კითხვა-პასუხი: მემკვიდრეობა

პასუხგაცემული კითხვების მეორე ნაწილი:

კითხვა: მშობლების გარდაცვალებიდან გავიდა 6 თვეზე მეტი. ნოტარიუსმა უარი გვითხრა მემკვიდრეებად ცნობაზე იმ მოტივით, რომ ვერ წარვუდგინეთ ქონების ფაქტიურად ფლობის დამადასტურებელი (მაგ. ელენერგიის გადახდის ქვითარი) საბუთი,ხოლო მშობლის მიერ დატოვებული ანდერძი მხედველობაში არ მიიღო. რამდენად სწორია ნოტარიუსის გადაწყვეტილება.გმადლობთ.

პასუხი: მოგესალმებით!
ანდერძის არსებობის შემთხვევაში სწორედ მოანდერძის მიერ მასში გამოხატული ნებაა გადამწყვეტი. შესაძლოა, ნოტარიუსმა სწორედ ანდერძის ნამდვილობაში შეიტანა ეჭვი. ასეთ შემთხვევაში მისი მოთხოვნა სამართლიანია.
შეგიძლიათ, მიმართოთ სხვა ნოტარიუსს. თუკი ანდერძის ნამდვილობას ვერ დაადასტურებთ, ასეთ შემთხვევაში მართლაც მოგიწევთ რაიმე გზით დაამტკიცოთ, რომ თქვენ – მემკვიდრეები ნამდვილად ფაქტობრივად ფლობთ სამკვიდროს.

კითხვა: gamarjobat.gtxovt mipasyxod mwoblebis gardacvalebis wemdeg davrzit 5 wvili 1 ti ynar wezgydylia 4 xi daozaxebyli, amzamad erti da zxovrobs mwoblebis datovebyl binawi romelic isakytrebs mtel binas piradad mesakytred ar mcnobs weyzlia bina daisakytros sajaroreestrit ty zemi tanxmoba ar ikneba notariysid damtkicebyli mimarta sajaro reestrs da itxovs mesakytreobas sajaro reestris amonaceri pasportis ali caradgina arc erti dis tanxmoba ar akvs madlobt tkven vici gamcemt pasyxs rogor movikce

პასუხი: მოგესალმებით!
როგორც წინა კითხვების პასუხებშიც აღვნიშნე, მშობლების გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრედ ითვლება ყველა შვილი, თუკი არ არსებობს ანდერძი. სამწუხაროდ, არ მიკონკრეტებთ, თქვენმა მშობლებმა ანდერძი დატოვეს თუ არა, მაგრამ ვვარაუდობ, რომ არა. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია, სამკვიდრო მიიღოთ ყველამ – მათ შორის უნარშეზღუდულმა მემკვიდრემაც, თუმცა, აუცილებელია, მიმართოთ სასამართლოს და რომელიმე თქვენგანმა საკუთარ თავზე აიღოთ მისი მეურვეობა ან მზრუნველობა.
ახლა რაც შეეხება თქვენი დის მიერ საჯარო რეესტრში ბინის დარეგისტრირებას: გარდაცვლილი მშობლების სახელზე გაფორმებული ქონების მემკვიდრის – ამ შემთხვევაში თქვენი დის – სახელზე დასარეგისტრირებლად აუცილებელია სამკვიდრო მოწმობის არსებობა, რომელიც გაიცემა მემკვიდრეზე ნოტარიუსის მიერ. ამ მოწმობის გარეშე საჯარო რეესტრი ბინას მემკვიდრის საკუთრებად ვერ დაარეგისტრირებს.
თქვენ აუცილებლად უნდა გაარკვიოთ, მიმართა თუ არა თქვენმა დამ ნოტარიუსს და აქვს თუ არა მის მიერ გაცემული სამკვიდრო მოწმობა. როგორც წესი, ნოტარიუსები აუცილებლად ამოწმებენ, არიან თუ არა სახეზე სხვა მემკვიდრეები და თუ არიან, ნამდვილად ამბობენ თუ არა უარს მემკვიდრეობაზე. შესაბამისად, თუკი თქვენს დას რაიმე გზით უკვე აქვს სამკვიდრო მოწმობა (შესაძლოა, ნოტარიუსს დების არსებობის შესახებ არ აცნობა), ხოლო თქვენ არა, შეგიძლიათ, მიმართოთ ნოტარიუსს და განაცხადოთ, რომ მემკვიდრეები თქვენც ხართ და სამკვიდროზე უარი არ გითქვამთ.
თუკი რაიმე კითხვა კიდევ გაგიჩნდებათ, აუცილებლად მომწერეთ!

კითხვა: გამარჯობათ. მაინტერესებს, თუ მამკვიდრებელს არ კავს შვილები და მეუღლე; პირველი რიგის მემკვიდრედ ვინ ითვლება. აქბს ანდერძი დატოვებული , სადაც მემკვიდრეები არიან მისი დის შვილები. და კავს ცოცხალი და არ ყავს ანდერძში მიოხსენიებული. აქვს თუ არა უფლება მის დას მემკვიდრეობაზე.

პასუხი: გამარჯობა!
თუ ანდერძი არსებობს, მაშინ პრიორიტეტი ანდერძს ენიჭება, შესაბამისად, მემკვიდრეებად დისშვილები ჩაითვლებიან. რაც შეეხება დას, მას მემკვიდრეობაზე უფლება არ აქვს.

კითხვა: გამარჯობათ. ვცხოვრობ საკუთარ სახლში თბილისში. ეს სახლი იკო ცჰემი დედამთილის სახელზე. დედამთილი 22 წელია გარდაიცვალა. გარდაცვლილი მყავს მეუღლეც. სახლი არ არის საჯარო რეესტრში გატარებული. ყველა საბუთი მაქვს წესრიგში. საჯაროში მივიტანე საბუთები და მითხრეს, რომ მაკლია მემკვიდრეობის ცნობა. ვინ მაძლევს ამ ცნობას? ნოტარიუსი? ჯერ უნდა გავხდე მემკვიდრე და მერე მესაკუთრე?

პასუხი: გამარჯობა!
აუცილებლად მიმართეთ ნოტარიუსს, აუცილებელია თქვენი გარდაცვლილი მეუღლის დედის ანუ თქვენი დედამთილის მემკვიდრედ ცნობა, ხოლო შემდეგ თქვენი – თქვენი მეუღლის მემკვიდრედ. ამის შემდეგ ნოტარიუსი გასცემს სამკვიდრო მოწმობას, რომლის საფუძველზეც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო დაგარეგისტრირებთ, როგორც მესაკუთრეს.

კითხვა: ბინის მესაკუთრის გარდაცვალების შემდეგ (მამის) ბინა მემკვიდრეებზე როგორ ნაწილდება? მემკვიდრეები არიან დედა, ორი ქალიშვილი და ვაჟი. მაინტერესებს მემკვიდრეობა თანაბრად ნაწილდება თუ რაიმე პროცენტული განაცილებაა?

პასუხი: თუ მამკვიდრებელს ანდერძი არ დაუტოვებია, ზოგადი წესია, რომ მემკვიდრეებს შორის ქონება ნაწილდება თანაბრად. თქვენს მიერ ჩამოთვლილი მემკვიდრეები არიან პირველი რიგის მემკვიდრეები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითოეულ მათგანს ქონებაზე თანაბარი უფლება აქვს. აუცილებელია, რომ მემკვიდრეებმა სამკვიდრო მოწმობის ასაღებად მიმართონ ნოტარიუსს.

კითხვა: სლავა შურპას,რომელსაც ქონდა საცხოვრებელი სახლი გარდაიცვალა,მას დარჩა ერთადერთი მემკვიდრე -მეუღლე.მეუღლეს არ მიუმართავს სანოტარო ორგანოსთვის მოწმობის მისაღებად.მეუღლეც გარდაიცვალა და სამკვიდროზე პრეტენზია განაცხადეს სლავას ძმამ და დამ.
ვინ უნდა მიიღოს სამკვიდრო???

პასუხი: მოგესალმებით!
ეს ის შემთხვევაა, როცა საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
გარდაცვლილის მეუღლე რასაკვირველია, არის კანონიერი მემკვიდრე, მაგრამ თუკი მას უძრავი ქონება არ დაურეგისტრირებია თავის სახელზე, ეს საქმეს გაართულებს. კითხვიდან გამომდინარე, ვერ ვხვდები, ვის აქვს ამჟამად პრეტენზია გარდაცვლილი ქალბატონის მემკვიდრეობაზე.
სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს იმ შესაძლებლობას, რომ მემკვიდრემ სამკვიდრო მიიღოს ფაქტობრივად, ნოტარიუსისათვის მიმართვის გარეშე, მაგრამ არცთუ იშვიათად, ამის დამტკიცება პრობლემას წარმოადგენს ხოლმე.
ჩემი ვარაუდით, ამ მწირი მოცემულობიდან მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ თუკი მემკვიდრეობა კვლავ ბატონი შურპას სახელზეა დარეგისტრირებული, საკითხი დიდი ალბათობით, მისი დისა და ძმის სასარგებლოდ გადაწყდება, რომლებიც მისი მეორე რიგის მემკვიდრეები არიან.
უფრო კომპეტენტური და ამომწურავი პასუხისათვის მიმართეთ ნოტარიუსს, რომელიც დაწვრილებით გაეცნობა საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს და შესაბამისად, განსაზღვრავს, თუ ვისზე უნდა გაიცეს სამკვიდრო მოწმობა.

კითხვა: გთხოვთ გამიშინაარსოთ სამოქალაქო კოდექსის 1314-ე მუხლი.

პასუხი: სამოქალაქო კოდექსის 1314-ე მუხლი: მემკვიდრეობის უფლების დაკარგვა ხელს არ უშლის ნათესავების მემკვიდრეობას წარმომადგენლობის უფლებით.
ამ მუხლის დანიშნულება იმაში მდგომარეობს, რომ მემკვიდრეს, რომელიც უღირს მემკვიდრედ იქნა ცნობილი, უფლება აქვს, იყოს სხვა მემკვიდრეების წარმომადგენელი. მაგალითად, თუკი მამკვიდრებელმა უღის მემკვიდრედ ცნო შვილი და სამკვიდროს გახსნის მომენტისათვის ეს პიროვნება ცოცხალი აღარ არის, უღირსი მემკვიდრედ ცნობილი პიროვნების შვილს ანუ მამკვიდრებლის შვილიშვილს მაინც აქვს უფლება იყოს მემკვიდრე.

კითხვა: პაპაჩემს ქონდა სახლი, რომელშიც დაახლოებით 21 წელი ცხოვრობდა და რომელსაც მხოლოდ ჩემი ოჯახი უვლიდა (ანუ 1 შვილი 3 ძმიდან). გარდაცვალების შემდეგ დანარჩენმა ძმებმაც მოინდომეს სახლის მისაკუთრება და ერთერთი მათგანი შესახლდა კიდეც.. საქმე ისაა რომ ეს სახლი არ არის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული საჭირო წესით და არც არანაირი ანდერძი არ არსებობს, ყოველ შემთხვევაში წერილობითი, მაგრამ ყელასთვის ცნობილი იყო რომ სახლს მე მიტოვებდა, მის შვილიშვილს და სამწუხაროდ ვერ მოასწრო ანდერძის დაწერა.. არ მინდა დავის საგანი გავხდე უბრალოდ მაინტერესებს რა და როგორ მოხდება ამ შემთხვევაში. თან სამწუხარო ისაა რომ მამაჩემს არ სურს მოთხოვნა, რადგან არ უნდა ძმებს აწყენინოს.. მე რა შემიძლია გავაკეთო ?

პასუხი: მოგესალმებით!
უპირველეს ყოვლისა, გარდაცვლილის შვილებმა აუცილებლად უნდა მიმართონ საჯარო რეესტრს, რათა გაირკვეს, თუ ვის სახელზეა სახლი რეგისტრირებული და თუ რაიმე პრობლემაა, იქვე აგიხსნიან, როგორ მოიქცეთ. ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტული პასუხის გაცემა არ შემიძლია, რადგან ყველაფერი კონკრეტულ გარემოებებზეა დამოკიდებული.
რაც შეეხება მემკვიდრეობას, იგი თანაბრად ეკუთვნის გარდაცვლილი მამკვიდრებლის შვილებს, ვვარაუდობ, რომ მეუღლე ცოცხალი აღარ არის. მიუხედავად იმისა, სიცოცხლეში რა ფორმით გამოხატა აწ გარდაცვლილმა მამკვიდრებელმა ნება, რომ სახლი თქვენთვის დაეტოვებინა, ამას მნიშვნელობა ნამდვილად ვეღარ ექნება. მემკვიდრეობის საკითხისას გადამწყვეტია ანდერძი, ხოლო მისი არარსებობის შემთხვევაში – კანონით დადგენილი რიგითობა. ამ რიგითობის მიხედვით, სახლი თანაბრად ეკუთვნის მამკვიდრებლის შვილებს, ხოლო თქვენ, როგორც შვილიშვილს, ამჯერად მემკვიდრეობაზე უფლება არ გაქვთ.
რაც შეეხება რეგისტრაციას და სამკვიდრო მოწმობის აღებას, აუცილებლად დაგჭირდებათ ნოტარიუსის კონსულტაცია და საჯარო რეესტრისათვის მიმართვა.
მადლობა შეკითხვისთვის…

კითხვა: გამარჯობათ! უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა, რომ გვითმობთ ყურადღებას! :) მაინტერესებს შემდეგი: 12 წლის წინ გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე, მაშინ ერთად ვცხოვრობდით მის მშობლებთან და ძმასთან, ბინა პრივატიზებულია მამამთილის სახელზე, სამემკვიდრო მოწმობა არ ამიღია, აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა მომავალში? და კიდე ერთი შეკითხვა, რა წილი გვეკუთვნის მე და ჩემს სრულწლოვან შვილს, თუკი მამკვიდრებელი არ დატოვებს ანდერძს?და თუკი ის ანდერძს დატოვებს ჩემს შვილძე, აქვს თუარა უფლება მაზლს მოითხოვოს რაიმე წილი?მგონი სავალდებულო წილი ქვია.აქვს თუარა უფლება მას, ეს სავალდებულო წილი მოითხოვოს მამამისის სიცოცხლეშივე?

