tu akvs ufleba makas ar anaxos shvili tuki mama da misi ojaxi mtlianad uzrunvelyofs bavshvis ketildgeobas meurveoba vis ekisreba im shemtxvvashi tu dedis ojaxs ar gaachnia bavshvis rchenis elementaruli piroba

  პასუხი
 216. Gamarjobat, kitxv maqvs qonebriv davaze, qoneba romelic sedenilia tanacxovrebis dros aris mxolod meuglis saxelze, im shemtxvevashi tu meugle sxvas gadaufomebs yvelafers, shemidlia tuara movitxovo qonebis naxevari.

  პასუხი
 217. ra mainyeresebs exla 3welia rac gashorebuli var meugless oficialurad.da bavshvi aris 10wlis da7wlis sacxovrebwli adgilis gankargvistvis gvaqvs brdxola sasamartloshii ukve2welia da rogorc me ise mamas gvaqvs gayofili naxvis dgeebi da 10is gogos ar surs mamastan wasvla arc bichss daaa sasamartloshi bavshvis azri ar iyo gatvaliswinebuli da exla shevitane saqme bavahbi radgam gaxda10wlis aqvs ufleba moitcovos dadaafiqsiros tavis azri.da tu sasamartlom ar gaitvaliswina ra unda vqnatt

  პასუხი
 218. გამარჯობათ, მაინტერესებს თუ შეიძლება მამამ არასრულწლოვან შვილს ბინა აჩუქოს? ჩუქების ისეთი საბუთი გაკეთდეს რომ ბავშვის სრულწლოვანებამდე ბინის გაყიდვა ვერ შეძლონ, ვერც დედამ ვერც მამამ. მადლობა

  პასუხი
 219. gamarjobat me var ganqorwinebuli bavshvis zrdistvis aliment unda aviyo yopili qmridan romelic exla sazxvargaretaa dedamtilsac unda rom kvirashi 2 jer dilidan sayamomde shvili waiyos tavianti saxlshi me ki tanaxma ar var radgan bavshvi jer pataraa 3 wlisac ar aris upleba maqvs rom magas upleba ar mivce rom shvilishvili waiyos radgan bavshze pirveli pasuxismgebeli me var radgan mshobeli var.

  პასუხი
 220. გამარჯობაათ…ვარ 17წლის ივლისის 20ში 18წლის ვხვდები და 21ივლისს ან 22ივლისს მივდივარ თუქრეთში და მინდა გკითხოთ რო მშობლის თანხმობა მინდა ?ანუ პირველად გადავალ 18წლის ასაკში მარტო

  პასუხი
 221. მოგესალმებით მე გახლავართ საქართველოს მოქალაქე,ამჟამად მცხოვრები გერანიაში.საქართველოში მყავს ორი მცირეწლოვანი შვილი პირველი ქორწინებიდან,რომლებიც იზრდებიან ჩემს ყოფილ მეუღლესთან.მაქვს საფუძვლიანი ეჭვი რომ ჩემს შვილებზე ხდება მუდმივად როგორც ფიზიკური ასევე ფსიქოლიგიური ძალადობა.ამას ჩემი შვილებიც ადასტურებენ ჩემთან საუბარში.არ ცხოვრობენ შესაბამის პირობებში.ბოლო დღეებია დედა უკრძალავს მისი თანდასწრების გარეშე ჩემთან კონტაქტს.არის ბევრი ისეთი ფაქტი და ქმედება დედის და მისი ოჯახის წევრების მხრიდან რაც ბავშვის ცხოვრებაში არ უნდა ხდებოდეს.ბავშვები არიან 8წლის და 9 წლის ამხნის მანძილზე ყველანაირ მატერიალურ ხარჯებს მე და ჩემი ოჯახის წევრები უზრუნველყოფთ ბავშვები მყავდა დედასთან ერთად ჩამოყვანილი დასასვენებლად და ბავშვებმა ბევრი ისეთი რამ მიამბეს რისი დაწეარც არშემიძლია მე შემიძლია ჩემი შვილები გავანათლო და გავზარდო ევროპაში თუმცა დედა სასტიკი წინამღდეგია მერე ფულებს ვიღა გაუგზავნის როგორ მოვიქცე მირჩიეთ

  პასუხი
 222. Gamarjoba, mainteresebs tu ki chemi kopili meugle ar mushaobs opicialurad, mainc sheidzleba daekosros bavshvze alimenti? Bavshvs ori celia me da chemi meugle vzrdit meore qorcinebidan, araperi momitxovia, axla chems kopil meugles, meore qorcinebidan uchndeba bavshvebi( esec gasatvaliscinebeli garemoeba tu aris, tu tavi aarida aliments) tu arsebobs raime minimaluri zgvari, rac aucileblad unda gadauxados mamam shvils imis miuxedavad, rom opicialurad shemosavali ar upoqsirdeba, madobt!

  პასუხი
 223. ძალიან გთხოვთ მიპასუხოთ.6 თვე ვიყავი ქორწინებაში.რაღაც მიზეზების გამო დავშორდი უკვე 7 წელია და არ მაქვს არანაირი კონტაქტი.ყოფილი მეუგლეს ქონდა ორმაგი მოქალაქეობა (რუსეთის და საქართველოს)ცხოვრობს ადილერში. ავიყვანე ადვოკატი.ადვოკატმა გაესაუბრა ტელეფონით და უარი განაცხადა განქორწინებაზე.ადვოკატი მეუბნება ვერ შევიტან სარჩელს სასამართლოში რადგან არ იმყოფება საქართველოში ყოფილი მეუღლე.იქნებ მითხრათ როგორ მოვიქცე.

  პასუხი
 224. გამარჯობა. მაინტერესებს რა ხდება იმ შემთხვევაში როდესაც არაუფიციალური ქორწინებიდან არსებობს ბავშვი , არის 8 წლის მაგრამ მამამ ამის შესახებ მხოლოდ ახლა გაიგო. ვალდებულია თუ არა მამობის დადგენის შემთხვევაში მამამ ალიმენტი იხადოს და ვალდებულია თუ არა დნმ-ის ანალიზი გაიკეთოს. შეიძლება თუ არა რომ განაცხადოს ბავშვზე უარი.

