სასარგებლო ბმულები

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 საქართველოს განათლების სამინისტრო

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

საქართველოს პარლამენტი

თბილისის საქალაქო სასამართლო

თბილისის სააპელაციო სასამართლო

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

14 thoughts on “სასარგებლო ბმულები

 1. გამარჯობათ, კითხვა მაქვს ასეთი: გარდაიცვალა მამამთილი, რომელსაც საბანკო ანგარიშზე ჰქონდა თანხა. დარჩა მეუღლე და სამი ვაჟი. ანდერძი არ არსებობს. გარდაცვალებიდან გავიდა ერთი წელი. რა უნდა გააკეთოს მეუღლემ, რომ აიღოს თანხა საბანკო ანგარიშიდან?

  Reply
  • თანხას, ისევე, როგორც სხვა სამკვიდრო ქონებას, მიიღებენ როგორც მეუღლე, ისე შვილები. მემკვიდრეებმა უნდა მიმართონ ნოტარიუსს.

   Reply
 2. გამარჯობა,
  რამდენიმე კითხვა მაქვს და გთხოვთ მიპასუხოთ. დედაჩემი გააშვილა ბებიამ და 30 წლის მერე იპოვა..მე პატარა ვიყავი და ჩემს სახელზე დაწერა ანდერძი, ოფიციალურად არსად ვფიქსირდებით რომ მისი შვილი და შვილიშვილი ვართ ვინაიდან სოციალურად დაუცველის სტატუსის შეჩერება არ სურდა თავად, აღმოჩნდა რომ ჩემს უკითხავად ამოვუწერივარ ანდერძიდან და დის შვილებს და შვილიშვილებსაც პირდებათ მომხედეთ და დაგიმტკუცებთო..1. როგორი დოკუმენტი უნდა გაფორმდეს რომ ჩემს უკითხავად ვეღარ შეცვალოს გადაწყვეტილება? 2. თუ შესაძლებელია რომ სოციალურად დაუცველის სტატუსიც შეუნარჩუნდეს (ამას ასახელებს მიზეზად იმიტომ არ გწერთ ბინაში რომ მარტოხელას სტატუსით დახმარებას ვიღებო ) თუ შეიძლება მალე მიპასუხეთ, დიდი მადლობა წინასწარ.

  Reply
 3. gamarjobat, mainteresebs mamis gardacvalebis shemdeg binis gadasaformeblad rogor unda moviqce, deda amjamad 78 wlis aris da myavs daojaxebuli da

  Reply
 4. gamarjobat.minda gtxovot gamarkviot ert sakitxshi.agzrulia sisxlis da samoqalaqo saqme.qonebis taglituri gzit mitvisebaze qonebis.mainteresebs es saqme ra droshi damtavrdeba.gadacemulia 6 ianvars mtavar prokuraturashi.gadaigzavna fotis prokuraturashi radgan chemi registraciis adgili iq aris.vinaidan amjamad vcxovrob tbilishi.mainteresebs rodis dainishneba sasamartlo procesi.rodis mivigeb werilobit pasuxs fotis prokuraturidan.

  Reply
 5. გამარჯობათ..მაინტერესებს როგორ უნდა მოვიქცე ჩემი ზმის ბავშვები რომ ვიშვულო ან მეურვეობა როგორ ან სად უნდა გავაკეთო? ბავშვები ამერიკელები არიან და აქ აპირებს დატოვებას..

  Reply
 6. ქორწინების გარეშე მყავს ორი ბავშვი..მამა არ აღიარებს რომ მისი შვილები არიან და როგორ მოვიქცე?

  Reply
 7. tu sheizleba mipasuxot. oficialurad gayrili ar var meuglestan,magram alimenti magvs dakisrebuli(150 lari) rasac,ramdenime tve uxdidi.shemdeg 3 weli kvlav ertad vcxovrobdit,exla erti weli ar aris rac wavida mshoblebtan da itxovs am sami wlis aliments .maqvs tu ara ufleba kanonit is periodi rac ertad viyavit es tanxa ar gadavixado …

  Reply
 8. gamarjobat . chem mazlis coli saxlidan ise gaipara araferi ar vicodit da bavshs ki anaxebs magram unda rom meurveoba chemma mazlam miigos . mainteresebs ra uflebebi aqvs. tanac bavshvs chventan yofna unda chvengan rom midis tiris. dedas bavshvi tavis mshoblebtan yavs datovebuli tviton ki sadgac aris wasuli samshaod ase gamodis rom bavshvi arc mamastan da arc dedastan aris

  Reply
 9. GaMarjobat mainteresebs komlshi rodesac mxolod col-qmar weria a set shemtxvevashi, rodesac gardacvlilia coli, xolo qmari cocxalia mat shields tu miekutvneba wili gardacvlili dedisgan, tu mama winaagmdegia qonebis micemaze shvilebistvis, madloba didi

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s