პასუხი:

გამარჯობა!
თქვენი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ თეორიულად მემკვიდრეებად ითვლებით: თქვენ, როგორც მეუღლე, შვილი და თქვენი მეუღლის მშობლები. როგორც მივხვდი, მემკვიდრეობის მისაღებად არავისთვის მიგიმართავთ. ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ მამამთილის სახელზე დარეგისტრირებული უძრავი ქონება ვერ ჩაითვლებოდა იმ ქონებაში, რაც თქვენი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ გეკუთვნოდათ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თქვენი მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ სამკვიდრო ქონებად ითვლება მხოლოდ ის ქონება, რომელიც მის სახელზე იყო რეგისტრირებული.

რაც შეეხება თქვენი და თქვენი შვილის კუთვნილ მემკვიდრეობას, ალბათ, მამკვიდრებელში მამამთილს გულისხმობთ. თუკი მამკვიდრებელი ანდერძს არ დატოვებს, ასეთ შემთხვევაში მემკვიდრეებად ჩაითვლებიან მისი შვილი (ანუ თქვენი მაზლი) ან შვილები და მეუღლე (ვვარაუდობ, რომ მშობლები გარდაცვლილები არიან). ასეთ შემხვევაში სამკვიდრო ქონება მათ შორის თანაბრად განაწილდება.

თუკი თქვენი მამამთილი ანდერძს თქვენი შვილის სახელზე დატოვებს, ასეთ შემთხვევაში უპირატესობა ანდერძს მიენიჭება. თქვენი მაზლის მიერ სავალდებულო წილის მოთხოვნის შემთხვევაში მას შესაძლოა, მიეკუთვნოს იმ წილის ნახევარი, რაც ანდერძის არარსებობის შემთხვევაში ერგებოდა (იხ. წინა აბზაცი).

უფრო დაწვრილებით სავალდებულო წილის შესახებ იხილეთ აქ – https://temidas.wordpress.com/2011/03/28/savaldebulo-wili/

სავალდებულო წილის მოთხოვნა მამკვიდრებლის სიცოცხლეში დაუშვებელია, ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა მოთხოვნის, რაც მემკვიდრეობასთანაა დაკავშირებული.

კითხვა: gamarjobat .mainteresebs bina vis ekutvnis tu mama gardacvlili myavs da dedachemtan opicialurad ganqorwinebulia.myavs erti dzma.bina marto chven orze iyopa?

mamachemis deda rusethia dzma ki dagupuli yavs.am shemtxveveshi marto me da chemi dzma vrchebit memkvidreebad???? dedachems ekutvnis tu ara rame wili.

პასუხი: მოგესალმებით!
კანონით პირველი რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან მამკვიდრებლის შვილები, მეუღლე და მშობლები. აღნიშნული ბინა რომ სამკვიდრო ქონებაში ჩაითვალოს, გარდაცვალების მომენტისათვის რეგისტრირებული უნდა ყოფილიყო მამათქვენის სახელზე და ასეთ შემთხვევაში იგი გაიყოფა თქვენს, თქვენს ძმასა და მამათქვენის მშობლებს შორის. სამწუხაროდ, არ აღნიშნეთ, ისინი ცოცხლები არიან თუ არა. თუ მამათქვენის მშობლები ცოცხლები იყვნენ მისი გარდაცვალების მომენტისათვის და მხოლოდ შემდეგ გარდაიცვალნენ, შეიძლება მემკვიდრეებად ჩაითვალონ მამათქვენის დები და ძმები, როგორც გარდაცვლილი მშობლების მემკვიდრეები.

დედათქვენს ამ შემთხვევაში წილი არ ეკუთვნის, ამ შემთხვევაში მემკვიდრეებად ჩაითვლებით თქვენ, თქვენი ძმა და მამათქვენის დედა. მემკვიდრეობის მისაღებად უნდა მიმართოთ ნოტარიუსს.

ბინის გაყიდვა რომ შეძლოთ, ჯერ უნდა მიმართოთ ნოტარიუსს და მიიღოთ სამკვიდრო მოწმობა, ამის შემდეგ დაარეგისტრიროთ უძრავი ქონება საჯარო რეესტრში რომელიმე მემკვიდრის სახელზე ან თქვენ, თქვენი ძმა და მამათქვენის დედა შეიძლება დარეგისტრირდეთ როგორც თანამესაკუთრეები – ეს თქვენს შეთანხმებაზეა დამოკიდებული. ამის შემდეგ მესაკუთრეებს უფლება აქვთ განკარგონ ქონება ისე, როგორც სურთ.

კითხვა: დიდი მადლობა ძალიან და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს.ასეთი პრობლემა შეიქმნა,ბებიამ უნდა გადაიფორმოს თავის სახელზე მისი გარდაცვლილი მეუღლის,ანუ ბაბუაჩემის სახლი.რის შემდეგაც გაყიდვას აპირებს.ნოტარიუსმა მოთხოვა მას შვილების დაბადების,ქორწინების მოწმობის ასლები და კიდევ საბუთები,ზუსტად არ ვიცი.როცა ერთ-ერმა შვილმა გაიგო იმის შესახებ,რომ სახლი უნდა გაყიდონ,საბუთების გაცემაზე უარს ამბობს თუ გაყიდვის შემდეგ თანხის ნაწილს არ მიცემენ.რას მეტყვით,სამართლიანია თუ არა მისი მოთხოვნა? 

პასუხი: გარდაცვლილი ბაბუათქვენის ანუ მამკვიდრებლის პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან მისი მეუღლე – ბებიათქვენი და აგრეთვე შვილები. შესაბამისად, შვილებს აქვთ უფლება, მოითხოვონ სამკვიდრო ქონებიდან სამკვიდრო წილი. შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თუკი საკითხი მორიგებით გადაწყდება. ქონების გაყოფასთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ საკითხებზე კონსულტაციისთვის მიმართეთ ნოტარიუსს.

კითხვა:

204 thoughts on “კითხვა-პასუხი: მემკვიდრეობა

 1. გამარჯობათ, მაინტერესებს როდესაც ქონება არის სახელმწიფო საკუთრება, რადგან ადრე ვერ მოხდა მისი პრივატიზება, და დღეს დღეობით არსებობს ამონაწერი სადაც მესაკუთრე – სახელმწიფოა, ამ ბინაში ორმოცდაათი წლის წინ ჩაწერილები იყვნენ ცოლ–ქმარი, რომლებმაც ეს ბინა მიიღეს სახელმწიფოსგან, ცხოვრობდნენ ამ ბინაშ, შემდგომ ერთ–ერთმა მეუღლემ დატოვა ანდერძი, სადაც მითითებული იყო მთელი ქონების მესაკუთრე მისი შვილი “ბიჭი”, მას ასევე ყავდა შვილი – “გოგო” , მაგრამ მასზე ანდერძში არაფერია ნათქვამი, ანდერძით მემკვიდრე გარდაიცვალა, მას ჰყავს ერთი შვილი და უნდა მიიღპს მამის ქონება და რა უნდა გააკეთოს?

  პასუხი
  • ე.წ. “სახელმწიფო ქონება”, როგორც თქვენ უწოდებთ, შესაძლებელია გადაფორმდეს მემკვიდრეებზე. უპირველეს ყოვლისა, დასადგენია, მიიღო თუ არა ანდერძით მემკვიდრემ სამკვიდრო და შესაბამისად, აქვს თუ არა მის შვილს უფლება გარდაცვლილი მამის ქონებაზე. უმჯობესია, მიმართოთ ნოტარიუსს, რათა დეტალური ინფორმაციის ნაკლებობის გამო მცდარი პასუხი არ გაგცეთ.

   პასუხი
   • გამარჯობა მაინტერესებს როდესაც ბინა არის ერთ ადამიანზე პრივატიზებული ,ამ შემთხვევაში თუ აქვს უფლება მშობელს ან დედმამიშვილი წილის მოთხოვნის უფლება.

 2. გამარჯობა მაინტერესებს თუ პირები 25წელი ცხოვრობდნენ ერთად ეწეოდნენ საერთო მურნეობას ყავდათ შვილი მაგრამ არ იყვნენ რეგისტრირებულ ქორწინებაში ერთ ერთ მეუღლეს შეუძლია თუ არა მოითხოვოს წილი სამკვიდროდან

  პასუხი
  • Dzalian gtxovt mipasuxot myavs mama cocxali romelzec aris daregistrirebuli miwa saxlit man orive shvils mogvca naxevar naxevari wili tumca sityvierad ar miformebs chem wil amasobashi chemi dzma magdebs saxlidan da yvelafers aketebs rom sruli mesakutreoba moipovos mamis sicocxleshi ra gavaketo?

   პასუხი
 3. myavs erti shvili da meuglestan gashorebuli var, chems shvilze meurveoba agebuli akvs mamachems, romeltanac xshirad konflikti makvs da ertmanets ver veguebit, imukreba miliciis dzalit saxlidan gasaxlebaze, da bavshvis mamastan wayvanit……. aakvs amis upleba? da sheidzleba shvilis saxlidan gasaxelab?

  პასუხი
 4. მოგესალმებით! თუ დედას სურს ბავშვის თავის გვარზე გადაყვანა და მამა უარზეა რა შეიძლება გაკეთდეს რომ დედის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს.

  პასუხი
 5. გამარჯობათ. ასეთი კითხვა მაქვს. მამისგან მივიღე საჩუქრად 2 უძრავი ქონება. გაფორმდა ჩუქების ხელშეკრულების საფუძველზე რეესტრში 5 წლის წინ. მამა გარდაიცვალა. ჩემ დედმამიშვილს ამ საკუთრებაზე მოთხოვნის უფლება თუ აქვს კანონით ?. გმადლობთ.

  პასუხი
  • Gamarjobat deda axli mkvdaria da chem dishvils chemda daukitxavad gaskets naskidloba ise ar ukitxia privatizebashi monacileoba migebuli mak chema eshveleba Fremont da moval da rac shemezlo gaukete da bavshvebi ro cavidnen saxlidan evropashi tolvilad chabardnen amatma ixeltes drop da bebia caikvanes da 6 tveshi naskidloba gaketeba me evropashi var arc sikvdili gamagebies da arc araferi jer ormocic ar ari gasyli unda chamovide da ra shemizlia gavaketo madloba.

   პასუხი
 6. თუ სამკვიდრო მოწმობა უკვე გაცემულია შეიძლება თუ არა მისი გაუქმება ან გადაკეთება? ან შეიძლება თუ არა სამკვიდროს გაცემის შემდეგ თქვას უარი მემკვიდრემ ქონებაზე სხვა ოჯახისწევრის სასარგებლოდ?

  პასუხი
  • სამკვიდრო მოწმობა რატომ უნდა გადაკეთდეს, თუკი მიღებულია ყველა ზომა არსებული მემკვიდრეების ინფორმირებისა და მოძიებისათვის და კანონით დადგენილი წესით და სწორი ფორმით არის გაცემული?
   მემკვიდრემ, თუკი მიღებული ქონების სხვა პირზე გადაცემა უნდა, ძალიან მარტივად შეიძლება აჩუქოს თავისი ქონება, ვისაც სურს.

   პასუხი
 7. გამარჯობათ! დამწვარი სახლი წარმოადგენდა ორი პირის წილად თანასაკუთრებას. ერთ-ერთი გარდაიცვალა, ხოლო მის შვილს ეს სახლი გადაფორმებული არა აქვს. მეორეს პირს სურს ამ სახლის აღდგენა და ესაჭიროება თანამესაკუთრის თანხმობა, თუმცა ეს პირი უსასხრობის გამო უარს აცხადებს სახლის გადაფორმებაზე. მაინტერესებს, ამ მშემთხვევაში, ვალდებულია თუ არა ეს პირი გადაიფრომოს სახლი და მისცეს თანხმობა?

  პასუხი
 8. გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ მიპასუოთ! დედას ყავს 2 შვილი და ამბობს რომ სახლსში არყავს თავისთან ჩაწერილი, არამიდ ბავშვები მიწერილები არიან. სახლის მფლობელი თავად დედაა, ამ შემთხვევაში დედამ რომ თქვას არმვაძლევ ჩემს შვილებს სახლსო კანონი ვის უფლებას დაიცავს?

  პასუხი
  • ვერ მივხვდი თქვენს შეკითხვას. რას ნიშნავს ჩაწერილი ან მიწერილი? ჩაწერის ინსტიტუტი დიდი ხანია, გაუქმებულია. რაც შეეხება “არ ვაძლევ ჩემს შვილებს სახლსო”, დედა არ არის ვალდებული, სიცოცხლეში გადასცეს ვინმეს თავისი საკუთრება (თუკი ეს სახლი ასეთია). სამკვიდრო ქონებაზე საუბარი შეიძლება მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში, კონკრეტულ მისამართზე რეგისტრაციის ფაქტს არავითარი მნიშვნელობა აქვს.

   პასუხი
 9. ნოემბერში გარდამეცვალა დედა, ვართ ორი და, ბინა დარეგისტრირებული საჯარო რეესტრში, და დედაჩმს ნოტარიუსთან გაკეთებული აქვს ანდერძი ორთავე შვილზე, სადაც უწერია, რომ მის ქონებას, უყოფს ორთავეს თანაბრად. წილის გაყოფის შემთხვევაში, თუ მშობელმა, ერთი გაამზითვა (ავეჯით და ყველაფრით), ამ შემთხვევაში, როგორ ხდება, ჩვენი ბინის მემკვიდრეობის გადაფორმება, და შემიძლია თუ არა მე მხოლოდ ჩემი წილი გადავიფორმო, და რა თანხა ჯდება? წინასწარ გიხდიტ მადლობას! 🙂

  პასუხი
  • var gashorebuli meugles da myavs srulwlovani shvili.chemma dedamtilma gadaiporma tavis saxelze saxli meuglis gardacvalebis shemdeg,saxli shedgeboda 2 nawilad da iyo meore nawilis mplobelis saxelze.exla unda rom gayidos saxli.aqvt tu ara chem shvils upleba moitxovos wili gayiduli tanxidan?an saertod ra uplebebi aqvs?chem meugles yavs kide dedmamishvili.