  პასუხი
 225. meuglestan msurs ganqorwineba,problema isaa rom ukve ert welze metia dakargulia da ver xerxdeba mastan dakavshireba,piradad me vimyopebi sazgvargaret da aset shemtxvevashi rogor unda moxdes ganqorwinebis registracia?shemidzlia tu ara mindobilobis gaketeba vinmes saxelze vinc chemi saxelit imoqmedebs da sheasrulebs yvela sachiro proceduras,radgan chemi chamosvla ver xerxdeba saqartveloshi

  პასუხი
 226. Gamarjobat. Dzalian mainteresebs es sakitxi da tu shegidzliat damexmarot. Var ganqorwinebashi da myavs bausvi. Baushvs daunishna alimenti sasamartlom. Da me mainteresebs sityvaze rom momindes gatxoveba da xelis mowera sxva pirovnebastan alimenti moixsneba mag shemyxvevashi tu ara?

  პასუხი
 227. Gamarjobat. erti kitxvamaqvs rodesac registrirebul qorwinebashi arvart.gvyavs 2 shvili dashorebulivar meugles.bavshvebs aranair yuradgebas araqcevs. Oriwelia rac ertad arvart mokitxvitac armoukitxia shvilebi. Examtxovs bavshvebis naxvas da tan oridgit wayvanas. Amshemtxvevashi rogkr moviqce?

  პასუხი
 228. გამარჯობათ.მაინტერესებს კანონით იბეგრება თუ არა ბინის გაყიდვა წელიწადში რამოდენიმეჯერ?მითხრეს თუ ერთი წელი არ არი გასული ყიდვიდან,გაყიდვის შემთხვევაში დამატებითი საფასურის გადახდა მომიწევს

  პასუხი
 229. Garjobat.iqneb rame rheva momcet,mamis sicocxlewi mamam mesakutred maxiara deda cocxali myavs amavdroulad erti dac myavs .mamam sicocxlewi me hamcera mesakutred anu anu ori mesaakutrebi viyavit.mamis gardacvalebis wemdeg eqvsi tvis vadawi notariusis gaviforme saxli dedahemis da hemi dis garewe anu exla mxolod me var mesakutre.gavida erti celi gadaformebidan deda itxovs meuxlis cils .mainteresebs ra momelis tu dedam da dam moitxoves cili .me kanonierad davimkvidre notariusit da iusticiit dedahemi da hemi da ar cerian saxwi amocerilebi iyvnen mamahemis sicocxlewi .amavdroulad saxlis garda mamahemi flobda tavis sakutrebawi micis nakvets 1500kvadrats es mica mamahemis sicocxlewi dedam da hema dam hems tanxmobis garewe humad gayides romelsac am fulit mxolod hemma dam isargebla da aiwena saxli romelic am saxls tavis saxelze aris gaformebuli gatxovilia da yavs hems das qmaric da wvilic .mainteresebs tu ekutvnis hs das da dedas cili romelic misakutres tavis droze vgulisxmob nakvets .exla me mtxoven cils dedac da dac ra rhevas momcemt calian gtxovt

  პასუხი
 230. 17 წლის ჳარ მამაჩემი თეთრი ბილეთის პატრონია დედა 18 წელი არალეგალურად იმყოფება საქართველოში მამაჩემი ყოველ ჩხუბის შემდეგ. აგდებს სახლიდან მეც მაგდებს ხშირად გვეძახიან ბოზებს დედაჩემი რუსეთის მოქალაქეა დამლაგებლად მუშაობს ოჯახს არჩენს მამაჩემი მძულს მინდა რომ საგიჟეთში გაატაროს მთელი თავისი ცხოვრება ასეთი რამის გაკეთება შეიძლება

  პასუხი
 231. მოგესალმებით….ვიმყოფები ევრიპაში უკვე მრავალი წელია.ჩემ ყოფილ მეუგლეზე დავქორწინდი 10 წლის უკან.მხოლოდ ერთად თანაცხოვრება ამ ათი წლის მანძილზე რომ გადავაბათ დგეები გამოგვივა სამი თვე ერთად გატარებული დგეები…რამოდენიმეჯერ შევთავაზე ჩამოსულიყო ევროპაში ერთად გვემუშავა და ვყოფილიყავით ცოლქმარი ერთად.რატომგაც ყოველთვის უარს იძახდა ჩემთან ჩამოსვლაზე.გვყავს ტყუპი გოგოები ცხრა წლისები.განქორწინება გავაკეთე უკვე 6 თვეა..ამ ათი წლის მანძილზე როგორც შემეძლო ისე ვინახავდი ცოლშვილს და დედას ….ოთხი წელი ხდება რაც ჩემი ყოფილი მეუგლე თავისი ინიციატივით წავიდა ჩემი მშობელის სახლიდან და ცხოვრობს დედამისთან….მაქვს კითხვა რა უფლებები შემიძლია მამამ რომ მოვითხოვო?ბავშვებს არ გვანახებს არ გვაკონტაკტებს არც მამას არც ბებიას და არც მამიდას…ვერანაირად ვერ ვეკონტაკტებით ბავშვებს…

  პასუხი
 232. Gamarjoba.3 clis viyavi mama ro gardamecvala dedam gagvzarda mamiseul datovebul saxlshi exla xan dedam da chema dam gayiden mamis datevli mica. Ise ro araperi vicodi mainteresebs mekutnis tu ara cili gayilul micis pulidan

  პასუხი
 233. ქორწინების შემდეგ შვილს ვასესხე ფული და იყიდა სახლი.მეუღლეს სურს 25 წელის შემდეგ წილი. ფული არ დაუბრუნებია…ეკუტვნის ტუ არა წილი ამ სახლიდან..ყავს ორი ბავშვი..სრულწლოვანი.მე არ მაქვს თავშესაფარი .როგორ მოვიქცე…???მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 234. Gamarjobat..mainteresebs tu dedas aqvs C Hepatiti da ar aris adekvaturi shvilis mimart vgulisxmob ar icavs gansakutrebul higienur normebs ar ufrtxildeba rom shvils ar gadaedos daavadeba…roca arsebobs damamtkicebeli imisa rom bavshvi miyavs iq sadac arian sxvebic daavadebuli C hepatitit da shesadzloa raime gzit bavshvs gadaedos…mamas ar chirs araferi aris sruliad janmrteli da mamis ojaxi uzrunvleyops mamas da shvils saxlit sakvebit tu yvelanairi daxmarebit rac bavshvistvis sachiroa arsebobs tu ara raime gamosavali rom bavshvi darches mamastan da dedas eqnes misi monaxulebis ufleba magram sruli meurveoba miigos mamam amis safudzvelze

  პასუხი
 235. Gamarjobat,gtxovt damexmaret pasuxis migebashi myavs 2 clips gogona, zudzus covs kido vuvli marto me da mexmareba dedachemi sasamarto chemtan com datovebs bavshs.chem kmars porveli korcinebidan yavs shvili da zdis deda ra shansebi maqvs arvecevi arvsvam vcxorob chemi shvilistvis

  პასუხი
 236. Gamarjobat. Mainteresebs baavshvi rodesac dedis gvarzea, magram realurad am etapistvis bavshvis mama gvexmareba shedzlebisdagvarad. Am shemrxvevashi gvaris micema ROM movitxovo sasamartlos gzit deenemis analizi aucilebeli iqneba? Da tu ki vinaa valdebuli Ron deenemis tanxa gadaixados?

  პასუხი
 237. Gamatjobat dzalain gtxov mipasuxot chem shekitxavas gamkorcinebuli var ukvee 10 celiaa chemi shvili dedachemtan cxovrobs me sazxvargaret vimkopebibi mamis kidev 2 shvili kavs chem shvils erti laritac ki ar exmarebaa aranairad ubralod minda vicodeee 14 clisaa chemi gogo mamisi aradzlevs mindobilobas arc me arc cekvis mascavlebels ro gastrolebzee cavides bavshvi raa sheidzlebaa gavaketoo am shemtxvevashi tvitonac sazxvargaret imkopebaa ubralod chvenshoris isaa gansxvavebaa mee chem shvils kvelanirad uzrunelkop is ki aranairad gtxovt gamecit pasuxii ramdeni xani sheidzlebaa vitanjoo eseee rodis shemedzlebaa bavshvmaa tavad gavides sazvarze misi mindobilobis gareshee

  პასუხი
 238. გამარჯობათ , მაინტერესებს გოგო 16-წლის თუა და თავისი ნებით გათხოვდა რამე სასჯელი არის ამაზე? თავისი ნებით გათხოვებაზე?

  პასუხი
  • 16-წლის გოგოს თავისი ნებით გათხოვების შემთხვევაში რახდება? თუ თავისი ნაბით გათხოვდა რაიმე სასჯელი არის?

   პასუხი
 239. Mogesalmebit makvs kerdze saxli aris gakopili mamachema naxevari gauporma tavis pirvel korcinebis shvils me mamachemis meore korcinebis shvilivar da chemtan cxovrobda mamachemi chemi geri dzma daigupa mere mamachemi asev dedachemic xoda exla gapormeba minda da geri jmishvili memukreba roça ac mekidroba armiugia tavis mamisa da me gapormeba shemidzlia umagisot mamachemis naxevari cili

  პასუხი
 240. gamarjobat. mainteresebs sheidzleba tu ara mamobis uplebis gabatileba, radgan, rodesac mamoba damidginda chemma advokatma mitxra rom es moxda avtomaturad DNM-it chemi biologiuri mamobis dadgenit da mec ratqmaunda davijere, radgan chemi damcvelo mxare iyo. exla ki tqveni porumis meshveobit vxvdebi rom mas mtkicebuleba unda caredgina imisi rom imyopeboda paqtiur qorcinebashi chemtan, an vacarmoebdit ertobliv meurneobas. arada myavs da im droistvisac myavda coli da shvili. es qalbatoni myavs mxolod ertxel nanaxi ( rogorc sex mushaki “araopicialuri”) da chveni momdevno shexvedra ukve iyo misi zaris shemdeg( nomeri saidan moidzia ar vici) imis taobaze rom orsulad brdzandeboda da itxovda eqimis xarjebs rom sheecyvita orsuloba da shemdgomi mkurnalobistvis. ase mashantajebda garkveuli drois ganmavlobashi, imis muqarit rom chems ojaxs gaagebinebda da bolos ratqmaunda es bavshvi mainc gaachina da michivla kidevac DNM-is da mamobis damtkicebis motxovnit da alimentis danishvnis motxovnit. rogorc zemot mogaxsenet chemi dacvis mxarem mitxra , rom DNM- it dadebiti pasuxis motxovnis sapudzvelze mamoba avtomaturad damidginda, magram vxvdebi rom mxolod analizi ar yopila sakmarisi, radgan tanacxovrebac unda daemtkicebina. exla tu shemidzlia sarchelis shetana da amis gasachivreba. radgan is mxolod biologiuri shvilia chemi da im erti shexvedris garda me es qalbatoni agar minaxia vidre pulis gamodzalva ar daicyo. bodishs gixdit amsigrze textistvis, cinascar gixdit madlobas

  პასუხი
 241. gamarjobat . kitxva makvs, deda aris rusetis mokalake mama ki sakartvelos mokalake shvili aris 5 clis. ded mama opicialurad gankorcinebulebi arian. gvinda bavshvs daenishnos alimenti. bavshvi aris ormagi mokalake gtxovt damexmarot rada rogor gavaketo, vcxovrob rusetshi.

  პასუხი
 242. მაინტერესებს თუ ცოლი მოღალატეა და მტკიცდება მობილურის გამავალი ზარებით ამ შემთხვევაში ბავშვის მეურვეობა დაეკისრება თუ არა მამას.

  პასუხი
 243. Gamarjobat ra mainteresebs axali dashorebulebi vart mama ambobs bavsh mivxedavo magram amave dros agnishnav imasac rom bavs ar uzunvelyds sacxovrebelit izaxis rom chemscsaxelze araferi maqvso, da shesazlebelia tu ara rac dedamisis saxekzea gaiyos bavshze magazia saxli

  პასუხი
 244. გამარჯობათ. ცოლს დავშორდი გვყავს საერთო შვილი რომელიც დედამ წაიყვანა და იზრდება დედის მშობლებთან რადგან ყოფილი მეუგლე გათხოვდა თურქეთში მინდა ბავშვი ჩემთან გაიზარდოს მაგრამ ვერ შშევთანხმდით ყოფილი სიდედრი ნახვასაც კი მიკრძალავს და აქეთმთხოვს მინდობილობას რადგან ბავშვი თურქეთში წაიყვანონ. როგორ მოვიქცე და რა შემიზლია ბავშვის დასაბრუნებლად გავაკეთო ან რა იურიდიული უფლებები მაქვს ოფიციალურ ქორწინებაში არ ვიყავი მხოლოდ ჯვარი გვაქვს დაწერილი. ბავშვის წართმევას არ ვაპირებ ვთვლი რომ ბავშვს ორივე მშობელთან უნდა ქონდეს ურთიერთობა მაგრამ თურქეთში წაყვანის ნებას არ მივცემ . ბავშვი არის 4 წლის თუ შეიზლება მირჩიეთ რის გაკეთება შემიზლია რომ ბავშვი ჩემთან გაიზარდოს

  პასუხი
 245. მაომტერესებს,სასამართლო ალიმენტის თანხას რის საფუძველზე ადგენს და რამდენ პროცენტს შეადგენს???