   პასუხი
 10. გამარჯობა,
  მაინტერესებს, ანდრეძით დატოვებულ ბინაზე რა გადასახადი უნდა გადაიხადოს მემკვიდრემ, თუკი ის არ აპირებს ბინის გაყიდვას ან გაჩუქებას?
  და თუ გასხვისებას აპირებს, მაშინ ბინის ღირებულების რამდენი პროცენტის გადახდა უწევს?
  მადლობა

  პასუხი
 11. გამარჯობათ, მამკვიდრებელმა სიკვდილამდე ერთი წლით ადრე ჩუქების ხელშეკრულებით, მაჩუქა ავტომობილი, შემდგომ მამკვიდრებელი გარდაიცვალა. მაინტერესებს ჩაითვლება თუ არა სამკვიდროში ეს ავტომობილი, მეც წამოვადგენ მამკვიდრებლის მემკვიდრეს და კიდევ ორი მემკვიდრე. მადლობთ.

  პასუხი
 12. გამარჯობათ, ბინა არის ბებიის სახელზე მინდა გადმოვიფორმო ანდერძი მაქვს, როგორ უნდა მოვიქცე?

  პასუხი
 13. gamarjobat gvakvs saxli da aris hems mamamtilze gapormebuli da gvinda gadmoipormos hemma meuglem magram gvedaveba misi dzma anu hemi mazli memkvidreoba mas vadagasuli akvs mamamtili gardaicvala 1992 celshi rogor unda movikcet am shemtxvevashi faktobrivi flobit saxli vart hven

  პასუხი
 14. გამარჯობათ.
  გვაქვს სახლი,ბებიას და ბაბუას ყავთ 3 შვილი. (1 გოგო და 2 ბიჭი) ბაბუას გარდაცვალების შემდეგ (6 თვის ვადა იწურებოდა), ერთ ძმაზე გაიხსნა სამემკვიდრეო ხაზი,მეორე ძმა კი არის გაშვილებული, (საბუთებით), მაგრამ ჩვეულებრივ აღნიშნულ სახლში ცხოვრობს.ბინა ანდერძით ეკუთვნის გოგოს (მამიდას) და გვსურს სახლის განაწილება სამივე შვილზე..ვიცი,რომ რადგან ანდერძი არსებობს,სახლის ძირითადი მფლობელი არის მამიდა.მაინტერესებს,გაშვილებულ შვილს აქვს თუ არა რამე უფლება წილი მოითხოვოს აღნიშნული ბინიდან და საერთოდ,როგორ შეიძლება მოიქცეს “გაშვილებული” შვილი..
  გმადლობთ

  პასუხი
 15. გამარჯობათ. გარდამეცვალა მეუღლე რომელსაც ბინა აჩუქა დედამისმა. რომელიც ამჯამად ცოცხალია. არსებობს ნაჩუქრობის ხელშეკრულება. მეკუტვნის ტუ არა ეს ბინა მემკვიდრეობით.

  პასუხი
 16. გამარჯობათ რაიონში გვაქ ბინა ბებიის სახელზე იყო და მამას დაუტოვა ანდერძით მაგრამ არ გადაუფორმებია ისე დაიგუპა სეუდზლია თუ არა დედამ გადაიფორმოს თუ შვილების თნხმობაა საჭირო?

  პასუხი
 17. გამარჯობათ. მაინტერესებს როცა ანდერძით ორი თანაბარი მემკვიდრეა (ძმები) ,როგორ ხდება ბინის გადაფორმება მამის გარდაცვალები შემდეგ.

  პასუხი
 18. მოგესალმებით, 1 წლის წინ გარდამეცვალა მამიდა, ვცხოვრობ მის ბინაში, მე გარდაცვლილი მყავს მშობლები, არ მყავს და-ძმა მამიდაც არ იყო გათხოვილი, მამიდას გარდაცვალების შემდეგ არ მიმიმართავს ნოტარიუსისთვის რომ მემკვიდრეობა ამეღო, როგორც მითხრეს შეიძლება ბინა სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს. მაინტერესებს, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და რა უნდა მოვიმოქმედო რომ მერე პრობლემები არ შემექმნას, ან რა საბუთების შეგროვება დამჭირდება.გმადლობთ წინასწარ.

  პასუხი
 19. გამარჯობათ, არიან 2 და, დედამ სიცოცხლეში თვითონ თავისი თავი და უმცროსი გოგო თავის შვილებითურთ სახლის მესაკუთრეებად დაარეგისტრირა საჯარო რეესტრში.. ანდერი კი დატოვა ასეთი, რომ თავისი სახლი-კარმიდამო, გარდაცვალების შემდეგ, თანაბრად გადაუნაწილდეს ორივე შვილს. ეი.ი არსებობს დოკუმენტი. და ამგვარად ძალაშია ეს ანდერძი?

  პასუხი
  • თუ ანდერძი იმ ქონებაზეა რომელიც დედამ სიცოცხლეშივე უკვე ერთ შვილზე გააფორმა მაშინ ჩათვალეთ, რომ ეს ანდერძი ფარატინა ქაღალდია
   მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ იურიდიული კონსულტაციისათვის დარეკეთ 598 53 00 10

   პასუხი
 20. გამარჯობათ. ჩემი მდგომარეობა მინდა აგიხსნათ. 25 წლის ვარ. არასრულწლოვანი ვიყავი როდესაც ბაბუამ სახლი დამიტოვა ანდერძით. მაშინ ამისთის დიდი მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია. მახსოვს ნოტარიუსი მოვიდა,მოწმედ 2 მეზობელი და ჩემი მეორე ბაბუა მოიყვანეს და ანდერძი გააფორმეს. სახლი რათქმაუნდა ბაბუას სახელზე იყო, რამოდენიმე წელში გარდაიცვალა. და მას შემდეგ სახლი არავის სახელზე არ გადაფორმებულა.ახლა რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს,სახლს დედაჩემი მედავება. (ბაბუას ერთადერთი შვილი).არ ვიცი ის ანდერძი სად არის, დედას ქონდა შენახული. გთხოვთ მითხარით ან ანდერძი სად შეიძლება მოვიძიო, ან რა უფლებები მაქვს ამ შემთხვევაში? თავი როგორ დავიცვა ამ უსამართლობისგან?

  პასუხი
  • გამარჯობათ! მნიშვნელოვანია ანდერძი რომელ წელს დაიწერა 1997 წლამდე თუ მის შემდეგ. იმის მიხედვით გადაწყდება დედას რამე დარჩება თუ არა. ხოლო ანდერძი შეგიძლიათ მოიძიოთ სანოტარო პალატაში.

   მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ იურიდიული კონსულტაციისათვის დარეკეთ 598 53 00 10

   პასუხი
   • Gamargobt.me vcxovrob dedamtiltan.koveldge magdebs saxlidan.makvs tu ara upleba ik vicxovro.mcavs 2 shvili.madloba cinascar.p.s.da sad shemidzia mivigo dacvrilibiti informacia.larisa legava

 21. გამარჯობა,
  რამდენიმე კითხვა მაქვს და გთხოვთ მიპასუხოთ. დედაჩემი გააშვილა ბებიამ და 30 წლის მერე იპოვა..მე პატარა ვიყავი და ჩემს სახელზე დაწერა ანდერძი, ოფიციალურად არსად ვფიქსირდებით რომ მისი შვილი და შვილიშვილი ვართ ვინაიდან სოციალურად დაუცველის სტატუსის შეჩერება არ სურდა თავად, აღმოჩნდა რომ ჩემს უკითხავად ამოვუწერივარ ანდერძიდან და დის შვილებს და შვილიშვილებსაც პირდებათ მომხედეთ და დაგიმტკუცებთო..1. როგორი დოკუმენტი უნდა გაფორმდეს რომ ჩემს უკითხავად ვეღარ შეცვალოს გადაწყვეტილება? 2. თუ შესაძლებელია რომ სოციალურად დაუცველის სტატუსიც შეუნარჩუნდეს (ამას ასახელებს მიზეზად იმიტომ არ გწერთ ბინაში რომ მარტოხელას სტატუსით დახმარებას ვიღებო ) თუ შეიძლება მალე მიპასუხეთ, დიდი მადლობა წინასწარ.

  პასუხი
 22. მოგესალმებით.23დეკემბერს გარდამეცვალა დეიდაშვილი.იყო გათხოვილი და შვილი არ ყავდა.თავიდანვე მე ვყავდი შვილის ადგილას რადგან 25ცლით პატარა ვარ.ახლა ვარ 35წლის.ქმართან ხელი არ ქონდა მოცერილი და არც ჯვარი დაწერილი.ბინაშიც არავინ უწერია.გარდაცვლილი 7 წლიდან იზრდებოდა ბებო-პაპასთან და დედაჩემთან(დეიდასთან)მამამისგან მიტოვებული იყო.და თან7წლისა დაობლდა დედა (დეიდაჩემი)ავტოკცატასწროფაში დაიგუპა.გარდაცვლილი ცხოვრობდა დედის და ბებო-პაპას ნაყიდ ბინაში.მამისგან არანაირი წილი არ ქონია მიღებული და არც ქონიათ არანაირი ურტიერთობა.სანამ დაიგუპებოდა ნოტარიუს დაურეკა და უთხრა ჩემზე რომ ბინა დაეწერა.ნოტარიუსმა 3დღიანი რაგაც საბუთი დაცერა მშიო მარჩენლობის თუ სწორედ ვცერ.სიმსივნით იყო დავადებული და ეს საბუთი ის არისო რომ შენ უვლიო.სიკვდილის შემდეგ ავტომატურად შენიქნები მემკვიდრეო.მაგრამუცბად დაიგუპა და რაღაცა საბუთზე ხელი ვერ მოაცერა.ნოტარიუსი მეუბნება მემკვიდრე არახარო.დედმამიშვილიაო.ძმა ეხლა გავიგეთ ყავს ნახევარი რომელთანაც არანაირი ურთიერთობს არაქონიათ.ნოტარიუსი მეუბნება სახლი ძმას ეკუთნისი.საიდან ეკუთნის იმ სახლში არანაირი წილი არ მიუძგვით.დეიდაჩემის. ჩემი ბებო-პაპის ნაყიდი ბინა ვის უნდა დარჩეს მე ნამდვილ შვილიშვილს თუ.დეიდაჩემის ყოფილი ქმრის შვილს.გთხოვთ დამეხხმარეთ.

  პასუხი
  • მოგესამლებით, იმ ყოფილი მეუღლის შვილს დაბადების მოწმობაში თუ დედის გრაფაში არ უწერია თქვენი დეიდის სახელი და გვარი და ვერ დაადასტურებს რომ იგი ან შვილად აყვანილი ყავდა ან შვილი იყო მაშინ მას არ ეკუთვნის არანაირი წილი. მადლობათ.
   მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ იურიდიული კონსულტაციისათვის დარეკეთ 598 53 00 10

   პასუხი
 23. mamis gardacvalebis shemdeg tuki konebas gadaipormebs erti shvili shemdgomshi tu sheuclia gauketos chukeba tavis das, tu ikneba raime tanxa gadasaxadi sagadasaxadoshi?da ra drois ganmavlobashi sheuclia gaaketos chukeba?anu tu 2 clamde gaaketebs chukebas dzma daze ikneba sagadasaxadoshi raime gadasaxdeli tu ara@
  gmadlob

  პასუხი
 24. მოგესალმებიით: მაინტერესებს რა საბუთები ჩირდება ოჯახის ერთმა წევრმა მეორეს რომ ბინა გადაუფორმოს? და დაახლოვებით რა ვადაშია შესაძლებელი? წინასწარ გიხდით მადლობაას 🙂

  პასუხი
 25. გამარჯობათ გარდაიცვალა მამიდაჩემი რომელიც არ იყო გათხოვილი,არ ყავდა შვილები ქონდა საკუთარი ბინა მაგრამ წლების მანძილძე ცხოვრობდა ჩვენ ოჯახში ძმის,ჩემი და მამაჩემის (მე ძმისშვილი ვარ) სიცოცხლის ბოლო სამი წლის უმეტესობა გაატარა ავადმყოფ დასთან რომელსაც შვილიშვილები ყავდა დატოვებული და მათ მოვლაში ეხმარებოდა (მისი შვილი და რძალი უცხოეთში იყვნენ) ჩვენთან ხშირად ჩამოდიოდა და სააბოლოოდ ისევ ჩვენთან სურდა ცხოვრება როცა მისი დისშვილი ჩამოვიდოდა.სამწუხაროდ დაავადდა და მალევე გარდაიცვალა გარდაცვალებამდე სამი კვირით ადრე დამიბარა და გადმომცა საკუთარი ბინის გასაღები ჩამაბარა თავისი სახლი და მთხოვა რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ მის დაკრძალვაზეც მე მეზრუნა სამწუხაროდ ნოტარიულად არ დამიმოწმებია რადგან მეუხერხულა და ვფიქრობდი რომ კიდევ იცოცხლებდა. როდესაც ძალიან დამძიმდა ჩამოიყვანეს ჩვენთან უგონო მდგომარეობაში, ახლა როცა დავკრძალე და ორმოცმაც გაიარა რუსეთიდან ჩამოვიდა ბიძაჩემი და პრეტენზიას აცხადების ბინის მემკვიდრეობაზე, ამბობს რომ გარდაცვალებამდე მისმა დამ დაურეკა და სთხოვა ბინას მიმიხედეო, რაც არის ტყული რადგან სანამ მამიდაჩემი გონებაზე იყო ერთხელაც არ დაურეკავს და არ უთქვამს რომ გადაწყვეტილება შეცვალა, მაინტერესებს ამ შემთხვევაში, რა არის სამართლიანი და კანონოით ვის რა ერგება.