  პასუხი
 246. მოგესალმებით. მაინტერესებს ძირითადად არსებული დავებისაგან განსხვავებული, საპირისპირო საკითხი. როგორც წესი არაქორწინებაში დაბადებული ბავშვის დედები ითხოვენ ხოლმე მამობის დადგენას და გვარის მინიჭებას. ამ შემთხვევაში დედამ არარეგისტრირებულ ქორწინებაში ბავშვის დაბადებისას მამად არ ჩაწერა ჩემი მეგობარი და გვარიც თავისი მიანიჭა. გასაგებია, რომ მამობის დადგენას შეძლებს, მაგრამ თავის გვარის მინიჭება შეუძლია მოითხოვოს სასამართლოში ? არის რამე მსგავსი პრაქტიკა ?

  პასუხი
 247. მოგესალმებით,
  უმორჩილესად გთხოვთ მიპასუხოთ.
  9 წელია ვიმყოფები ოფიციალურ ქორწინებაში. მყავს 8 და 6 წლის შვილები. მე და ჩემი შვილები ვართ მუდმივლი ძალადობის მსხვერპლი. შემაკავებელი ორდერიც კი იყო ჩემს მეუღლეზე გამოწერილი.
  დასაქმებულები ვართ ორივე, მაგრამ ქმარი იხდის მხოლოდ კომუნალურ გადასახადებს და ათაში ერთხელ თუ მისცემს ბავშვებს თანხას რამისთვის. აბსოლიტურად მე ვიხდი ბავშვენის ყველანაერ ხარჯს და და მე ვზრუნავ ოჯახის კვებაზე.(მათ შორის ქმარზეც)
  სახლი, რომელშიც ვცხოვრობთ, ჩემმა ქმარმა დედისგან მიიღო ჩუქებით.
  მაინტერესებს, მაქვს თუ არა უფლება განქორწინების შემთხვევაში მოვითხოვო რაიმე წილი ან საცხოვრებელი ფართი შვილებისთვის და ჩემთვის? სახლი იყო საშინლად ურემონტო და ცარიელი. ყველაფერი რაც სახლში გვაქვს და რემონტიც თანაცხოვრების პერიოდში არის შეძენილი და გაკეთებული.
  ასევე გარდა ოფიციალური სამსახურისა სადაც ოფიციალური შემოსავალი უფიქსირდება,აქვს კიდევ სხვა შემოსავალი, ამ შემთხვევაში ალიმენტის ოდენობა როგორ განისაზღვრება?(შემიძლია დავამტკიცო, რომ აქვს დამატებითი შემოსავალი)
  ძალიან გთხოვთ შესაძლებლობის ფარგლებში მიპასუხოთ.
  წინასწარ გიხდით მადლობას.

  პასუხი
 248. გამარჯობა. მაინტერესებს განქორწინების შემთხვევაში რამდენ ხანში შეიძლება ისევ დაქორწინება

  პასუხი
 249. gamarjobat. vimkopebi sazgvargaret.bavshvebi chem mshoblebtan arian saqartveloshi.var ganqorcinebuli.meugles ukve meore ojaxi kavs.isic amjamad arimkopeba saqartveloshi.minda davumzado bavshvebs pasportebi.,rom chamovikvano.mogexsenebat mat mamis tanxmobac chirdebat..is ki naklebad gvekontaqteba.amshemtxvevashi rogor unda moviqcet?mitumetes mteli pasuxismgebloba da mzrunveloba bavshvebis chemzea.

  პასუხი
 250. გამარჯობათ,ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ.6 თვე ვარ განქორწინებული,მყავს ორი არასრულწლოვანი ბავშვი.მე არ გამაჩნია საცხოვრებელი ფართი და იძულებული ვარ ვიცხოვრო ყოფილი მეუღლის სახლში,რომელიც არის დედამისის სახელზე გაფორმებული.მაკვს თუ არა უფლება მოვითხოვო წილი ჩემი შვილებისთვის?ან მათ აქვთ უფლება გამაგდონ?

  პასუხი
 251. გამარჯობათ ჩემი მეუღლე არის დედის გ არზე და მამის გვარზე გადასასვლელად როდესაც მამა სნეულია შესაძლებელია თუ არა გვარი ძმამ მისცეს?

  პასუხი
 252. გამარჯობა.ჩემი მეგობარი არის პატიმარი და მის სანახავად მჭირდება ე.წ. თანაცხოვრების მოწმობა, რომელიც დაადასტურებს რომ ჩვენ ერთად ვცხოვრობდით მის დაჭერამდე(როდესაც რეალურად არ ვცხოვრობდით).მაინტერესებს როგორ ხდება ეს პროცედურა და რამდენად უსაფრთხოა?

  პასუხი
 253. Gamarjobat mainteresebs myavs vaji korcinebashi myopi, amjamad calcalje cxovroben. Yavt ati tvis bavshvi. Da bavshvs ar gvanaxeben ramodenimejev vcadet magram uari miviget bavshvi dedis gvarzea. Rogor movipovot bavshvis naxvis upleba. Sasamartlodan purceli mogvivida gankorcinebis da alimentis. Araris problema ogond bavshvis upleba g inda. Gtxovst mirchikt. Sasamartloshi sarchelshi dauceria xelit mexebodao da bavshvze daxmareba vitxovet da ar mogvakcies yuradgebao. Didi madloba cinascar

  პასუხი
 254. gamarjoba, gtxovt mioasuxot, vimyopebi orwinebashi da minda bavshvtan ertad sazgvargaret gamgzavreba, amistvis mamis tanxmoba an raime msgavsi mchirdeba rom bavshvtan ertad vimogzauro? (mama sazgvargaret mushaobs) da zogadad dedas ramdenad enocheba am dros prioriteti?

  პასუხი
 255. კითხვა:გამარჯობათ ქორწინებაში ვიმყოფები უკვე 8 წელია და გადავწყვიტე განქორწინება მეუგლე რუსეთის მოქალაქეობაში იმყოფება და მაინტერესებს შესაძლებელია თუ არა რომ განქორწინება საქართველოს ტერიტორიაზე .და კიდევ მეორე კითხვა თუ მეუგლე არიმყოფება საქართველოში მომცემენ თუ არა განქორწინების უფლებას .მადლობთ წინასწარ

  პასუხი
 256. მოგესალმებით. მაინტერესებს შეუძლია თუ არა ახლო ნათესავს (დას) იყის სასამართლო პროცესზე ახლო ნათესავის წარმომადგენელი?

  პასუხი
 257. გამარჯობათ,თუ შეიძლება მირჩიოთ როგორ მოვიქცე.გვაქ საკუთარი ბინა ძმებს შუაზე გაყოფილი ეზოში შემოსასვლელი საერთოა და არ გვიშვებს რომ იქიდან ვიაროთ სხვა გზა არაა ჩვენს სახლამდე მისასვლელი .საიდანაც უნდა ყოფილიყო აქეთ მისასვლელი გზა იქ ადრე პადვალი ჩადგა ეხლა ვეუბნებით რო მაშინ ის მოანგრიოს მარა არც იმის მონგრევა უნდა და რა გავაკეთო??დიდი მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 258. გამარჯობათ,თუ შეიძლება მირჩიოთ როგორ მოვიქცე.გვაქ საკუთარი ბინა ძმებს შუაზე გაყოფილი ეზოში შემოსასვლელი საერთოა და არ გვიშვებს რომ იქიდან ვიაროთ სხვა გზა არაა ჩვენს სახლამდე მისასვლელი .საიდანაც უნდა ყოფილიყო აქეთ მისასვლელი გზა იქ ადრე პადვალი ჩადგა ეხლა ვეუბნებით რო მაშინ ის მოანგრიოს მარა არც იმის მონგრევა უნდა და რა გავაკეთო??დიდი მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 259. Var ocdaaticlis myavs ori svili var jer jerobit meuglestan mara dazabuli da gausazlisi pirobebi maq da var jamrteli da semilia scilebs mouaro aranairi survili ar maq meugles metcilad yavdes bavsvebi minda cemtan iyvnen am semtxvevasi seulia meugles bavsvebis cartmeva

  პასუხი
 260. Здравствуйте я живу в Грузии в городе Ахалцихе родители умерли брат судится на счёт квартиры родителей ворвался и судится уже седьмой год не как не поделят кому обратится за помощью чтоб конце концов поделили есть справедливость я за больным братом смотрела и похоронила а его дочь которая вообще не считала его отцом даже и не приходила на него смотреть теперь долу просит теперь это дело остановили 2020года до февралЯ это не честно жить не даёт спокойно выгоняет как быть ответе пожалуйста.

  პასუხი
 261. გამარჯობა მაინტერესებს ოჯახური ძალადობის მიერ ბრალდებული. ციხიდან როდის გამოდის. თუ შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის გაგება. ბრალდებულის სახელი და გვარია. თორნიკე ფარჩუკაშვილი დიდი მადლობა

  პასუხი
 262. dzalian gtxovt amixsnat me vimyofebi sazgvargaret ar myavs meugle ar vyofilvar qorwinebashi bavshvi arris shvidi wlis da minda rom dedachemma chamomiyvanos tu shchirdeba raime sabuti da romeli dzalian gtxovt amixsenit

  პასუხი
 263. gamarjobat. 40 welia var da vcxovrob 1 misamartze…ded-mamac ak cxovrobdnen.11 wlis rom viyavi gadavidnen sxva saxlshi sacxovreblad me davrchi bebia babuastan da mamidastan. ojaxshi davrchit gautxovari mamida da me. axla meubneba rom araferi gekutvniso da sadac ginda ik cadio… saxlis ordershic ki var chacerili…..mamida meubneba rom masze babuachemma gaaketa chukeba , arada vicodi rom orives gvitovebda….albat gadaaketebina sikvdilis win.gayidvis shemtxvevashi mekutvnis tu ara wili , tanac mamachemi gardacvlilia(anu mamidachemis zma) .

  პასუხი
 264. Gamarjobat.moklet aseti kitxva maqvs .davshordit me da chemi meugle . aranair qorwinebashi ar viyavit ubralod ertad daviwyet cxovreba Roca shvili gveyola. Mamobac ar undoda mteli orsuloba marto gavatare.mxolod bavshvis dabadebis shemdeg daviwyet czovreba ertad.mogvianebit mosca bavshvs mamoba da gvari.I’m shemtxvevashi tu ar momca tanxmoba bavshvis sazgbargaret gayvanaze risi gaketeba shemidzlia.

  პასუხი
 265. მოგესალმებით,მაინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ მარტო ჯვარი აქვთ დაწერილი ცოლქმარს ,განქორწინების შემთხვევაში ქონება როგორ გაიყიფა?

  პასუხი
 266. გამარჯობათ მაინტერესებს22 წლის ასაკში მშობელს შეუძლია რომ აიძულოს შვილი მუშაობაზე და რომ გაუშვას გარეთ კანონი ვის მხარეს იქნება .მადლობთ

  პასუხი
 267. გამარჯობათ მაინტერესებს თუ მეუღლესთან ხელი არ მაქვსს მოწერილი მაგრამ ბავშვის მამად არისს ჩაწერილი რა უფლებები აქვს შემიძლიაა თუ არააა საზღვარგარეთ გაყვანაა მის გარეშე ბავშვის დაა სასამართლო რამდენხანშიერთხელ მისცემს ნახვის უფლებას

  პასუხი
 268. Gamarjobad…..erti sitycid var daojaxebuli 4welia magram titqmis sami welia me da chems meugles calcalke gvzinavs……vtxov datovos chemi saxli da wavides magram ar shveba…..gtxovd mirchiod rogor sheizleba moviqce am shemtxvevashi

  პასუხი
 269. Chemi axlobeli romelic aris dialezze saavadmyofos tanamshromeli sheexo xelit da miayena fizikuri sheurawyofa,saavadmyofos da arc mkurnal eqims aranairi reagireba ar qoniat damnashavis mimart,ase icaven chveni cvirfasi eqimebi avadmyofis uflebebs,da mati gulgrilobis da upasuxismgeblobis gamo gvinda vichivlot.tu sheicleba mirchiet vis mivmarto dasaxmareblad

  პასუხი
 270. Gamarjobaat me var 18 wlis daa tqventan maqvs kitxvaa!! Var daqorwinebuli magram me da chem qmars xeli ar gvaqvs mowerili gvyavs bavshvi romelsac misi gvari aqvss mindaa roo sazgvar garet waviyvano ( konkretulad turqetshi) chemi shvili chem megobartan ertad radgan me da chem qmars dzaan dadzabuli urtertoba gvaqvs bavshvis rchenac ar sheudzliaa bavshvi 3 tvisaa daa shevdzleb rom mis gareshe waviyvano an raime tu damjirdebaa misgan