  პასუხი
 26. გამარჯობათ,ე.ი.ცოტა ხანის წინ გარდაიცვალა ბაბუა(6 თვე იწურება)მან ბინა მიიღო სახელმწიფოსგან,თუმცა პრივატიზირება არ გაუკეთებიათ,მხოლოდ არსებობს ორდერი სადაც იგი მეუღლესთან და შვილებთან ერთად წერია.ეხლა ერთ-ერთი შვილი ხსნის მემკვიდრეობას,მაინტერესებს რაზე იხსნება მემკვიდრეობა თუ რეალურად ბაბუას არ ჰქონდა გაფორმებული ბინა.საკამრისია ორდერის არსებობა მემკვიდრეობის გასახსნელად?არც ანდერძი არსებობს და არაფერი.

  პასუხი
 27. გამარჯობა.მიანტერესებს თუ სახლი ცოლის სახელზეა ქმრისგან ნაჩუქები გადაფორმებული და ამ ქმრის შვილს ოღონდ სხვა მეუღლისგან,აქვს რამე წილზე პრეტენზია ან უფლება რომ მოითხოვოს?თუნდაც ამ ქმრის გარდაცვალების შემთხვევაში რა უფლებები ვრცელდება იმ შვილზე რომ განმიმარტოთ ეს შეგიძლიათ?თან ის შვილი ამ სახლშია ჩაწერილი და ეს მას რამე უპირატესობას აძლევს და რა უპირატესობას?გმადლობთ.

  პასუხი
 28. გამარჯობთ, მაინტერესებს ვის ეკუთვნის ბანკში დარჩენილი ფული ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ? თუ მას დარჩა ცოლი, ორი შვილი და დედა, თუმცა დედამ ამ ფულის შესახებ არ იცის გარდაცვლილის სურვილიდან გამომდინარე.

  პასუხი
 29. გამარჯობა,
  მაინტერესებს თუ ვის ეკუთვნის ბებიის კუთვნილი მიწის ნაკვეთი (სახლი ნანგრევებია) დედის მხრიდან იმ შემთხვევაში თუ და-ძმებიდან ცოცხალია მხოლოდ ერთი (დედაჩემი). დედამ ეს მიწის ნაკვეთი გაყო შუაზე და მოგვცა მე და ჩემს ბიძაშვილს. გაფორმდა საბუთი მიწის ნაკვეთის მიღება-ჩაბარების აქტი (გაფორმებულია 1996 წელს) , რომელიც გაცემული ორი შვილიშვილის სახელზე. შესაძლებელია თუ არა დედამ მოითხოვოს ამ საბუთების გაუქმება და როგორც პირველი რიგის მემკვიდრემ მიწა მთლიანად გაიფორმოს თავის სახელზე. აქვთ თუ არა სხვებს რაიმე უფლება თუ პირველი რიგიის მემკვიდრეებიდან ცოცხალი მხოლოდ დედაა. და კიდევ რა არის საჭირო საჯარო რეესტრში გასაფორმებლად… ნოტარიუსის დამოწმებული სამკვირდო მოწმობა აუცილებელია?

  პასუხი
 30. მოგესალმებით, გწერთ ზუგდიდიდან, თუმცა რა მნიშვნე;ლობა აქვს. ჩემს აწ გარდაცვლილ მამას მფლობელობაში ჰქონდა მიწის ნაკვეთი, რომელიც მსურს დავიკანონო. ჩემს გარდა სხვა შვილი არ ჰყოლია მაგრამ საქმე იმაშია რომ მშობლები გაყრილნი იყვნენ და ვატარებ დედის გვარს. თვითონ მიწის ნაკვეთი რამდენი წელია მიტოვებულია და აღარავინ პატრონობს. ანუ მაინტერესებს რამდენად რეალურია რომ მამაჩემის მიწა ჩემს სახელზე გაფორმდეს და თუ შეიძლება დამაკვალიანეთ რა ეტაპების გავლა მომიწევს. წინასწარ უღრმეს მადლობას გიხდით. პატივისცემით, დავითი…

  პასუხი
 31. gamarjobat.mainteresebs im shemtxvevashi roca gardacvlils anderdzi ar qonda dawerili da meuglestan ganqorwineba qonda gaketebulii rogor sheudzlia shvilebs gadaipormon mamis qoneba da ra periodi daschirdeba amas tan ucxo qveynis moqalaqeeebi arian shvilebi gtxovt gacet pasuxi

  პასუხი
 32. გამარჯობათ შეიძლება რაღაც გკითხოთ? ძალიან მჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი …მამა გარდამეცვალა 5წლის წინ ბებომ გამომიცხადა რო ეს სახლი ბიძაშვილის იყო არადა მამაჩემს ეკუთვნოდა წესით ეს სახლი რადგან პატარა ძმა იყო … ეხლა ბებო გარდაიცვალა მანამდე უბრალოდ ვერ ვარკვევდი არასრულწლოვანი ვიყავი და არ მინდოდა დედას ენერვიულა .. მაინტერესებს ისე როგორ გადაიფორმეს რო მე არავის გავახსენდი როგორც მემკვიდრის შვილი სახლშიც ჩაწერილი ვიყავი და არავის არ უთქვამს ხელმოწერაა საჭირო ან ამოწერაზე ან გადაფორმების ნებართვაზეო ეხლა მაინტერესებს ან მიწები ან სახლი რომელიც მამას ეკუთვნოდა შეიძლება რო მოხერხდეს და ნაწილი მაინც დავიბრუნო?

  პასუხი
 33. მაინტერესებს მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევაში მეც მჭირდება შვილების თანხმობა სამემკვიდრეო მოწმობისთვის. მადლობთ

  პასუხი
 34. სამკვიდრო მოწმობაზე ნოტარიუსმა უარი უთხრა მემკვიდრეს სამკვიდრო მოწმობის გაცემაზე :
  1.ფაქტობრივი ფლობა არ დგინდებაო
  2.ნათესაური კავშირი არ დგინდებაო (ანუ გვარი აქ არასწორად შვილიშვილს )
  3.და ვერ დგინდებაო მამკვიდრებლის ქონებაზე უფლებებიო ( ანუ გვარი ცნობა დახასიათებაში სხვანაირად აქ მამკვიდრებელს)
  იცით რა მაინტერესებს ვიცირო სასამართლოს უნდა მივმართო იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტის დაასდგენად უბრალოდ ვერ ვხვდები ერთი განცხადებით უნდა მივმართო სამივე ფაქტის დასადგენად თუ თვითეულზე ცალცალკე უნდა დავწერო განცხადება “?

  პასუხი
 35. Gamarjobat.var anderzit memkvidre.bebiam sicocxleshi gayida saxli magram aranairi ramear mimigia.tanxebi miitvisa chemma dam.savaraudoa rogori gzit moawera bebiam xeli gayidvas radgan 95 iyo.erti welia gardaicvala.sachivari shevitane prokuraturashi tagliturad mitvisebis muxlit.dgemde jianurdeba saqme.erti tvea midis saqmis ganxilva.gtxovt mitxrat arsebul sakitxze gamcet pasuxi.mesajiroeba advokati da ra tanxebi dajdeba.maqvstu ara ufleba chem das davakisro yvela xarji.

  პასუხი
 36. მშობლები გარდამეცვალა. პრივატიზება გაკეთებულია მაგრამ საბუთი ვერ ვიპოვე. აღმიჩნდა რომ რაიონის საბუთები დამწვარია და არქივში არ არის. მივმართე გამგეობას და მეუბნებიან პარლამენტში განხილვაზეა კანონი რომ მოხდეს ახალი პრივატიზაცია მაგრამ კარგა ხანია პასუხი არ არის. მოდავე არა მყავს. რა ხერხს უნდა მივმართო საშიში ხომ არ არის. რეესტრიდან მივიღე პასუხი რომ ბინა არავის სახელზე არაა.

  პასუხი
  • 1979 წელს გარდაიცვალა მამა. ბინა დღემდე მის სახელზეა რა საბუთებია საჭირო და ვის მივმართოთ რომ ბინა გავიფორმოთ მე და ჩემ ძმამ.

   პასუხი
  • 1979 წელს გარდაიცვალა მამა. ბინა დღემდე მის სახელზეა რა საბუთებია საჭირო და ვის მივმართოთ რომ ბინა გავიფორმოთ მე და ჩემ ძმამ.

   პასუხი
 37. გამარჯობათ გარდამეცვალა ბებია რომლის სახელზე იყო ქონება, დარჩა ორი მემკვიდრე ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვალა(ბიძა), მას ყავდა ცოლ-შვილი რომლებთანაც ურთიერთობა არ ქონია 20 წლის მანძილზე, არც მეუღლესთნ იყო განქორწინებული, მისი გარდაცვალების შემდეგ გარდაცვლილის შვილებმა მოითხოვეს მამის სამემკვიდრეო წილი, მაგრამ მატ ვერ დაამტკიცეს გარდაცვლილი მამისა და ბებიის ერთად თანაცხოვრება რადგან მათ არ ქონდათ შესაბამისი საბუტები (ნოტარიუსმა მოგვტხოვა “სბერგატელნაია კნიშკა ” რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ) და ნოტარიუსმა გვითხრა, რომ რდაცვლილის შვილების საქმეს 6 თვის შემდეგ გადასცემდა სასამარტლოს, რათა მათ დაემტკიცებინათ დედისა და შვილის ერთად თანაცხოვრება. მე მაინტერესებს ისინი სასამართლოში არ მისულან ღთ დაემტკიცებინათ შვილისა და დედის ერთად თნაცხოვრებადა მაინტერესებს ისინი არ იყენებენ იმ ქონებას, რომელზეც მიმდინარეობს დავა, რა ხდება ამ შემთხვევაში? შეიძლება თუ არა მათი მოთხონა ქონებაზე უარყოფილი იქნას? ან ჩამოერთვეს და გადეცეს მეორე მემკვიდრეს?

  პასუხი
 38. გამარჯობა,გარდაგვეცვალა ბებო და დავრჩით მხოლოდ სამი შვილიშვილი (2 ბიჭიი და 1 გოგო ) მაინტერესებს მისი ქონება როგორ განაწილდება?

  პასუხი
 39. გამარჯობათ. სახლი, სადაც ამჟამად ვცხოვრობთ, ნაყიდი არის პაპის მიერ 1945 წ, რის შესახებაც არსებობს ხელწერილი თანხის გადახდის შესახებ. ბინა, რომლის უმეტეს ნაწილში ცხოვრობს გამომყიდველი, რეგისტრირებულია მისი პაპის სახელზე, რომელიც დიდი ხნის გარდაცვლილა. რა პროცედურებია გასავლელი იმისათვის, რომ ჩემი წილი საცხოვრებელი ფართი დავირეგისტრირო ჩემს სახელზე და რა ხარჯებთან არის დაკავშირებული ეს ყოველივე. მადლობა წინასწარ.

  პასუხი
 40. Gamarjobat. Maqvs aseti kitxva… Me da chemi (arakononieri) meugle gavshordit. Gvyavs 5 clis shvili. Meugle (bavshvis deda) mushaobs da cxovrobs qirit sxva qveyanash. Aqvs tu ara bavshvis sazgvarze gadayvanis upleba tuki me (bavshvis mama) eg ar vici an ar vadzlev sityvier tanxmobas. Da tuki mainc caiyvana ra pasuxismgebloba ekisreba mas. Gmadlobt yuradgebisatvis..

  პასუხი
 41. დედის სახლეზე იყო ქონება. დედა გარდაიცვალა ჰყავს 4 შვილი. აქედანაც 1 გარდაცვლილია. და იმ გარდაცვლილი შვილის შვილი არ გვიშვებს მემკვიდრეობის მისარებად. ანუ ნოტარიუსთან როცა მივედით ნოტარიუსმა მისი თანხმობაც მოითხოვა მემკვიდრეობაზე არადა ჩვენ დარჩენილი 3 შვილი ვართ პირველი რიგის მემკვიდრეები. მაინტერესებს თუ ის ადამიანი გაჯიუტდა და ისევ უარი თქვა თანხმობაზე მაშინ როგორ ხდება ქონების მიღება ?

  პასუხი
 42. gamarjobat eseti kitxva maqvs chemi megobari ara oficialur qorwinebashi imyofeboda tavis meuglestan rac dacilda aris sami tve mama ar achvenebs shvils ar atans da emuqreba atasi ramit mainteresebs tu aqvs amis ufleba rom ar achvenos dedas bavshvi da rogor moviqcet vis mivmartot

  პასუხი
 43. გამარჯობათ. მამის გარდაცვალების შემდეგ,საჯარო რეესტრში გავიგეთ რომ ერთ ერთ შვილს ჯერ კიდევ მამის სიცოცხლეში გაკეთებული ქონდა ნასყიდობის ხელშეკრულება.რომელზეც ხელმოწერა გაყალბებული აქვს. (ე.ი ორივეზე თვითონ აქვს ხელმოწერილი) ვის უნდა მივმართოთ და სად გავარკვიოთ? ხელმოწერის დადგენა.

  პასუხი
 44. გამარჯობა, კითხვა მაქვს… მამა მყავსვგარდაცვლილი და სახლში ვცხოვრობთ ბებია, ბაბუა, მამიდა და დედა. სახლი არის ბაბუის სახელზე.. მაინტერესებს კანონით რა მეკუთვნის .. თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ

  პასუხი
 45. მოგესალმებით, სულ ორადდორი კიტხვით მოგაწყენთ თავს.1. შიძლება თუ არა სახლი რომელის კრედიტსაც ვიხდით მე და ჩემი მეუღლე გადმოპორმდეს ორივეს სახელზე, ან ერთის სახელზე დარჩეს მაგრამ მე მქონდეს უფლება ვიყო ნახევარი სახლის თანამფლობელი თუ სახლი იყო ნაყიდი მანამ სანამ დავარეგისტრირებდით ქორწინებას?

  2. შეიუძია თუ არა პირველ მეუღლეს ან სვილს პირველი ქორწინებიდან მოითხოვოს წილი, სახლიდან რომელიც შევიძინეთ მე და ჩემმა მეუღლემ?

  მადლობას მოგახსენებთ

  პასუხი
 46. gamarjobaf.mainteresebs ojaxshi roca arianerti zma da ori da ..erti gatxovilia meore invalidi am shemtxvevashi ertaderti memkvidre aris tu ara zma ….debi edavebian qonebaze zmis chumat gaketda iseti sabutebi ritac undat mteli memkvidreova mati gaxdes ..gvirchiet am shemtxvevashi rogor unda moiqces zma.

  პასუხი
 47. გამარჯობათ, ჩემს მეუღლეს ბაბუამ ანდერძი დაუტოვა, ბებია ცოცხალია რომელსაც იგივე ანდერძიაქვს დაწერილი ჩემს მეუღლეზე. ბაბუის სიკვდილის შემდეგ სახლი ჰაერშია .( რეესტრის გარეშე)ჩვენ ვიმყოფებით საზგვარგარეთ. რამდენად შესაძლებელია რომ ჩემმა მამამთილმა ( მემკვიდრემ) გააკეთორ სახლის რეგისტრაცია ჩემი მეუღლის გარეშე.ან რომელიმე მემკვიდრეს თუ აქვს უფლება მამის დანატოვარზე. დიდი მადლობა წინასწარ.

  პასუხი
  • გამარჯობა მაინტერესებს დამ და ძმამ სამემკვიდრო გააფორმეს გარდაცვლილი ძმის დამალეს რომ გარდაცვლილ ძმას ყავდა შვილი გასულია 20 წელი შვილს ატყუებდნენ რომ საბუთებს აგროვებდნენ და ვერ აკეთებდნენ მემკვიდრეობას ამასობაში გაიფორმრს მშობლების მემკვიდრეობა 20 წლის შემდეგ ბიძამ აჩუქა ძმის შვილს თავისი წილი მამიდა ბინაში შესვლის უფლებას არ აძლევს დაკეტილი აქვს და გასაღები ამერიკაში აქვს წაღებული ნოტარიუსმა მემკვიდრეობა ისე გაუფორმა რომ თავისი ქორწინების მოწმობაც კი არ წარუდგენია სადაც გვარი აქვს შეცვლილი რა შეიძლება გააკეთოს პირველი რიგის მემკვიდრემ?

   პასუხი
 48. გამარჯობათ,
  მოკლედ აგიწერთ ჩემს მდგომარეობას.
  მე და ჩემ ორ დას სასამართლოს გადაწყვეტილებით რომელიც 2013 წელს არის გამოტანილი, გვაქვს უძრავი ქონება თანასაკუთრებაში. მე ქონების 1/4, უფროს დას ქონების1/4 და საშუალო დას ქონების 1/2.
  2001 წლიდან დღემდე სახლში ცხოვრობს უფროსი და, რომელიც უვლის ჩვენ საერთო სახლს. მე და ჩემი შუათანა და ვცხოვრობთ საზღვარგარეთ.
  ამჟამად შუათანა და რომელის წილიც შეადგენს ქონების 1/2 ითხოვს თავისი წილის გამოყოფას ცხოვრების უფლებით. სამწუხაროდ უძრავი ქონება არის ავარიული, და ასევე არავითარი საშუალება არა არის გადაღობვის ან ცალკე სველი წერტილების ან შესასვლელს გასაკეთებლად.
  სამწუხაროდ ვერც ერთი ვერ ვთანხმდებით საერთო საკუთრების ან გაყიდვაზე ან იმაზე თუ რომელმა დამ შეისყიდოს ერთმანეთის წილები.
  რას მირჩევთ რა გავკეთოთ ?
  პატივისცემით
  M.S

  პასუხი
 49. გამარჯობათ.
  ვართ ძმები დაგვრჩა ბინა მშობლების. ჩემი ძმა უარზეა რომ გაყოს ბინა სანახევროდ. თვლის რომ მაგისია. და გაყიდვაზეც უარზეა. რა ვქნა?
  მადლობა!

  პასუხი
 50. გამარჯობათ.ორი თვეა გარდამეცვალა დედა.უცბად.ანდერძის დაწერა ვერ მოასწრო.დავრჩით მე მამა და და.გთხოვთ მიპასუხოთდედამ ბინა უყიდა ჩემ დას მამა კი თანახმაა მაჩუქოს ეს ბინა.ტუ ორივე და ვიტყვით უარს მემკვიდრეობაზე ბინა და მემკვიდრეობა ხომ ავტომატურად გადავა მამაზე და შემდეგ შესაძლებელია ცუქება გამიკეთოს?და რამდენი ხნის მერეა შესაძლებელი ჩუქების გაკეთება?

  პასუხი
 51. გამარჯობით.ორი თვეა დედა დამეღუპა .დავრჩით მე მამა და ჩემი და.დას ბინა უყიდეს.მშობლების ბინა დედას ჩემთვის უნდა ეჩუქებინა მაგრამ ვერ მოასწრო.ანდერძიც არგვაქ.გთხოვთ მირჩიოთ რა გავაკეთო?გადასახადებსაც მე ვიხდი და მამასაც მე ვპატრონობ.

  პასუხი
 52. gamarjobaT, gardamecvala deda romelic cxovrobda sofelSi da masze iyo gaformebuli sakarmodamo nakveTi, mainteresebs rogor unda moxdes misi gadmoformeba cemze, eqvsi tve araa jer gasuli yvelam notariusma da iusticiis saxlsiz miTxren gadaformebisatvis ertmanetisgan gansxvavebuli azrebi, gtxovt gamarkviot rogor unda moviqce, madloba

  პასუხი
 53. მამაჩემს გარდაეცვალა ორი მამიდა ამ ორი თვის განმავლბაში, ისინი ცხოვრობდნენ თბილისში თავიანთ ბინაში, იყვნენ გაუთხვრები. მათ არ დაუტოვებიათ არანაირი ანდერძი მამაჩემის მამა ანუ მათი ძმა არის, მათი ერთადერთი ცოცხალი დედ-მამიშვილი და მაინტერესებს არის თუ არა შანსი ამ ბინის ბაბუაჩემზე გადაფორმების და რამდენად დიდ პროცედურებთანაა დაკავშურებული, მადლობთ!

  პასუხი
 54. Gamarjobat myavs mama gardacvlili ekvstve gavida ukve gardacvalebidan deda cocxalia da erti dzma vart yvela memkvidtebi magram dmasamemkvidreos gaxsnaze xels ar aters amshemtxvevashi rogor unda movikce ra xerxs mivmarto rom yvelas gvergos chveni tili binidan

  პასუხი
 55. gamarjobat.dedamtili daigupa moskovshi darcha bina da minda rom gadavuformo dagupuli dedamtilistvis ertadert shvilishvils, romelic aris arasrulwlovani 16 wlis da cxovrobs tbilishi . shemidzlia dedam rom chavide moskovshi da bina gadavuformo shvils ,magram qmartan xelmowerili ar viyavi da qmaric dagupulia
  ra sabutebia sajiro da ra sheidzleba gavaketo rom bina darches bavshs?q
  yvela sabuti aqvs dagupuli dedamtilis dzmishvils moskovshi da ar madzlevs vinaidan unda rom bina darches mas

  პასუხი
 56. გამარჯობა, მე და ჩემმა მეუღლემ ერთად თანაცხოვრების პერიოდში შევიძინეთ ბინა. 5 წლის წინ გარდაიცვალა ჩემი მეუღლე. მყავს ორი შვილი. ამ შემთხვევაში წილები თანაბრად (სამ ნაწილდა) გადანაწილდება ჩვენს შორის თუ, თანასაკუთრების უფლებით მე მეკუთვნის ბინის ნახევარი და მეორე ნახევარი გაიყოფა სამზე? წინასწარ მადლობა პასუხისთვის.

  პასუხი
 57. ოფიციალურ ქორწინებაში მყოფებიდან გარდაიცვალა ქმარი რომელსაც პირველი ქორწინებიდან ყავდა ერთი შვილი.მეორე ცოლთან არ ყოლია შვილი.ითვლება თუ არა ამ შემთხვევაში გარდაცვლილი ქმრის შვილი მემკვიდრეთ ცოლისა.რომელსაც შვილი არ ყოლია საერთოდ და თუ ითვლება რომელი რიგის მემკვიდრეთ ითვლება

  პასუხი
 58. ანუ რამაინტერესებს როდესაც მეუღლეები შორდებიან ერთმანეთს მაშინ ქონების გაყოფის პროცესი როგორ ხდება შესაძლებელია თუ არა რომ ერთმა მეუღლემ და თავისმა შვილებმა წილი მოითხოვონ და გაიყოს ეს ქონება?

  პასუხი
 59. მოგესალმებით,სახლი გაფორმებული არის დედის სახელზე,მიწა კი მამის სახელზე.დავრჩით ორი შვილი.და გათხოვილია.მე ცოლგაცილებული და შვილიც ჩემთანაა ცილშვილით. შვილი მეუბნება რომ მას ანდერძი დაუწერა ბაბუამ ქონებაზე და ყველაფერი მე მეკუთვნისო.ანდერძი ნოტარიულად არაა დამოწმებული,და ნოტარიუსში მითხრეს რომ სახლი მამაშენს არ ქონდა გადაფორმებული და რის საფუძველზე გგონია შენს შვილს რომ ქონების მფლობელიაო.მაინტერესებს სწორია ნოტარიუსის პასუხი?

  პასუხი
 60. chemi dis gardacvalebis shemdeg,samkvidro mocmobis misagebad ra sabutebia sachiro carmovadgino notariustan?misi gardacvalebis shemdeg davrchit marto me da chemi meore da chveni ojaxebit.chvens garda mas arvin ar hkavda?

  პასუხი
  • მშობელმა,კონკრეტულ შემთხვევაში კი მამამ,(რ ათქმა უნდა მისი მეუღლის თანხმობით) თავისი სიცოცხლის პერიოდში აჩუქა ერთ-ერთ შვილს მთელი მისი უძრავი ქონება და შესაბამისად დაარეგისტრირა აღნიშნული საჯარო რეესტრში. რამოდენიმე წლის მერე მამა გარდაიცვალა, დედა კი ცოცხალია. აქვს თუ არა უფლებ,რომ აღნიშნულ უძრავ ქონებაზე რაიმე სახის პრეტენზია განაცხადოს ზემოთ აღნიშნული მშობლების სხვა შვილებმა ?

   პასუხი
 61. გამარჯობათ.
  ძმა ყიდიდა მიწის ნაწილს.უჩემოდ ვერ იგორმებდა სახლს მამის გარდაცვალების მერე.
  მომატყუა შვილის უმაღლესში მოსაწყობად იჭედებოდა გარკვეული თანხა.ნოტარიუსით იყო ჩემი თანხმობა საჭირო.და თუ გაყოფაზე მოადგებოდა საქმე ჩემ წილს მომცემდა.
  მოტყუებით მიიკუთვნა მამის ქონება.500კვ.დან ვითომ მაჩუქა 100კვ.და არ ხარ მემკვიდრეო.
  მაქვს თუ არა უფლება გააუქმო ნოტარიუსში და მოვითხოვოთ ჩემი მთლიანი წილი

  პასუხი
 62. Gamarjobat mainteresebs ra me mkavda meygle kanonieri xelmowerili da wona chem meygles dedisgnidan dsnatovari didi bina chem saxlshi ar kopnashi vikavi emingranti chykeba daytova shvilishvils shvilishvili iko arasryl wlovani da meyglec damegypa da is shvilishvili c me var pensioneri saertod am saxlshi me araperi mekytvnis rogor moviqce madlobt iqneb miaxloebit momwerot rame

  პასუხი
 63. Gamarjobat chem meyglem arasryl wlovans 16 wlis bavshvs chykeba gayketa da es bavshvi dsmegypa cotaxnis mere es chemi meyglec dsigypa 3 tveshi mikva me vikavi wasyli emigraciashi da chem ar kopnash chykeba gayketa bavshvs vart 35 wlis xelmowerili col wmarni xolot ar vwerivar im binashi roca wavedi sazvargaret ver movaxerxe mec chavwerilikavi da axla damrcha rzalu shin erti bavshvit shvili shvilishvili da mere meygle damegypnen ert welwads axla rzali meybneba sheni araperiao aq ramdenad martslia var 61 wlis qali ki ikos magati magram sanam vocxsli var me ar mekytvnis iq rsme sacxovrebeli otaxi var kide emingrati ty karga mogweret gtxovt ganimartot es sakitxi didi madloba winaswar

  პასუხი
 64. Mamış gardazvalebis semdeg zmam memkvidreoba gaiforma notariusit.notariuss ar ukitxavs sxva memkvidre. Saxli moxda agebasi
  Zma ar mznobs memkvudred..invenstoriz meuxeseba.500kv dan 100kv savı karkasit
  macuka .ori vaji mkavs. Etti zolshviliani.6sulu vzxovrobt nakiravebsi.zmas etti gogo kavs.miikutvna 8bina akedan 100kv.garemontebuli.
  Mama cemtan gardauzvala.ris uflebebi makvs da rogor

  პასუხი
 65. გამარჯობათ, მაინტერესებს ბებიამ დედა ამოწერა სახლიდან დედას ყავს 3 შვილი, ბებია გვემუქრება ბინის გაყიდვით ან გაჩუქებით და მემკვიდრეობის გარეშე დატოვებით, დედა ნაშვილებია და არსებობს რამე გამოსავალი??

  პასუხი
 66. გამარჯობათ მაინტერესებს თუ შემიძლია მქონდეს პრეტენზია გარდაცვლილი ბაბუის მიწაზე რაჭაში ანუ მე თუ მეკუთვნის წილი ამ მიწიდან,ბაბუას ყავდა 3 ბიჭი მამაჩემი და 2 ძმა აქედან 1 ძმა აწ გარდაცვლილი არ ყავდა შვილი(მემკვიდრე) მამაც გარდაიცვალ შვილი დავრჩი მხოლოდ მე ცოხალია 1 ბიძა ანუ ბაბუას 3 შვილიდან 1 მხოლოდ ცოცხალი.ბაბუას ქონება რჩება მხოლოდ ცოცხალ ბიძას თუ მეც შემიძლია მოვითხოვო წილი როგორც მემკვიდრე?