  პასუხი
 271. Gamarjobaat me var 18 wlis daa tqventan maqvs kitxvaa!! Var daqorwinebuli magram me da chem qmars xeli ar gvaqvs mowerili gvyavs bavshvi romelsac misi gvari aqvss mindaa roo sazgvar garet waviyvano ( konkretulad turqetshi) chemi shvili chem megobartan ertad radgan me da chem qmars dzaan dadzabuli urtertoba gvaqvs bavshvis rchenac ar sheudzliaa bavshvi 3 tvisaa daa shevdzleb rom mis gareshe waviyvano an raime tu damjirdebaa misgan

  პასუხი
 272. მოგესალმებით)) 4 დანი ვართ, მე ვარ უფროსი. მე ცალკე ვცხოვრობ, დედაჩემი ჩემ დასთან ერთად. მეკუთვნის თუ არა მე დედაჩემის ბინისგან წილი? და რა შემთხვევაში შეიძლება მე როგორც კანონიერი მემკვიდრე არ შემხვდეს ჩემი დედისგან უძრავი ქონების წილი? წინასწარ მადლობა.

  პასუხი
 273. გამარჯობათ. მყავს 5 წლის ბიჭი ვარ 2 წელია მეუღლესთან დაშორებული არ ვართ ოფიციურ ქოტწინებაში. მაქვს დავა ბავშვთან მიმართებაში წაყვანა მოყავანზე. უმეტეს დღეებს ატარებს ბავშვი მამასთან მემუქრება რო ვერ ვუვლი ბავშვს, არ ვარ დედობის ღირსი, მეუნება რო მოუწერო ხელი რო შვილზე უარს ვამბობ თორე დედობის უფლებას ჩამოგართმევო, აქვს აგრესია ჩემზე მაყენებს შეურაწყოფას უსაფუძვლოდ დავოღალე ძალინ და რამდენი ხანია თავს ვიაკვებ რო არ მიართო სასამართლსო მირჩიეთ მე შევიტანო სარჩელი? ადვოკატის თანხა ნამდვილად არ მაქ. გმადლობთ

  პასუხი
 274. გამარჯობათ, 2015 იდან ვარ ქორწინებაში ოფიციალურად. 5 წელი გავიდა და ვერ ვეწყობით ერთმანეთს. გვყავს ერთი 4 წლის ბიჭი. ქორწინების პერიოდში ვიყიდე ავტომანქანა და ბინა, რომლებიც ჩემს სახელზეა. ამ შემთხვევაში მე განქოწინება მინდა და ინფორმაცია მჭირდება რა და როგორ იქნება ..

  პასუხი
 275. gamarjobat, var opicialur korwinebashi magram gadavwkvite kmartan gayra , radgan mis saxelze aranairi sakutreba ar piksirdeba ar vitxov konebis gakopas me calke var (chim mshoblebtan) myavs 3 shvili , 2 arasrulwlovani, minda bavshvebze meurveoba me dekisros radgan meugle umushevari da narkomanis , titon pensioner mshoblebtan cxovrobs, unda patara bavshvis 4 wlis , wartmeva,( mikavs xshirad daukitxavad) ra unda gavaketo aset shemtxvevashi mitxarit zalian gtxovt,madloba

  პასუხი
 276. SEARCH RESULTS FOR: GAMARJOBAT..KITXVA MAQVS ASETI..MEUGLESTAN AR VAR GAYRILI AMJAMAD CHEMI MEUGLE CXOVROBS CHEMI MSHOBLEBIS KUTVNIL BINASHI RADGAN ME SAZGVARGARET VAR..SHVILEBI GATXOVILEBI ARIAN UFROSI GOGO GACILDA QMARS DA HYAVS 2 SHVILI DA DEDAMISTAN AVIDA SOPELSHI ANU CHEMI MSHOBLEBIS KUTVNIL BINASHI..ERTADERTI SHVILI ME VAR MSHOBLEBIS..ROGORC MAMA AR VCHIRDEBI DA ITXOVEN CILS..MYAVS MEORE OJAXI DA PATAR SHVILI VAPIREB PIRVELI QORCINEBIS GAUQMEBAS DA MSHOBLEBIS SAXLIS DAREGISTRIREBAS CHEMZE.RAMDENAD SHESADZLEBELIA ROM CILI MIIGON MATMA..ARANAIRI CILIS MICEMA AR MSURS MATZE..GTXOVT GAMARKVIOT..ROGORC VICI MEMKVIDREOBIT MIGEBULI QONEBA AR IYOPA

  პასუხი
 277. გამარჯობათ ვიყავი ფაოჯახებულო და 5 წელი დაშორებული ვიყავი ქმართან რადფან
  საზღვარგარეთ წავიდა 2 წელი არც მეხმიანებოდა თუ შემეხმიანებოდა შეურაწყოფას მაყენებდა ბავშვები არ აინტერედებდა შემდეგ მივიღე ბინა რომ გაიგო შერიგებას მთხოვდა ყოფილი დედამთილი ჩამოვიდა და ბავშვები წაიყვანა ცოტახანს ჩემთან იქნებიან დაჩვენ მივხეფავთო მე გავთხოვდი რადგამ ნორმალური ოჯახი და პატრონი მინდოდა რომ გაიგეს გაი ნავშვებს აგარ მაძლევენ და აჰარც მალაპარაკებენ

  პასუხი
 278. გამარჯობათ ვიყავი ფაოჯახებულო და 5 წელი დაშორებული ვიყავი ქმართან რადფან
  საზღვარგარეთ წავიდა 2 წელი არც მეხმიანებოდა თუ შემეხმიანებოდა შეურაწყოფას მაყენებდა ბავშვები არ აინტერედებდა შემდეგ მივიღე ბინა რომ გაიგო შერიგებას მთხოვდა ყოფილი დედამთილი ჩამოვიდა და ბავშვები წაიყვანა ცოტახანს ჩემთან იქნებიან დაჩვენ მივხეფავთო მე გავთხოვდი რადგამ ნორმალური ოჯახი და პატრონი მინდოდა რომ გაიგეს გაი ნავშვებს აგარ მაძლევენ და აჰარც მალაპარაკებენ

  პასუხი
 279. გამარჯობა ჩემი მეგობარი ეხლახანს გაშორდა ცოლს ბავშვის დედა უარზეა ბავშვის მამასთან დატოვებაზე დედა ქირით ცხოვრობს და მუშაობს ძირითადად სახლში არა ას ავშვ არსრუწლოვან ძმას უტოვებს რა შანსი აქვს ამ დროს მამას მეურნეობის მოპოვებბაში ანნ რა არის საჭირო ამისთვის თუ დაშორება ცოლის ღალატის გამო მოხვდა?