  პასუხი
 67. გამარჯობა. ვარ III რიგის მემკვიდრეებიდან ბებიის ძმის შვილიშვილი. მაინტერესებს მეკუთვნის თუ არა მემკვიდრეობა. პირველი და მეორე რიგის მემკვიდრეები არ არსებობს.

  პასუხი
 68. gamarjobat var 17 wlis mama gardamecvala 11 wlis asakshi,dedachemi da mamachemi oficialur qorwinebashi ar arian, babuachems aqvs saxli im saxlis naxevarshi mamachemia chawerili meore naxevarshi bidzachemi babuachemi da bebiachemi. magram mamachemis gardacvalebis shemdeg arqvidan waiges sabutebi mainteresebs maqvs tuara ufleba wilis motxovnis ?

  პასუხი
 69. გამარჯობათ მაინტერესებს თუ სახლი არის 2 პიროვნების თანასაკუთრება(დედის და შვილის) და ერთ-ერთი მესაკუთრე ანდერძით სხვას დაუტოვებს თავის წილს, ის სხვა ავტომატურად ხდება თანამესაკუთრე თუ მე-2 მესაკუთრის თანხმობაც არის საჭირო რეგისტრაციისთვის

  პასუხი
 70. გამარჯობა. ვართ ოთხი დედმამიშვილი ერთ-ერთ ძმას სამემკვიდრეო გაუკეთებია მის სახელზე მხოლოდ ერთი ძმის თანხმობით ჩვენ ორნი დავრჩით ისე. შეგვიძლია თუ არა მოდავება. 6 თვეც გასულია და წლებიც. მადლობა ყურადღებისთვის

  პასუხი
 71. mogesalmebit zalian damainteresda da tu shegizliat mipasuxod? mama gardamecvala 18clis cin is bina iyo bebia babuaze erti mamida damrcha mamas 4coli yavda otxivestan shvilebi ert meuglestan xeliakvs mocerili da tu shegvizlia yvela shvilma samkvidro rom gavaketot? chvenc xo gvekutvnis shvilebs

  პასუხი
 72. მაინტერესებს ეკუთვნის თუ არა ბებიის ქონება შვილიშვილებს როდესაც მამა დაღუპულია.ანუ დაღუპული მამის წილი ბებიის ქონებიდან ეკუთვნის თუ არა შვილიშვილებს.

  პასუხი
 73. Mamam miigo koneba tavis dedisgan eseigi bebiisgan.man chukebit gadmomca me 13celua.arsebobs dsjaro reestris amonaceri 2005 clidan.var ertaderti shvili .mkavda dzma romelus gardaicvala .mis shemdeg machuka mamam.chem dzmas kavs arakanonieri kalusgan ori shvili isini ar cxovrobdnen am saxlshi.acla mtxiveb saxls radgan komlis cevrebi vaarto da itxoven chukebis xelshekrulebis batilad cnobas sheitaned sasamartloshi ra vkna me roca me vuvli chem mshovlebs da vpatronob mat es ar moisurves pirikit ar cxovrobfnen am saxlshi dul kondat konflikti chem .mshoblebtan.axla ki. Cils mtxouloben binis mesakutre var 13 celia

  პასუხი
 74. გამარჯობათ . მაინტერესებს ბათუმში მაქვს ბინა 1995 წელს დედაჩემმა დაწერა ანდერძი თავის შვილთა შვილზე ანუ ჩემს დის შვილის შვილზე მე ვცხოვრობ ბათუმში. . . ამ ბინაში მთელი ცხოვრება ჩაწერილი ვარ და ვიცოდი იყო ჩემი მთელი ცხოვრება მე და ჩემი შვილიშვილი,, ანდერძი ჯერ არარის გახსნილი და არც ბინა არარის გაფორმებული დედაჩემის სიკვდილის შემდეგ ეხლაც გაუფორმებელია .. ჩემი დის შვილის შვილი აქირავებს ამ ბინას. მაინტერესებს ამ ანდერძის შემდეგ რა მეკუთვნის და რისი შესაძლებლობა მაქვს საერთოდ ან ვის მივმართო დახმარება მჭირდეება მადლობა წინასწარ.

  პასუხი
 75. Gamarjobat.didi madloba winaswar yuradgebisatvis.anu ra mainteresebs: shevidzine manqana romlis mflobelic gardacvlilia.shedzenis dros movilaparaket me da am manqanis mflobelis meuglem, rom roca gadmovidoda memkvidreoba am gardacvlili adamianis shvilis saxelze unda gameformebina manqana da problemac araferi ar iqneboda .moxda ise rom gardacvliltan am qalbatons xeli ar qonia mowerili da avtomaturad memkvidreoba gadmovida bichis saxelze romelic aris arasrulwlovani.am gardacvlil adamians tavis saxelze qonda gaformebuli sacxovrebeli saxli da avtomanqana romelic me shevidzine.saxli gadmovida bichis saxelze da manqana ara .shesabamisad manqanas ver viformeb.ra unda movimoqmedo ra procedurevi unda gaviaro ro manqana gadaviformo.madloba winaswar

  პასუხი
 76. deda tanaxma ara mama ki danarcheni ojaxis wevrebi ki yvela ubralot chema sacoleb shecdoma damashvebia gogos uda gatxoveba magram deda euneba imas argayveda sxvca nebismierso gogo s uda chemtanertad da rogor moviqce gtxov daexmaret

  პასუხი
 77. Gamarhobat mama damegupa 2 weli xdeba anderdzi ar dautovebia dedachemi meubneba bina pirdapir chemze gadmodiso arada titon ar aris chawerili aq marto me chemi da da shvili vart chawerili am shemtxvevashi ra xdeba ufleba tu maqvs ro wili movitxovo ?

  პასუხი
 78. მაინტერესებს სამკვიდრო მოწმობის გაცემის -(3 პრეტენდენტი), შემდეგ რამდენ ხანში შეუძლია ქონების, სახლის საკუთრებაში გადაცემა ერთ-ერთზე , მას შემდეგ რაც ქონების გაყოფის შეთანხმებას მიაღწევენ სიტყვიერად…

  პასუხი
 79. მოგესალმებით.მაინტერესებს,მშობელმა რომელსაც ყავდა ორი შვილი.სიცოცხლეში მამაპაპუსეულ ქონებაზე ჩუქება გაუკეთა ერთ შვილს.შემდეგ შვილმა ეს ნაჩუქარი ქონება გააჩუქა თავის შვილზე.გვაინტერესებს მამაპაპისეულ ქინებიდან გარდაცვლილი მშობლის მეორე შვილს თუ ეკუთვნის სამკვიდრო წილი.

  პასუხი
 80. გამარჯობათ. დედაჩემს ქორწინების შემდეგ შეცვლილი ჰქონდა გვარი, მაგრამ რატომღაც საბჭოთა პასპორტი აღებული ჰქონდა თავის გვარზე, შესაბამისად ქონება, სალაროს წიგნაკები და სხვ. რეგისტრირებულია ძველ გვარზე. შესაძლებელია თუ არა სამკვიდრო მოწმობაში ჩაიწეროს ორივე გვარი, რომ არ იყოს პრობლემა ქონების მემკვიდრეობით გადაცემის?

  პასუხი
 81. გამარჯობა, გთხოვთ დამეხმაროთ შემდეგ საკითხთან დაკავშირებით. თუ ბაბუა მყავს დიდი ხნის გარდაცვლილი და დარჩა ორი მემკვიდრე , ორივე მემკვიდრეს ყავს შვილები, თუ ერთი მემკვიდრე გარდაიცვლება, ბინა ავტომატურად მეორე მემკვიდრეს რჩება თუ იყოფა პირველი მემკვიდრის შვილებსა და მეორე მემკვიდრეს შორის? ასევე აქვს თუ არა ერთ-ერთ მემკვირეს ბინა დაისაკუთროს სხვა მემკვიდრეების გარეშე?

  პასუხი
 82. გამარჯობათ, არის ასეთი მოცემულობა არის გარდაცვლილი კაცი,რომელსაც გააჩნია უძრავი ქონება და ჰყავდა ორი ცოლი და ორი შვილი მეორე ცოლიდან. პირველ ცოლთან თანაცხოვრების პერიოდში შიძინა მიწა და ააშენა სახლი. შემდეგ უშვილობის მიზეზით მოიყვანა მეორე ცოლი, რომელმაც გაუჩინა ორი ვაჟი. ამის შმდეგ მეორე ცოლმა მოთხოვა მასზე ოფიციალური ქორწინება რაც განხორციელდა. ეხლა კი კითხვა – მაინტერესებს როგორ განაწილდება ქონება ყოფილ ცოლზე, რომელმაც ააშენა და შიძინა ეს მიწა-წყალი, ოფიციალურ ცოლზე და შვილებზე?

  პასუხი
 83. მოგესალმებით, ჩემმა მეუღლემ სიცოცხლეშივე გამიკეთა ჩუქება სახლზე.მას კიდევ ჰყავს სამი შვილი.ჩვენ ერთი.მაინტერესებს ეკუთვნით თუ არა მათ რაიმე წილი ამ სახლიდან.მეუღლესაც ბიძისაგან ანდერძით აქვს მიღებული.

  პასუხი
 84. ჩემს და ჩემი მეუღლის ძმას აქვთ მამაპაპისეული სახლი.მაზლი ახლა ხანდაზმულია და მე ვუვლი. დედამთილს და დედამთილის დასაც მე ვუვლიდი. მიუხედავად ამისა, მას უნდოდა , რომ მარტო ყოფილიყო და ჩვენ ვცხოვრობდით ჩემი მშობლების სახლში. ხანდახან ჩემთან მყავს ხოლმე. ჩემი მეუღლეც ხანდაზმულია უკვე და ერთი წლის წინ განგრენა დაემართა. არც ჩვენ და არც მაზლს შვილები არ გვყავს. მაზლს ცოლიც არ ყოლია. იმ სახლში მე პირადად, რემონტიც გავაკეთე, რათა ის იოლი მოსავლელი ყოფილიყო. მაინტერესებს ჩემი მეუღლეს გარდაცვალების შემდეგ , მე თუ ჩავითვლები მაზლის მემკვიდრედ?

  პასუხი
 85. gamarjobat. . saxli ari chem saxelze . aravin ar arus chaterili. sabutebit mkavs meukle. . tu mak an gavkido saxki an gavachuko ise tom meukles romeltanac me ar vcxovrob . da es saxlo chem saxelzeaxda msrto me var chayeri. tu ekitvnis mas rame tu mak ufleba gakidvis

  პასუხი
 86. gamarjobat….arsebobs aderdzi da am anderdzit winaparta saxli gayofilia shvilebze ,magram erti idzaxis rom marto masze gaformdes yvelaferi reestrshi..es ramdenad normaluri da kanonieria da aqvs tu ara miwis nakvetze (romelic anderdzit araa gayofili ) yvelas tanabari ufleba

  პასუხი
 87. მოგესალმებით!
  შეკითხვა: როგორ ნაწილდება უძრავი ქონება თუ ერთადერთი კანონიერი მეპატრონე მამაკაცი გარდაიცვალა უანდერძოდ.ყავს მეუღლე და ყავს 2 შვილი პირველ მეუღლისგან?
  მადლობა წინასწარ!

  პასუხი
 88. გამარჯობათ იცით რა მაინტერესებსს თუ შემიძლია ბინა გავაფორმო შვილის სახელზე არი 9 თვის. როგორ ხდება ეს ან თუ ხდება ასეთ პატარებზე ბინის გაფორმება.

  პასუხი
 89. დედა გარდაიცვალა ცოტახნის წინ და ვერ მოასწრო გადაფირმება მის ერთერთ შვილზე . დედა გარდაიცვალა საქართველოში . დედა იყო სხვა ქვეყნის მოქალაქეც ანუ დაიბადა და გაიზარდა რუსეთში და მისი სახლი რომელიც რუსეთშია სიცოცხლეში ვერ მოხერხდა გადაფორმება . ვიცი რომ ქმარს აქვს ყველაზე დიდი უფლება გადაფრმების . მამა საქართველოს მოქალაქეა . მაინტრესებს რა არის საჭირო რომ თუნდაც მისმა ქმარმა გადაიფორმოს ბინა სხვა ქვეყანაში ანუ რუსეთში ? თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ .

  პასუხი
 90. გამარჯობათ, გთხოვთ მიპასუხოთ,,მაინტერესებს. მაქვს უფლება თუ არა მამაჩემს მოვთხოვო ქონების წილი? მისგვარზე არ ვარ, და არ ფიქსირდება არსად როგორც მამა,,არ ყავს ჩემს მეტი შვილი,,თუ შემიძლია მოვითხოვო მცირე წილი მაინც?

  პასუხი
 91. გამარჯობა.მაინტერესებს მამამთილი დიდიხნის გარდაცვლილია ხოლო დედამთილი გათხოვდა 1 წელი იქნება დაახლოებით და ეხლა უნდა სადაც ვცხოვრობთ ეს სახლი თავისზე გადაიფორმოს,მაინტერესებს ჩემი მეუღლე რო მივიდეს ნოტარიუსთან თუ გადაუფორმებს ქონებას და რა უფლებები აქვს ეხლა დედამთილს ამ შემთხვევაში როცა გათხოვილია?

  პასუხი
 92. გამარჯობა, პაპაჩემი გარდაიცვალა და დამიტოვა ანდერძი შვილიშვილს უძრავ-მოძრავი ქონება, ყველაფერი, მაინტერესებს ეკუთვნით თუ არა სავალდებულო წილი მის შვილს ანუ მამაჩემს? ან ბებიაჩემს, და თუ ეკუთვნის სხვას ვინმეს რა პროპორციით გადანაწილდება

  პასუხი
 93. გამარჯობა! დედა გარდაიცვალა 2018 წლის 19 ივნისს.დატოვებული აქვს ანდერძი ჩემს შვილზე. შვილი რუსეთის მოქალაქეა ანდერძში დედა თავისი გვარით იყო მოხსენებული და მისამართი სხვა იყო. ჩემმა შვილმა ჩემს დას დაუტოვა მინდობილობა,რეესტრში აღებული ცნობები დედის გვარის შეცვლაზე, მისამართის შეცვლაზე ანდერძის გახსნის თაობაზე. ნოტარიუსი ეხლა ამბობს რომ მისამართი რომელიც ადრე იყო სხვაა ესეიგი ადრე იყო ტურგენევის 45-1 ეხლა გახდა აბაშიძის 45-4 იტალიური ეზოა 5 ოჯახი ცხოვრობს საქმე გაჩერდა და ეხლა არ ვიცით კანონით რა უნდა დავამტკიცოთ და რაც მთავარია სანამდე გვაქვს დრო! ანდერძი გაიხსნა ბათუმში და გრძელდება თბილისში! წინასწარ გიხდით მადლობას. პატივისცემით გელა ბერაია

  პასუხი
 94. Mogesalmebit makvs kerdzo saxli da gakopilia chem naxevar dzmaze gerze mamachemze adre daigupa mere mamachemi da mais meore meugle romelic mevar meore kocinebis shvili gapormeba minda romelic chemi dzmis shvili memukreba rom cili unda kidev chemgan romelic mamasgan damrcha me mouare me davasaplave shoblebi tu sheudzlia rame chem dzmis shvils mirchiet rame

  პასუხი
 95. გამარჯობათ, მამაჩემს აქვს 3 ოთახიანი ბინა, რომელიც თავდაცვის სამინისტრომ გადასცა მრავალ შვილიანობაზე, არ აქვს პრივატიზაცია, ეხლა უნდა გაკეთება და ნოტარიუსი შვილების თანხმობას სთხოვს. მაინტერესებს ამ თანხმობის შემდეგ ბინის გაყიდვის შემთხვევაში მექნება თუ არა უფლება ან გაყიდვაზე ვთქვა უარი და ან წილი მოვითხოვო ბინის ღირებულებიდან. რადგან ვფიქრობ დედინაცვალს უნდა გაყიდოს და მე და ჩემი ძმა განზე დაგვტოვოს, მას ყავს 2 გოგო ჩემი ნახევარ დები არიან.

  პასუხი
 96. Mamachemis mshoblebi gardaicvalnen… mamachemma tavisii saxsrebitbsheidina saxli… rashic wvlili arsheutaniat mis mshoblebs…anu saxlis shesyidva mat gardacvalebamde moxda… axla bebiis da babuis saxlshi cxovrobs mamachemis umcrosi dzma… romelic gashorebulia coltan… yavss 2 gogona… oficialurad xelii araqvs mowerili.. aseve aranairi urtiertoba araqvs colshviltan…shemidzlia tuara me rogorc misma dzmishvilma movitxovo qoneba bebiis da babuis…

  პასუხი
 97. Gamarjoba mainteresebs rodesac meugles saxelze araris uzravi qoneba aris dedamisis saxelze10weli ertad vcxovrobdit gaiyofa tu ara ojaxshi 4 kaci vcxovrobdit me da chemi shvili wamovedit da jer gayrilic ar var gvekutnis tu ara da ramdeni

  პასუხი
 98. გამარჯობათ ერთი კითხვა მაქვს.შეუზლია თუ არა მშობელს დედას როცა მამა გარდაცვლილია და ყავს 2შვილი სახლის გაყიდვა შვილებთან შეუთანხმებლად.ხარჯები მამის მოვლა დაკრზალვაში და კიდევ აქამდე დედის მიხედვაში როცა 1შვილს აქვს გაწეული.და სახლი არის დედაზე

  პასუხი
 99. გამარჯობა.მამა გარდამეცვალა 2 კვირაა ვფიქრობ ქონების დარეგისტრირე ას რომელიც ჩემი ბაბუის სახელზეა (მამაჩემის მამის)მყავს მამიდები და ბიძები რომელთაც თავიანთი წილი აქვთ წაყებული ანუ ოჯახის საერთო ფულით აქვთ უძრავი ქონება შეძენილი ბაბუას სიცოცხლეშივე ბიძაჩემი მედავება ამ ქონებაში მამაჩემის სახელზე კი არაფერია რეგისტრირებული მაინტერესებს რამდენად აქვს რაიმე სამართლებრივი უფლება ქონებაზე

  პასუხი
 100. Gamarjobat.mamachemi gardacvlilia da misi dedac gardacvlilia da kanonieri shvili var.mamachema ar gadaiporma dedis gardacvalebis mere arc privatizireba gaketebuli.erti da kavs mara clebia ar minaxavs.da raunda gavaketo!arc bebiaze chans bina.

  პასუხი
 101. გამარჯობა.
  მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება მამაჩემს მოვთხოვო წილი ბინიდან, რომელშიც დედაჩემი და თვითონ არიან ჩაწერილები? იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემმა ნახევარ დამ რომელიც მამას ჰყავს პირველი ქორწინებიდან 2 ბინა წაართვა. (პირდაპირი მნიშვნელობით) მამა დედაჩემთანაც განქორწინებულია და მე უბინაოდ ვარ ყველანაირი სახსრების გარეშე.
  მაინტერესებს გვაქვს თუარა მე და დედას მოვთხოვოთ წილი ბინიდან

  პასუხი
 102. გამარჯობა.
  მაინტერესებს მაქვს თუ არა უფლება მამაჩემს მოვთხოვო წილი ბინიდან, რომელშიც დედაჩემი და თვითონ არიან ჩაწერილები? იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემმა ნახევარ დამ რომელიც მამას ჰყავს პირველი ქორწინებიდან 2 ბინა წაართვა. (პირდაპირი მნიშვნელობით) მამა დედაჩემთანაც განქორწინებულია და მე უბინაოდ ვარ ყველანაირი სახსრების გარეშე.
  მაინტერესებს გვაქვს თუარა მე და დედას მოვთხოვოთ წილი ბინიდან

  პასუხი
 103. Gamarjobat chemi shvilis qmari cxovrobs bebiis danatovar saxshi bebiac gardacvlilia da mamac im saxshi cxovrobs mamis zma romelmac gadaiforma bina mtlianad da ar moixsenia rom yavda zma da zmisshvilebi exla edavebian rom bina chveniao mainteresebs ekutvnis cili chem sidzes da mis das mamis da bebiis binidan

  პასუხი
 104. გამარჯობა მაინტერესებს როდესაც ბინა არის ერთ ადამიანზე პრივატიზებული ,ამ შემთხვევაში თუ აქვს უფლება მშობელს ან დედმამიშვილი წილის მოთხოვნის უფლება.

  პასუხი
 105. გამარჯობათ მაინტერესებს მამაჩემს ვხევართ ორი შვილი პირველი ოჯახიდან მეორე ოჯახი შექმნა და მასთან ოგიციალურ ქორწინებაში იმყოფებოდა გარდაიცვალა მამა უკვე 10 წელია გავიგე რომ მის სახელზეა ქონება რეგიტტილებული. დედინაცვალს არ უნდა შეთანხმებით ქონების გაყოფა ნოტარიუსი მთხოვს მის და არასრულწლოვანის დის საინფორმაციო ბარათს რომ ზოგადი სამკვიდრო გაიხსნას. მაინტერესებს მათგარეშე კუთნილი წილის მიგება არ შემიძლია ისინი არ მომყვებიან ნოტარიუსთან და კიდევ ერთი კითხვა თანაქორწინებაში აქვს ჩემს დედინაცვალს სახლი შედძენილი სანამ გარდაიცვლებოდა მამა. დედინაცვლის სახელზეა გაფორმებული მაქვს რაიმე უფლება მოვითხოვო წილი?

  პასუხი
 106. Mogesalmebi erti kitxva maqvs tu sheidzleba: vart 4 dedmamishvili mama mkvdari gvyavs dedam dagvitova anderdzi me romelic gasatxovari var da 2 dzmishvils samive dedmamishvili chemi daojaxebulia anderdzi kanonieri notariustan,2 weli gavida dedis gardacvalebidan 6 tvis mere gavxsenit anderdzi igive notariustan sadac iyo anderdzi erti da ar awers xels da sxvebma moaweres am shemtxvevashi ra xdeba chven shegvidzlia rom gamovides sabuti chvens saxelze da viyot mepatroneebi tu rogor moviqcet. madloba didi

  პასუხი
 107. Gamarjobat deda axli mkvdaria da chem dishvils chemda daukitxavad gaskets naskidloba ise ar ukitxia privatizebashi monacileoba migebuli mak chema eshveleba Fremont da moval da rac shemezlo gaukete da bavshvebi ro cavidnen saxlidan evropashi tolvilad chabardnen amatma ixeltes drop da bebia caikvanes da 6 tveshi naskidloba gaketeba me evropashi var arc sikvdili gamagebies da arc araferi jer ormocic ar ari gasyli unda chamovide da ra shemizlia gavaketo madloba.

  პასუხი
 108. გამარჯობათ ვცხოვრობ მთავრობის კორპუსში გარდამეცვალა მეუღლე(ქმარი) მასზე იყო გაფორმებული ბინა მყავს სამი შვილი გოგოები სამივე გათხოვილი არცერთი არაა ჩაწერილი ბინაში როგორ გადავიფორმო ჩემს სახელზე ბინა?

  პასუხი
 109. გამარჯობატ დედა გარდამეცვალა 3წლის წინ ჩემი ძმა და რძალი დედის სიკვდილის შემდეგ ცხოვრობენიმ სახლში.მამამდე კონტაქტიც კი არ ქონდათ დედასთან.სახლი დედას სახელზეა .როგორც ვიცი ნოტარიუსისთვის არუნდა ქონდეს მიმარტული 6თვის შემდეგ .მაინტერესებს გაყიდის თუარა ბინას ჩემი ძმა ჩემს გარეშე.ან გადაიფორმებს თუარა ბინას მის სახელზე ან რძლის სახელზე შესაძლებელია თუარა ეს??ჩემი თანხმობის გარეშე.ბინაში მხოლოდ ჩაწერილია ჩემი ძმა და დედა მე გათხოვების შემდეგ ამოვიწერე თავი.დავკარგე ამით უფლება თუარა მემკვიდრეობაზე.ჩემი მიზანის არგაყიდონ ბინასხვა არანაირი მოთხოვნა არმაქ მათგან უბრალოდ ეს ინფორმაცია ჰაერივით მჭირდება.გთხოვთ მიპასუხოთ

  პასუხი
 110. gamarjobat myavs meuxle romelsa 2 wlis ukan gadatanili aqvs insulti ,,da jer kidev unarshezxudulia ,,qmars 2 wlis rom iyo daexupa deda ,,,da gazarda mamidam ,,mamida daexupa ,,chem meuxles mamac daexupa ,,,mamidam dautova soplis kar midamo chem meuxles ,gardacvlilebi arian 15 welia mamida da mamac ,,,es sofeli gaformebuli aris qmris papaze,,,papas yavda 2 bichi chemi qmris mama da meorec orive gardaclilia ,,,,papas darcha chemi meuxle shvilishvili,,,,,magram edzveba am qonebaze ,,,papas meore bichis shvili shvilis shvili ..mainteresebs ,vin aris memkvidre ,,da tu sheudzlia dava im papis meore shvili shvilis shvils ,,,,yvela daxupulia ,,,marto darchenilia am papis shilishvili chemi meuxle,,,da papis meore shvilis ,,,shvilis shvili shvili

  პასუხი
 111. მოგესალმებით,

  ვაპირებ მაგალმთიან რეგიონში მიწის შეძენას,
  მაინტერესებს იბეგრება თუ არა გამყიდველი?

  პატივისცემით,

  პასუხი
 112. გამარჯობა ,,, 30 წელზე მეტია ვცხოვრობ ბაბუაჩემის სახლში არგავაქ გაფორმება უბრალოდ მე და ჩემი მშობლები ვართ პრივატაზიციაში ,, ქვითრები მოდის ბაბას სახელზე დედა ამჟამად მძიმე მდგომარეობაში საავადმყოფოშია მამა გარდაიცვალა , ბაბუის სახლი დედის მხრიდანაა ,,, კითხვა მაქვს როგორ შეიძლება მოვიქცე რამე საბუთი თუ შემიძლია პირდაპირ ჩემს სახელზე რო გავაკეთო,, მადლობა თუ მიპასუხებთ ,,,

  პასუხი
 113. გამარჯობათ მაინტერსებს შვილს თუ შეუძლია მოთხოვოს წილი ცოცხალი მშობლისგან თუ არის ესეთი მუხლი რომელიც ამას არეგულირებს და რომელია

  პასუხი
 114. აქვს თუარა შვილს მოითხოვს ცოცხალი მშობლისგან წილი რომელი მუხლია დეიდინაცვალი ურევს ტვინს მამაჩემს

  პასუხი
 115. Sami dzma vart or otaxian binashi col shvilianebi nakveti machuqes ver miformebs. Radgan mamamisze aris (mkvdaria mamisi). Tviton yadaga aqvs da titonac ver iformebs. Erti otaxi Minda avasheno. Rogor gaviformo

  პასუხი
 116. გამარჯობა მაინტერესებს რა მისამართზე ვარ რეგისტრირებული სად ვარ ჩაწერილი მაინტერესებს ონლაინ მომსახურების გვერდი თუა ამ საკითის გასარკვევად მყავს მცირე წლოვანი ბავშვები და ვერ ვახერხებ იუსტიციაში მისვლას ამიტომ აქ გწერთ წუნასწარ დიდი მადლობა

  პასუხი
 117. დედას დატოვებული აქვს ანდერძი.რომლის მიხედვითაც ერთი ბინა დაუტოვა ერთ შვილს,მეორე მეორე შვილს ხოლო მესამე თავის დებს.გთხოვთ მიპასუხოთ,.შეუძლიათ თუ არა შვილებს მოითხოვონ სავალდებულო წილი მესამე ანუ დებზე დატოვილი ბინიდან?მითუმეტეს რომ ეს ანდერძი არ იყო მთლად დედას ნებაზე დამყარებული.მითუმეტეს ავადმყოფი დედა ცოცხალია და ერთ ერთი შვილი უვლის.