  პასუხი
 280. Gamarjobat.mainteresebs erti ram mkavs 3 bichi 8 wlis 6is da 3.maqvs konplikti dedamtil mamatiltan ukve wlebia grdzeldeba 3jer vikavit me da chemi meugle ukve saxlidan camosulebi qirit.magram gvqonda 1 bina.axla chem mamatils mamidam memkvidreobit dautova bina da bevri brdzolis shemdeg shevdzelit da vcxovrobt aq 1 tvea tumca pirobebi metnaklebad aris magram mainc vart.iq im binashi sadac isini cxovroben maqvs chemi shrdzenili nivtebi romlis camogebac movindome da atexes erti ambavi gvemuqrebian aqedan gagdebitac.mainteresebs ra uplebebi gamachnia shedxleben tuara chven gagdebas kanonit?da kide sidzestanac aqvt komplikti sadac policiis gamocerili xelcerilis saxit ar miesvlebat.aseve mkavs mocmeebi cocxali romlebic amboben rom es bina sadac chven vart gardacvlilma mamidam dautova chem meugles es sitkvieria mxolod memkvidred chemi mamatilia.damexmareba tuara es rameshi?ase bevri mocme mezoblebis saxot romlebic daadastureben rom chven shoris konpliktshi damnashave da modzalsdeebi arian dedamtil mamamtili.tu shemidzlia ramis motxovna kanonit mainteresebs? Madloba.

  პასუხი
 281. გამარჯობათ მაინტერესებს ხელის მოწერიდან რამდენ ხანში შეიძლება გაყრა

  პასუხი
 282. გამარჯობათ.მეუღლესთან გაყრის შემთხვევაში როცა 2 არასრუწლოვანი ბავშვი გვყავს..და (მე ) დედას არ მაქვს საკუთარი საცხოვრებელი და მინდა რომ შვილები მე გავზარდო…როგორ შემიძლია მოვიქცე ჩემს სასიკეთოდ რომ გადაწყდეს ყველაფერი.

  პასუხი
 283. გამარჯობათ მაინტერესებს შემიზლიან თუ არა ბავშვის ჩემს გვარზე გადმოყვანაა მამა ცლებია ცავიდა ჩვენიდან და არასოდეს მოკითხავს ბავშვი მეკი ჩემს გვარზე მსურს იყოს

  პასუხი
 284. მოგესალმებით. მაქვს ესეთი კითხვა. მეუღლეს სურს განქორწინება და შეიტანა განაცხადი იუსტიციის სახლში ამის თაობაზე. თუმცა მეორე მეუღლე თავს იკავებს განქორწინებისგან. ქონებრივ დავაზე (თანაცხოვრების დროს შეძენილი 1 ბინა) და ალიმენტზე საუბარი ჯერ ჯერობით არ არის თუმცა არც ეგ არის გამორიცხული. დაახლოებით რა ვადებში მაქსიმუმ იქნება შესაძლებელი განქორწინების საბოლოო გაფორმება? დიდი მადლობა.

  პასუხი
 285. Gamarjoba mainteresebs arsrulwlovani gogos fexmzimoba raime problemas xoar gamoiwvevs qmari srulwlovania bavshvis dabadebamde ki xdeba srulwlovani deda da eqimtan ro mivides rame problema xomareqneba kanontan?

  პასუხი
 286. Გამარჯობათ. Მაინტერესებს არასრულწლოვან ბავშვს აქვს თუ არა უფლება გადავიდეს დედის გვარზე და ამისათვის ჭირდება თუ არა მამის თანხმობა

  პასუხი
 287. Gamarjobat. Meugles dashorebuli var… Vcxovrob Mamachemtan saxshi… Me, chemi 5 wlis bichi, dedachemi, mamida da mama. Vcxovrobt 3 otaxian binashi. Mamachemi sul gvagdebs saxlidan.. Me bavshvtan ertad da dedachems.. unda, rom wavidet, magram wasasvleli arsad ar gvaqvs. Bina mamachemzea gapormebuli. Chven miwerilebi vart.mainteresebs shemidzlia am binis chemi wili movitxovo? Chems meti shvili ar yavs Maqvs upleba tu ara? Didi Madloba winaswar

  პასუხი
 288. გამარჯობა. მაინტერესებს შემიძლია თუ არა დავქორწინდე ჩემი დიდი ბაბუის ბიძაშვილის შვილიშვილზე. მისი დიდი ბებია და ჩემი დიდი ბაბუა ალალი ბიძაშვილები იყვნენ.

  პასუხი
 289. გამარჯიბათ თუ ანდერძში ორი ადამიანია მოხსენიებუკი და ერთმა გაიფორმა მეორის უკითხავად ამშემთხვევაში რახდება?

  პასუხი
 290. გამარჯობა.მეუღლეზე გავაკეთე ბინის ჩუქება ორი წლის წინ საჯარო რეესტრში.რაგაცა მიზეზის გამო ისევ ჩემ სახელზე მიდა ბინის გადმოფორმება.ხელს მიშლის მეუღლე ამ პროცედურაში და შემიძლია მის გარეშე გადაფორმება?

  პასუხი
 291. გამარჯობათ მე და ჩემი მეუღლე თხუთმეტი წელია ოფიციალურად გაგრილების ვართ თანაცხოვრების დროს გვაქვს შეძენილი ბინა რომლიდანაც წილი არ მომითხოვია გვყავს ორი შვილი უკვე სრულწლოვნები ჩემ მეუღლეს ბინის გაყიდვა უნდა მაინტერესებს რა უფლებები გვაქვს არ მინდა ჩემი ბიჭი საცხოვრებელი სახლის გარეშე დარჩეს გვაქვს თუ არა უფლება ან მე ან დლჩემს შვილებს წილი მოვითხოვთ ან შევაჩეროთ ბინის გაყიდვა

  პასუხი
 292. მოგესალმებით…კითხვა მაქვს ასეთი,მე და მეუგლე ვიმყოფებოდით არაოფიციალურ ქორწინებაში 3 წელი..4 თვეა დავშორდით…გყავსცერთი შვილი წლინახევრის…არც ბავშვს მანახებს და არც იმის საშვალებას არ მაძლევს მიმოწერის საშვალებით მაინც რომ გამაგებინოს შვილის ამბავი..მემუქრება რომ საერთოდ არ მანახებს და ქუჩის ბიჭების ენებით მემუქრებოდნენ…მირჩიეთ როგორ მოვიქცე

  პასუხი
 293. მაინტერესებს ცოლი და ქმარი არიან ქორწინებაში . დაიბადა ბავშვი და ქმარი არ აღიარებს და უნდა განქორწინება. ცოლს უნდა ალიმენტები. ამ შემთხვევაში რა ხდება?