  პასუხი
 118. გამარჯობათ, მოკლედ ასეთი მძიმე ვითარებაა, დავიწყოთ იქიდან რომ პაპაჩემი გარდაიცვალა დაახლოებით 15 წლის წინ, 4 შვილი დარჩა მემკვიდრეებად, ბებიაც გარდაცვლილია, მოკლედ ეხლა მაინტერესებს რამდენად შესაძლებელია სამკვიდრო მოწმობის აღება ნოტარიუსთან ამდენი წლის შემდეგ ეს ერთი და მეორე ბიძა დაობს იმაზე რომ ამ სახლის 1/2 ისედაც მის სახელზეა და დანარჩენ 1/2-ის დამტკიცება სურს მხოლოდ მის საკუთრებაში,მაგრამ როდესაც არქივიდან გამოვითხოვე საბუთი სახლის იქ მესაკუთრედ პაპა წერია და სახლის 1/2 ნამდვილად სხვაზეა მაგრამ ბიძაზე არ მგონია რადგან კომლში საერთოდ არ მოიძებნა არც ბიძა და არც მამაჩემი 😊😊 მოკლედ დიდი აურზაურია! მადლობას გიხდით წინასწარ და იქნებ დამაკვალიანოთ მიზერულითაც პირველი საიდან რა დავიწყო!

  პასუხი
 119. Gamarjobat mamachems aq nakveti da im nakvetshi ert ert tanamesakutred me chamweres roca patara vikavi aucilebeli yofila da axla mamas unda gadaiformos yvelaferi tavis saxelze da me unda gaviketo chuqeba rom chem memkvidreobaze vambob uars magram mere ratqmaunda mamachemis sikvdilis mere qoneba me da chem or das dagvrcheba da es rogor iqneba shesadzlebeli rom mere mec movxde im qonebis ganawilebashi?

  პასუხი
 120. მოგესალმებით. ასეთი კითხვა მაქვს: რა უფლებები აქვთ შვილებს რომ მშობელმა ქონება ( ბინა) არ გაასხვისოს? ( გააჩუქოს, გაყიდოს ან მხოლოდ ერთ შვილს ან შვილიშვილს მიაკუთვნოს) და მეორე კითხვა. თუკი შვილიშვილს აქვს ვალდებულებები აღებული იზრუნოს ბებიაზე , იზრუნოს მის კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე, ერთპიროვნულად ქონდეს აბსოლიტური ვალდებულებები მრავალი წლის განმავლობაში, მოხუცის შვილები ოც წელზე მეტი იმყიფებიან ემიგრაციაში და საერთოდ არ მიუღიათ მის მოვლა პატრონობაში წვლილი, ამ შემთხვევაშიც რა უფლებებით სარგებლობს შვილიშვილი, ვინაიდან არანაირი ოფიციალური დოკუმენტი არ არსებობს მეურვეობის რაიმე სახის გარიგების ხოლო შვილები გამოთქვავენ ქონებაზე პრეტენზიას სრულად მიკუთვნებაზე. ამ წლების მანძილზე მხოლოდ სიტყვიერი დაპირება იყო რომ შვილიშვილს მიაკუთვნებდა ქონევას და მას უნდა ეზრუნა ბებიაზეც და მის ქონებაზეც, რაც აბსოლიტურად დაიკისრა შვილიშვილმა. ასრულებდა ყველაფერს ეს იქნებოდა სამედიცინო, სარენონტო, სამეურნეო და სხვა ყველა ილ მოვალეობებს, რაც ნოხუცის ნებასურვილებს ესაჭიროებოდა. მიპასუხეთ თუ შეიძლება. გმადლობ წინასწარ.

  პასუხი
 121. ქონებრივი დავა , სააპელაციოშია გადატანალი სექტემბერში იქნება 2020, რომელ პატიოსან ადვოკატს შეუძლია მოგება?

  პასუხი
 122. გამარჯობა! მაინტერესებს, თუ შეიძლება შვილთაშვილს რომელსაც დიდმა ბებიამ ანდერძით დაუტოვა ბინა საკუთარ დედას, რომელიც ამავდროულად მამკვიდრებლის შვილიშვილია გადაუფორმოს ანდერძი

  პასუხი
 123. გამარჯობათ მეც მაქვს კითხვა,მამამ რომელსაც დარჩა სამი შვილი,ორი ქალი და ერთიც უმცროსი ვაჟი და ამ ვაჟს დაუტოვა ანდერძით მისი ყველაფერი მანდ თუ აქვს ქალებს შვილებს უფლება მოითხოვინ რამე?

  პასუხი
 124. გამარჯობათ. ერთი კითხვა მაქვს. ბებია და ბაბუა დაღუპულები არიან. მამაჩემი არის დედისერთა და სოფლის სახლი მემკვიდრეობით გადავიდა მამაჩემზე როგორც ვიცი. მამაჩემი და დედაჩემი გაშორებულები არიან და მაინტერესებს ამ შემთხვევაში დედაჩემს შეუძლია იმ სახლიდან წილის მიღების მოთხოვნა? დედაჩემი იმ სახლშია ჩაწერილი

  პასუხი
 125. გამარჯობათ ასეთი კითხვა მაქვს პაპაჩემის გარდაცვალების შემდეგ მამაჩემი ირეგისტრირებს სახლს ჯერ არ აქვს დარეგისტრირებული მაგრამ აწესრიგებს უკვე საბუთებს ამის შემდგომ აპირებს ამ სახლის გაყიდვას და მედა ჩემს ძმას არ გვაძლევს არანაირ წილს მინდა რომ მივმართო სასამართლოს მაგრამ მაინტერესებს თუ არაქვს დარეგისტრირებული სამკვიდრო რა მოხდება ამ შემთხვევაში გთხოვთ მომცეთ რჩევა თუ როგორ მოვიქცე ან როგორ გავარკვიო დაიმტკიცა თუ არა სამკვიდრო და ასე შემდეგ მადლობა წინასწარ

  პასუხი
 126. mogesalmebit bankshi roca depozitze aqvs pirovnebas anabari misi gardacvalebis shemdeg bidzashvils aqvs tu ara ufleba idavos anabris ganagdebaze roca saertod aravin yavs memkvidred arc ojaxi da arc shvilebi?

  პასუხი
 127. გამარჯობათ , მოკლედ ასეთი ამბავია ბაბუას გარდაცვალების შემდეგ ქონება გადავიდა ბებიას სახელზე , მათ ყავთ ორი ქალიშვილი , ბებიამ ნოტარიუსთან გაყო ქონება სამ ნაწილად , მის სახელზე და ქალიშვილების სახელზეც თანაბრად , მაინტერესებს ახლა თუ შეუძლია ერთ ერთ ქალიშვილზე გაყოფილი ქონების წილი რომ გამოითხოვოს უკან რადგან მეორეთ გათხოვდა ეს ქალიშვილი და აღარ უნდა წილი მას დაუტოვოს მის სახელზე და უნდა შვილიშვილებს აჩუქოს ის წილი რომელიც მის შვილზე გამოყო , თუ არის შესაძლებელი და რა პროცედურებია საჭირო

  პასუხი
 128. მოგესალმებით. მაინტერესებს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, მამა გარდამეცვალა რამოდენიმე წლი წინ, მამა დედას დაშორებული იყო და ყავდა საყვარელი რომელსაც გაუფორმა სახლი, ახლა ის ქალი ყიდის სახლს, მე როგორც მემკვიდრეს და როგორც შვილს მეკუთვნის რამე? მიუხედავად იმისა რომ ამ ქალს გაფორმებული აქ ეს სახლი ოფიციალურად უკვე კაი ხანია. მააქვს მოვითხოვო წილი? ან თუ მაქვს ამ შემთხვევაში მემკვიდრეობის უფლება?

  პასუხი
 129. გამარჯობა კითხვა მაქვს ასეთიდაახლოებით 30წლისწინ მამაჩემის ოჯახმა შეიძინაბინა და ვერგააფორმა სახლი ვისზეც არის გაფორმებული დაიგუპა გვინდა ბინის გაფორმება და როგორ შეიძლება რომ გავაფორმოთ ამ წლებისგანმავლობაში ჩვენ ვცხოვრობთ და მეზობლებიც დაადასტურებენ

  პასუხი
 130. გამარჯობათ! მაინტერესებს პირველი რიგის მემკვიდრედ ვინ ითვლება. მე მეუღლესთან
  ოფიციალური ქორწინება არ მკონია. გაყრილი ვარ დიდი ხანია.გვყავს ერთი საერთო შვილი. ამჟამად მეუღლე ცხოვრობს დასთან და დისშვილებთან. მაინტერესებს . რას ითვალისწინებს კანონი თუ ანდერძით ქონება დაუმტკიცა დიშვილებს, და შვილს არაფერი. ან საერთოდ არ გააფორმა ანდერძი, შვილს რა ეკუთვნის მისი გარდაცვალების შემდგომ. მადლობთ წინასწარ

  პასუხი
 131. Mogesalmebit!
  Kitxva makvs aseti:
  1saxlis mecilea 8 adamiani
  Akedan 1 unda kvelam achukos da kondes mas mtliani saxli tavis micis nakvetebianad. Kvelana tanaxma 1 adamiani garda romeli ar aris sakartvelishi.
  Sheuzliat tuara tu ara am pirovnebis tanxmobis gareshe gadaiformos kvelaferi. Tu achykebs kvela tav tavis cils da am mocinaagmdeges darcheba tavis.

  პასუხი
 132. გამარჯობათ
  მაინტერესებს როცა ბებიას ანდერძი აქვს დატოვებული 40 წლის წინ მარტო ორ შვილიშვილზე მე თუ მაქვს მოვითხოვო წილი ჩემი სახლიდან

  პასუხი
 133. Dzalian gtxovt mipasuxot myavs mama cocxali romelzec aris daregistrirebuli miwa saxlit man orive shvils mogvca naxevar naxevari wili tumca sityvierad ar miformebs chem wil amasobashi chemi dzma magdebs saxlidan da yvelafers aketebs rom sruli mesakutreoba moipovos mamis sicocxleshi ra gavaketo?

  პასუხი
 134. გარდაიცვალა დედა,რომელსაც დარჩა ორი შვილი,ანუ მემკვიდრე.გარდაცვლილს შესაძლოა ქონდეს დატოვებული ანდერძი მესამე პირზე.როგორ უნდა გაიგოს ამის შესახებ მემკვიდრე შვილმა?ან აქვს თუ არა ვალდებულება იცოდეს ანდერძის შესახებ,მემკვიდრეობის მიღების დროს ან მოლოდინში.

  პასუხი
 135. გამარჯობათ მიპასუხეთ გთხოვთ ვიკიპედია 2ბინა და პირველი ჩემი შვილის სახელმწიფო გავაფორმე რადგან არ ვიმკოფებოდი საქართველოში სამწუხაროდ ე ა ჩემი შვილი გაკიდვით მემუქრება ბუღალტერია არ არის რაიმე დამადასტურებელი რომ ეს ბინები მე ვიკიპედია მ აქვს გზავნილები რა თამაშები უნდა ცემი შვილი არის უმუშევარი არა სიტი შემოსავალი არ აქვს როგორ იკიდდა ბინას გთხოვთ მიპასუხოთ თუ შემიძლია რაიმე რომ ჩემი თანხმობის გარეშე ვერ შეეხოს ბინებს მადლობთ

  პასუხი
 136. კომლში უფროსი იყო მამაჩემი. აღმოჩნდა ისე რომ სახლში ბიძაშვილი არის ჩაწერილი. მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ მიღება ჩაბარების აქტით არ მიფორმებენ. კომლის მემკვიდრე აღმოჩნდა ბიძაშვილი.. ერთი ნაკვეთი ნაკვეთი არის 1700კვ.მეორე 1000კვ..გთხოვთ გამარკვიოთ მამკვიდრებლის მეუღლეს და შვილს ეკუთვნის რამე?

  პასუხი
 137. მოგესალმებით გთხოვთ მიპასუხოთ მამა მყავს ცოცხალი ვართ შვილები და ძმა ძმას აქვს პრეტენზია რომ ქონება არ გამიყოს ვარ სოც დაუცველი სოციალური მიფიქსირდება კონკრეტულ მისამართზე მამის სიცოცხლეში რომ მოვითხოვო კონკრეტული წილი მააქვს უფლება რადგან მაქვს ეჭვი რომ მამაჩემი მე არაფერს დამიტოვებს მეტიც იძულებული გამხადეს წამოვსულიყავი რა გავაკეთო ?

  პასუხი
 138. მოგესალმებით. სამკვიდრო ავიღეთ და ეხლა რეესტრში უნდა გადმოვიფორმოთ ბინა . გადმოფორმების მერე გაყიდვა გვინდა ბინის, იურისტმა გვითხრა 2 წელი ვერ გაყიდით ბინას იმშემთხვევაში თუ მოგების გადასახადს არ გადაიხდით ბინის ღირებულების. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს?

  პასუხი
 139. გამარჯობა . ჩემ დას გარდაეცვალა მამამთილი რომლის სახელზეც იყი სახლი . ამ სახლში არიან ჩაწერილები როგორც ჩემი და ასევე მისი შვილი . დედამთილმა სახლი ჯერ კიდევ არ გადაიფორმა არადა უკვე 6 თვე გავიდა მისი მეუღლის გარდაცვალებიდან . ამას ემატება ისიც რომ ჩემი და და მისი მეუღლე შორდებიან . მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ჩემს დისსშვილს ეკუთვნის თუ არა რაიმე წილი სახლიდან.

  პასუხი
 140. GAMARJOBAT. ESETI KITXVA MAQVS, DEDA DA MAMAS XELI AR QONDAT MOWERILI MAMASTAN URTIERTOBA AR GVQONIA ME DA CHEM DZMAS MAMA RO GARDAICVALA BEBIACHEMA MAMIS DEDAM BATUMSHI ARSEBULI SAKUTARI SAXLI MAMIDACHEMS GADAUFORMA ANU GAACHUQA DA AQEDAN GAMOMDINARE RAME SHANSI GVAQ ME DA CHEM DZMAS RO WILI MOVITXOVOT

  პასუხი
 141. გამარჯიბათ ასეთი რამ მაინტერესებს შეუძლია თუ არა მისამართზე ჩაწერილ პირს ბინაზე წილის მოთხოვნა?

  პასუხი

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s