  პასუხი
 294. გამარჯობათ, ჩემს ძმას ყავს სამი შვილი 13 წლის 10 და 6 წლის ბავშვების დედასთან არ არის დაწორწინებული , უფროს ბავშვებს უნდათ მამასთან ყოფნა დედა კი აიძულებს მასთან წავიდნენ, ამ შემთხვევაში რა უფლებები აქვს ბავშვებს და თუ შეუძლიათ დარჩნენ მამასთან, და თუ პატარას წაიყვანს დედა ,აქვს თუ არა ალიმენტის მოთხოვნს უფლება იმ შემთხვევაში როცა ჩემი ძმა არ არის დასაქმებული? მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 295. Gamarjobat 2013 wels gavaketet ganqorwineba aqvs alimenti dakisrebuli da arcerti ar aqvs hadaxdili aris sasmelze damokidebuli ar gaahnia saxli da aranairi qoneba aranair valdebulebas ar igebs bavhvebis agzrdahi arc naxulobs da arc survili aqvs naxvis 1 tvis win davqorwindi turqetis moqalaqeze da minda bavhvebis hemtan wamoyvana mamas ver vpoulobt sad aris yvelanairi kavhiri gawyvetili gvaqvs mastan misamartic ar vicit sad aris rogor gauketo bavhvebs pasporti mamis nebartvis garehe da wamoviyvano hemtan sacxovreblat 1 tvea dedahemtan imyofebian da hven arasodes davhorebivart ertmanets da exla es dahoreba mtkivneulia hventvis.

  პასუხი
 296. Gamsrjoba maqvs aseti kitxva var qorwinebashi magram arvcxovrobt ertad myavs meore ojaxi da arician rom xelimaqvs pirvel meuglestan mowerili.var ormxrivi moqalaqe 2008wlidan oridgea momivida sms moxsnilivar registraciidan amitom ojaxshi unda chavewero iq tuiqneba problema amastan dakavshirebit anu arminda gaigon es ambavo ojaxma.tu aranairad ariqneba es naxsenebii gtxovt mipasuxot

  პასუხი
 297. Gamarjobat ojaxshi mudam chxubia da kamati mshoblebs arundat meda chemi shvili amattanrom vcxovrobt wasasvleli armqvs da idzulebuli var shvilis gamo gavudzlo yvelapers tavshesapari tuaris martoxela dedebis sadmea raime daxmareba tuarsebobs mirchiet rame gmadlobt

  პასუხი
 298. ცოლს ვაგდებ სახლიდან და არ მიდის ამ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გაკეთდეს.

  პასუხი
 299. Gamarjoba. Eseti sitvaciaa maqvs, var 19 wlis bichi daojaxebuli da 2 tveshi velodebi shvils. Pataraobidan moyolobuli deda Sul cud sitvaciashi mamyofebda rtymeva Galaxva dzaladoba rogorc fiizikurad ise fsiqologourad, 16 wlis asakshi saxlidan gamagdo mere saxshi damabruna mere ramodenime xanshi isev gamagdo da isev damabruna 18 wlis asakshi da jarshi kontraqtze wavedi 10 tve vikavi, mshoblebi ganqorwinebulebi Arian Bina dedachemis saxelzea mxolod isic mamachems mktyuebit gadaaformebina, wamovedi jaridan saxshi moved ramodenime tveshi davojaxdi 19 wlis asakshi, saxshi daiwyo chxubi isev dedachemma da gamogvagdo saxlidan me da chemi coli da axla shvils velodebi ra gavaketo rogor moviqce nutu armaq s Imis ufleba rom chemi binidan raime sarge Eli vnaxo da sadme vicxovrot????! Dam3xmare gtxovot rogor moviqce

  პასუხი
 300. gamarjobat! Erti shekitxva maqvs;var emigranti, ucxo qveynis moqalaqe,maqvs tu ara ufleba gavxde chemi mshoblebis tanamesakutre udzrav qonebaze,radgan jerjerobit ar maqvs ormagi moqalaqeoba?Winaswar did madlobas mogaxsenebt.

  პასუხი
 301. Gamarjobat!
  mainteresebs sazgvargaret ari meugle minda alimentis dakisreba da aris shesadzlebeli sazgvargaret myofi mamistvis alimentis dakisreba? Sasamartlo daakmayofilebs chems motxovnas? Shetanxmebas azri araaqvs..davakisro minda sasamartos gadawyvehilebit! Gmadlobt winaswar

  პასუხი
 302. გამარჯობა.ასეთი კითხვა მაქვს.აქვს თუ არა უფლება მღვდელს მონათლოს ბავშვი თუ ერთ-ერთი მშობელი არ არის თანახმა.

  პასუხი
 303. მაინტერესებს შვილები ჩემს გვარზე გადმოსაყვანად რა არუს საჭირო თუ ბავშვები მამის გვარზე არიან იქნებ დამეხმაროთ ვინმე ამ საკითხში

  პასუხი
 304. გამარჯობათ გთხოვთ დამეხმაროთ ვარ არარეგისტრირებული ქორწინებაში ყოფილი მეუღლე პატიმარია ვისწავლე და სწავლის კვალიფიკაცია ასამაღლებლად მინდა წასვლა საზღვარგარეთ სასამართლოს პროცესში ყოფილმა მეუღლემ ბავშვზე მოხვედრით მითხრა რომ ბავშვი მისი არ იყო მე ბავშვის გვარის აგება მინდა როგორ ავიღო გვარი ბავშვის მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 305. gamarjoba.myavs 6wlis shvili araregistrirebul qorwinebashi var 8 welia..qmris bina gayidulia .da me da chemi shvili vart chawerilebi deidis saxlshi me daaxloebit 6 welia da bavshvi 6weli maqvs tu ara upleba movitxovo chveni wili?

  პასუხი